Tổng hợp hình thức đầu tư tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020

Last updated on Tháng Mười Hai 13th, 2023 at 01:33 chiều

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, được ban hành vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, đã trải qua điều chỉnh so với Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. Thay đổi chủ yếu tập trung vào quy định về các hình thức đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài có mong muốn đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

hình thức đầu tư

Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư

Theo quy định Điều 21 của Luật Đầu tư 2020 tại Việt Nam, có tổng cộng 5 phương thức đầu tư, bao gồm:

 • Thực hiện dự án đầu tư
 • Thành lập tổ chức kinh tế dưới dạng đầu tư
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (hợp đồng đối tác công tư)
 • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Các loại hình tổ chức kinh tế và phương thức đầu tư mới theo quy định của Chính phủ

Quy định của Pháp luật hiện hành về các hình thức đầu tư

Trong bài viết này, Kế toán Minh Minh sẽ giới thiệu về các quy định pháp luật áp dụng cho ba loại đầu tư phổ biến hiện nay, bao gồm: việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BC và việc góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp.

1. Thành lập tổ chức kinh tế dưới dạng đầu tư

Quá trình đầu tư để thành lập tổ chức kinh tế là việc thực hiện quy trình đăng ký công ty bằng cách sử dụng vốn từ tổ chức nước ngoài hoặc từ cá nhân.

Theo quy định của Luật Đầu tư, cả những nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều có quyền thực hiện đầu tư thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, với điều kiện tuân thủ các quy định sau đây:

 • Với những nhà đầu tư trong nước

Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các quy định nội địa phù hợp với từng loại hình tổ chức kinh tế.

 • Với những nhà đầu tư nước ngoài

Tuân thủ các điều kiện tiếp cận thị trường áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, nhà đầu tư có thể thực hiện các điều kiện tương tự như nhà đầu tư trong nước, trừ khi đăng ký ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các yêu cầu về:

– Hình thức đầu tư;

– Phạm vi hoạt động đầu tư;

– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của tổ chức kinh tế;

– Năng lực của nhà đầu tư và các đối tác tham gia dự án (nếu có);

– Các điều kiện khác theo quy định hiện hành.

Những nhà đầu tư đã thực hiện dự án đầu tư và đã hoàn thành thủ tục cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế, ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lập doanh nghiệp nhỏ, vừa khởi nghiệp sáng tạo với quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lưu ý:

Tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư được tính từ thời điểm có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương.

hình thức đầu tư

2. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (hợp đồng đối tác công tư)

Hợp đồng Đối tác Công tư, hay còn được biết đến với tên gọi Hợp đồng BCC, đây là một thỏa thuận được thực hiện bởi các nhà đầu tư với mục đích hợp tác kinh doanh và chia sẻ sản phẩm, lợi nhuận theo các quy định hiện hành, mà không yêu cầu việc thành lập tổ chức kinh tế.

Ở Việt Nam, quy định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC được xác định như sau:

 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư địa phương.

Thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật dân sự.

 • Hợp đồng BCC có thể được lập giữa các nhà đầu tư nước ngoài, hoặc giữa nhà đầu tư địa phương và quốc tế.

Thực hiện thủ tục cấp chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

– Đối với các dự án đầu tư được chấp thuận theo quyền hạn của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cung cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khoảng thời gian quy định.

Dự án đầu tư thuộc diện cấp
giấy chứng nhận
Dự án đầu tư không thuộc diện cấp
giấy chứng nhận
5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của nhà thầu và nhà đầu tư15 ngày kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận của nhà đầu tư.

– Đối với các dự án đầu tư khác, nhà đầu tư sẽ được cấp giấy chứng nhận đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau đây theo hình thức hợp đồng BCC:

+ Có địa điểm thực hiện dự án.

+ Không thuộc danh mục ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (nếu có).

+ Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích cùng số lượng lao động sử dụng.

 • Thành lập ban điều phối hợp đồng BCC

Các đối tác tham gia vào Hợp đồng BCC sẽ hình thành một Ban Quản lý để triển khai Hợp đồng BCC và đồng thời thảo luận và thống nhất về phạm vi quyền lợi, chức năng và trách nhiệm của Ban Quản lý đó.

hình thức đầu tư

3. Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Theo quy định của Luật, nhà đầu tư có quyền thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp từ tổ chức kinh tế. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, quá trình này phải tuân thủ các quy định và điều kiện sau đây:

 • Bảo đảm an ninh và quốc phòng theo quy định.
 • Đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường, tương tự như hình thức đầu tư để thành lập tổ chức kinh tế.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về các vấn đề liên quan đến đất đai, bao gồm cả điều kiện nhận quyền sử dụng đất và điều kiện sử dụng đất tại các khu vực như xã, phường, thị trấn ven biển, đảo, xã, phường, thị trấn biên giới.

Quá trình triển khai hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cần phải phù hợp với quy định hiện hành:

Góp vốn đầu tư vào tổ chức kinh tếĐầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế
– Góp vốn vào công ty hợp danh hoặc công ty TNHH
– Mua cổ phần phát hành thêm/cổ phần phát hành lần đầu của công ty cổ phần
– Góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác không thuộc 2 trường hợp trên
– Mua cổ phần của công ty cổ phần từ các cổ đông
– Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
– Mua phần vốn góp của thành viên công ty TNHH
– Mua phần vốn góp của các tổ chức kinh tế khác

>> Tham khảo: ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH


Trong bài viết này Kế toán Minh Minh đã tổng hợp các hình thức đầu tư tại Việt Nam. Nếu bạn vẫn có bất kỳ thắc mắc nào, không hiểu rõ, hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý khác, hãy liên hệ với Công ty TNHH Kế toán Minh Minh qua tổng đài điện thoại theo số: 0973.53.59.56 để được tư vấn chi tiết. Chúng tôi mong muốn có cơ hội hợp tác với bạn!