Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại Việt Nam?

Chuẩn mực kế toán là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Việc áp dụng đúng các chuẩn mực sẽ đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo tài chính. Ngoài ra còn hỗ trợ ra quyết định kinh doanh và đồng nhất giao dịch kinh tế. Bạn đã bao giờ tự hỏi về số lượng chuẩn mực kế toán tại Việt Nam và vai trò của chúng? Hãy cùng chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc trong bài viết dưới đây.

>> Xem thêm: Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là bộ quy định về việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng được xem như hướng dẫn cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình kế toán. Những quy định này được nghiên cứu và ban hành bởi các cơ quan và tổ chức có trách nhiệm trong lĩnh vực kế toán.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã chứng tỏ sự quan trọng và tầm ảnh hưởng của nó trong hoạt động kế toán tại Việt Nam. VAS bao gồm tổng cộng 26 chuẩn mực, được Bộ Tài chính ban hành trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2005. Đặc biệt, những chuẩn mực này được xây dựng dựa trên nguyên tắc vận dụng có chọn lọc từ các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS).

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay đã phát triển và đạt được sự hoàn thiện, bao gồm 26 chuẩn mực được ban hành bởi Bộ Tài chính qua 5 đợt.

Đợt 1: Ban hành vào ngày 31/12/2001 ( gồm 4 chuẩn mực)

 • Chuẩn mực KTVN số 02 – Hàng tồn kho
 • Chuẩn mực KTVN số 03 – Tài sản cố định hữu hình
 • Chuẩn mực KTVN số 04 – Tài sản cố định vô hình
 • Chuẩn mực KTVN số 14  – Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Ban hành vào ngày 31/12/2002 ( gồm 6 chuẩn mực)

 • Chuẩn mực KTVN số 01 – Chuẩn mực chung
 • Chuẩn mực KTVN số 06 – Thuê tài sản
 • Chuẩn mực KTVN số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • Chuẩn mực KTVN số 15 – Hợp đồng xây dựng
 • Chuẩn mực KTVN số 16 – Chi phí đi vay
 • Chuẩn mực KTVN số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đợt 3: Ban hành vào ngày 30/12/2003 ( gồm 6 chuẩn mực)

 • Chuẩn mực KTVN số 05 – Bất động sản đầu tư
 • Chuẩn mực KTVN số 07 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • Chuẩn mực KTVN số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp LD
 • Chuẩn mực KTVN số 21 – Trình bày báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực KTVN số 25 – BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con
 • Chuẩn mực KTVN số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Đợt 4: Ban hành vào ngày 15/2/2005 ( gồm 6 chuẩn mực)

 • Chuẩn mực KTVN số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chuẩn mực KTVN số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 • Chuẩn mực KTVN số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Chuẩn mực KTVN số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Chuẩn mực KTVN số 28 – Báo cáo bộ phận
 • Chuẩn mực KTVN số 29 -Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Đợt 5: Ban hành vào ngày 28/12/2005 ( gồm 4 chuẩn mực)

 • Chuẩn mực KTVN số 11 – Hợp nhất kinh doanh
 • Chuẩn mực KTVN số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 • Chuẩn mực KTVN số 19 – Hợp đồng bảo hiểm
 • Chuẩn mực KTVN số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Tại sao cần phải sử dụng chuẩn mực kế toán?

Mỗi doanh nghiệp, với nghiệp vụ kinh doanh mang đặc thù riêng, cần sử dụng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo một hệ thống ghi nhận và báo cáo tài chính chính xác, một cách cụ thể và nhất quán. Việc áp dụng chuẩn mực kế toán không chỉ giúp doanh nghiệp tổ chức và quản lý dễ dàng hơn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước trong quá trình giám sát các hoạt động kinh doanh.

Khi chuẩn mực kế toán được ban hành, các công ty kiểm toán có cơ sở thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định. Điều này tạo ra sự minh bạch trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh và tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng đảm bảo các báo cáo tài chính được lập theo quy trình chuẩn mực. Từ đó ngăn ngừa tình trạng gian lận và sai sót thông tin được báo cáo.

Nguyên tắc chuẩn mực kế toán Việt Nam

chuẩn mực kế toán
Nguyên tắc chuẩn mực kế toán Việt Nam như thế nào?

Chuẩn mực kế toán Việt Nam được xây dựng dựa trên cơ sở của các chuẩn mực kế toán của Tổ chức Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IASC). Tất cả được điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam.

Trong việc xây dựng chuẩn mực kế toán, sự đơn giản và rõ ràng là yếu tố quan trọng. Nó phải tuân thủ các quy định về thể thức văn bản pháp luật của nhà nước, giúp người đọc dễ dàng hiểu và áp dụng. Mỗi chuẩn mực bao gồm hai phần chính: quy định chung và nội quy chuẩn mực.

 • Phần quy định chung bao gồm mục đích, nội dung cơ bản, phạm vi áp dụng và thuật ngữ sử dụng trong văn bản.
 • Phần nội quy chuẩn mực bao gồm từng nội dung cụ thể, mỗi nội dung được đặt thành một đoạn riêng và được đánh số liên tục.

Vai trò của chuẩn mực kế toán đối với sự phát triển kinh tế

Chuẩn mực kế toán Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Với vai trò này, nó mang lại những ý nghĩa đáng kể như sau:

 • Gúp các công ty đưa ra quyết định đầu tư và kinh doanh một cách đúng đắn và kịp thời. Việc có các quy định rõ ràng sẽ giúp họ định rõ được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các quyết định chiến lược và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
 • Tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Việc áp dụng các chuẩn mực kế toán đồng nhất và tương thích với quốc tế sẽ tạo lòng tin và sự minh bạch trong việc ghi nhận và báo cáo tài chính. Điều này góp phần thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giúp kế toán Việt Nam hội nhập với quốc tế. Bên cạnh đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động kinh doanh và giao dịch trên thị trường toàn cầu.
 • Đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính ở tầm vĩ mô của Nhà nước. Các quy định kế toán chặt chẽ và hiệu quả sẽ giúp chính phủ có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh tế của đất nước. Từ đó đưa ra các chính sách và quyết định tài chính phù hợp.
 • Việc áp dụng các chuẩn mực kế toán chính xác và chất lượng cao sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển và nâng cao chất lượng của các hoạt động kế toán và kiểm toán. Nó giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.
chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực kế toán đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế

Qua bài viết này, Kế toán Minh Minh đã cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt Nam. Hi vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn có được cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của chuẩn mực kế toán trong sự phát triển kinh tế.