Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Last updated on Tháng Sáu 11th, 2023 at 10:29 chiều

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và sự biến đổi phức tạp của các quy định và tiêu chuẩn tài chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự tin cậy và tín nhiệm từ phía công chúng, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Bài viết dưới đây sẽ trình bày về tầm quan trọng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Bên cạnh đó là tác động của nó đến sự phát triển và sự tin cậy trong công việc.

>> Xem thêm:

Thông tư 70/2015/TT-BTC

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán

Theo Thông tư 70/2015/TT-BTC, được ban hành nhằm thay thế chuẩn mực cũ tại Quyết định 87/2005/QĐ-BTC. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được chia thành ba phần để áp dụng cho các đối tượng khác nhau.

  • Phần A: Áp dụng cho các doanh nghiệp (DN) dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, cũng như người có chứng chỉ hành nghề kế toán và chứng chỉ kiểm toán viên.
  • Phần B: Áp dụng cho các DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, cũng như người có chứng chỉ hành nghề kế toán và chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong các doanh nghiệp này.
  • Phần C: Áp dụng cho những người có chứng chỉ hành nghề kế toán và chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong các doanh nghiệp.

Việc phân chia chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán theo từng phần như vậy giúp tạo ra sự linh hoạt và cụ thể hơn. Điều này giúp tăng cường tính chuyên nghiệp và đảm bảo sự minh bạch trong công việc.

Các nguyên tắc cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

1. Tính chính trực

Trung thực và thẳng thắn luôn là tiêu chí hàng đầu trong công việc của một kế toán viên. Họ không chỉ đảm bảo tính chính xác của báo cáo mà còn phải đảm bảo rằng các thông tin đó không có sai sót.

Kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp không được chấp nhận việc gắn tên của mình vào các thông tin không đáng tin cậy. Nếu họ nhận thấy rằng một báo cáo hoặc thông tin nào đó được đưa ra một cách thiếu thận trọng họ phải tiến hành các bước cần thiết để chấm dứt việc bị gắn tên với các thông tin đó.

2. Tính khách quan

Kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp không được phép để bất kỳ xung đột lợi ích nào chi phối các quyết định và hoạt động chuyên môn của mình.

Trong quá trình công việc, có thể xảy ra những tình huống có thể ảnh hưởng đến tính khách quan. Tuy nhiên, vai trò của kế toán viên là nhận biết và tránh những tình huống đó. Việc xác định và đề cập đến tất cả các tình huống này có thể là không khả thi, nhưng việc đảm bảo sự trung thực và độc lập trong quyết định là trách nhiệm của mỗi chuyên gia trong ngành.

3. Năng lực chuyên môn và tính thận trọng

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán
Năng lực chuyên môn và tính thận trọng là yếu tố quyết định

Năng lực chuyên môn

Tất cả kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp phải tuân thủ những yêu cầu và nguyên tắc của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

  • Cần duy trì kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở mức cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên môn chất lượng cho khách hàng hoặc chủ doanh nghiệp.
  • Sự tiếp cận thận trọng và kỹ thuật phù hợp là điều không thể thiếu khi kế toán viên, kiểm toán viên cung cấp các hoạt động hoặc dịch vụ chuyên môn.

Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chuyên môn đạt chất lượng, kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp cần thực hiện các xét đoán hợp lý khi áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ. Năng lực chuyên môn không chỉ đạt được một lần mà còn cần được duy trì và phát triển. Điều này đảm bảo luôn cập nhật với những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực của họ và có thể đáp ứng các yêu cầu thay đổi của môi trường kinh doanh.

Tính thân trọng

  • Phải tỉ mỉ, cẩn thận và kỹ lưỡng trong mọi khía cạnh của công việc của mình. Việc này bao gồm việc xác minh thông tin, kiểm tra tài liệu và số liệu, đảm bảo tính chính xác và độc lập của các báo cáo và tài liệu tài chính.
  • Có trách nhiệm đào tạo và giám sát các nhân viên dưới sự quản lý của họ.
  • Khi thấy cần thiết, phải thông báo một cách trung thực và rõ ràng với khách hàng, chủ doanh nghiệp hoặc đối tác về các hạn chế và vấn đề có thể xảy ra trong dịch vụ hoặc hoạt động của họ.

4. Tính bảo mật

Trong nghề kế toán và kiểm toán, bảo mật thông tin là một nguyên tắc cơ bản và không thể thiếu. Chúng ta phải đảm bảo rằng thông tin thu thập từ các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh được bảo vệ và không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ bên có thẩm quyền.

Nguyên tắc này không chỉ áp dụng trong công việc, mà còn phải duy trì sự bảo mật thông tin ngay cả trong môi trường ngoài công việc. Chúng ta cần cảnh giác với nguy cơ tiết lộ thông tin một cách không cố ý. Chúng ta phải giữ kín các thông tin này và không sử dụng cho lợi ích cá nhân của chính mình hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải duy trì sự bảo mật thông tin trong nội bộ doanh nghiệp kế toán, kiểm toán hoặc tổ chức nơi chúng ta làm việc. Điều này đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm không rò rỉ và chỉ được tiếp cận bởi những người có quyền truy cập.

5. Tư cách nghề nghiệp

Trong vai trò của kế toán viên và kiểm toán viên chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan là một yêu cầu cơ bản không thể bỏ qua. Ngoài ra, cần hết sức cẩn trọng để không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm giảm uy tín nghề nghiệp.

Để trở thành kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp, sự trung thực và thẳng thắn là một nguyên tắc không thể thiếu. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta cung cấp thông tin chính xác.

Với sự trung thực, thẳng thắn và sự tuân thủ đúng pháp luật và quy định, chúng ta xây dựng được sự tin cậy và tín nhiệm từ phía khách hàng và cộng đồng kinh doanh. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho sự thành công cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành kế toán và kiểm toán.