Những điều cần biết về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Last updated on Tháng Chín 3rd, 2023 at 01:17 sáng

Vốn điều lệ của một công ty cổ phần là nguồn vốn được cổ đông góp hoặc cam kết góp trong quá trình thành lập công ty. Điều này giúp công ty có cơ cấu tài chính ổn định và linh hoạt trong việc phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp mới nhất đã có một số điểm mới cần quan tâm. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thay đổi cụ thể trong quy trình tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ công ty cổ phần là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực doanh nghiệp tại Việt Nam. Nó đóng vai trò quyết định sức mạnh tài chính và quản lý của công ty. Vốn điều lệ này là một tổng hợp của giá trị mệnh giá cổ phần đã được bán và ghi nhận trong Điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký thành lập.

Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty phổ biến hiện nay, được xác lập dựa trên một số tiêu chí quan trọng:

 • Chia cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau, được gọi là cổ phần.
 • Cổ đông đa dạng: Cổ đông của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03, và không có hạn chế về số lượng tối đa.
 • Trách nhiệm giới hạn: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm đối với nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ một số trường hợp quy định bởi pháp luật.
 • Tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần được xem như một pháp nhân, với tư cách pháp lý, từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Phát hành cổ phần: Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể điều chỉnh theo thời gian, tùy thuộc vào sự phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nó phụ thuộc vào hai yếu tố chính: tình hình và tiềm lực của công ty khi đăng ký hoạt động, cũng như lĩnh vực kinh doanh mà công ty hoạt động. Các ngành nghề khác nhau quy định mức vốn điều lệ khác nhau, tuân theo quy định của pháp luật liên quan đến từng ngành.

>> Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần để làm gì?

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có ý nghĩa to lớn. Điều này mở ra một loạt các cơ hội và lợi ích mà công ty và cổ đông có thể khám phá và tận dụng. Việc tăng vốn điều lệ có thể thực hiện với nhiều mục tiêu khác nhau, từ mở rộng hoạt động kinh doanh đến cải thiện uy tín và đánh giá của công ty. Tuy nhiên, quyết định này không nên được đưa ra một cách vội vàng. Nó cần được xem xét cẩn thận, phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt là đảm bảo rằng nó đúng đắn với tình hình kinh doanh và kế hoạch phát triển của công ty. Chỉ khi đạt được sự cân nhắc và đảm bảo rằng lợi ích lớn nhất sẽ được mang lại cho công ty và cổ đông, thì quyết định này mới có thể thực sự là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần.

Quy trình và thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Lựa chọn phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Khi quyết định tăng vốn điều lệ của công ty, sự đồng thuận của tất cả cổ đông là điều cần thiết trước khi bước vào quá trình tăng vốn.

Bước 2: Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Để thực hiện việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần của bạn, bạn cần tuân theo các bước sau đây:

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định: Hồ sơ này bao gồm các tài liệu và thông tin cần thiết để thực hiện thay đổi.
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng: Sau khi bạn đã chuẩn bị hồ sơ, hãy gửi nó đến cơ quan Phòng đăng ký kinh doanh. Trong khoảng thời gian từ 03 đến 05 ngày làm việc, họ sẽ xem xét tính pháp lý của hồ sơ của bạn. Nếu hồ sơ của bạn đầy đủ và hợp lệ, họ sẽ trao cho bạn Giấy biên nhận.
 • Đối mặt với trường hợp từ chối: Nếu hồ sơ của bạn không đủ điều kiện hoặc không đáp ứng quy định, bạn sẽ nhận được một văn bản từ cơ quan chức năng giải thích lý do từ chối.
 • Nhận giấy tờ chứng nhận: Khi tất cả thủ tục đã hoàn tất và được chấp nhận, bạn sẽ nhận được hai loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Từ ngày 01/07/2015, các doanh nghiệp thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cấp các giấy tờ này.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin quốc gia

Trong vòng 30 ngày kể từ khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần đăng thông tin về thay đổi này trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Sau khi hoàn thành quy trình này thành công, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy biên nhận xác nhận việc công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thực hiện nộp bổ sung thuế môn bài

Khi một doanh nghiệp quyết định thay đổi điều chỉnh tăng vốn điều lệ và gây ra sự thay đổi trong mức thuế môn bài phải nộp, việc tuân thủ các thủ tục sau đây là cần thiết:

 • Kê khai và nộp mẫu số 08: Trước hết, doanh nghiệp phải thực hiện việc kê khai thuế bằng cách điền và nộp mẫu số 08 theo quy định. Đây là bước quan trọng để thông báo sự thay đổi trong vốn điều lệ và mức thuế môn bài mới phải nộp.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung: Sau khi hoàn thành việc kê khai mẫu số 08, doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung để cập nhật thông tin mới về mức thuế dựa trên sự thay đổi trong vốn điều lệ.
 • Nộp hồ sơ khai thuế cho năm tiếp theo: Theo quy định của pháp luật, nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến căn cứ tính thuế trong năm tiếp theo sau sự thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm đó. Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ khai thuế là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Lưu ý rằng, từ ngày 01/07/2015, theo quy định hiện hành về doanh nghiệp, chỉ có bốn nội dung cơ bản sẽ được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện thay đổi. Các nội dung khác sẽ được ghi nhận trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Điều này bao gồm thông tin như ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin đăng ký thuế và thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 5: Hoàn thành góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Cổ đông của công ty phải chấp nhận trách nhiệm tài chính khi số vốn đóng góp tăng lên. Họ phải cam kết đóng đủ số vốn mới trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty nhận được giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó có nội dung về việc tăng vốn điều lệ của công ty.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành, công ty cổ phần có khả năng tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần để gia tăng số lượng cổ phần có sẵn để bán. Thủ tục này mang lại cho công ty cổ phần một sự thuận tiện đáng kể trong việc huy động vốn.

Luật Doanh nghiệp 2020 cũng chi tiết hóa các cách thức chào bán cổ phần như sau:

 • Chào bán cho cổ đông hiện hữu: Theo Điều 124 của Luật Doanh nghiệp 2020, đây là quy trình mà công ty cổ phần có thể tăng số lượng cổ phần có quyền bán và bán tất cả số cổ phần này cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện tại của họ.
 • Chào bán cổ phần ra công chúng: Đây là quy trình mà công ty cổ phần có thể tăng số lượng cổ phần có quyền bán và bán tất cả số cổ phần này cho công chúng. Quá trình chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và công chúng được thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán.
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ: Quy định chi tiết về việc chào bán cổ phần riêng lẻ được đề cập tại Điều 125 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty cổ phần thực hiện việc tăng vốn điều lệ thông qua một trong ba phương thức được liệt kê ở trên và cần phải hoàn thành quy trình này trong khoảng thời gian 10 ngày sau khi hoàn tất việc bán cổ phần.

Lời kết

Trên đây là chia sẻ từ Kế toán Minh Minh về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ giúp quý khách hàng cập nhật những kiến thức pháp luật mới nhất về quy trình tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Bên cạnh đó là hỗ trợ quý khách hàng thực hiện các thủ tục này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0973.53.59.56. Chúng tôi sẽ tư vấn nhanh chóng, chính xác và nhiệt tình để giúp bạn.