Các bước trong sơ đồ quy trình kế toán cơ bản của doanh nghiệp

Last updated on Tháng Tư 11th, 2024 at 11:52 chiều

Mọi doanh nghiệp, bất kể loại hình và quy mô, đều cần thiết lập một quy trình kế toán tiêu chuẩn để hỗ trợ cả kế toán tài chính và quản trị doanh nghiệp. Việc hiểu rõ sơ đồ quy trình kế toán này giúp đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

1. Quy trình kế toán là gì?

sơ đồ quy trình kế toán

Quy trình kế toán trong doanh nghiệp được tổ chức thành một chuỗi các bước và nhiệm vụ, đảm bảo sự liên kết giữa các phòng ban và phân bổ trách nhiệm theo đúng quyền hạn của mỗi cá nhân. Mỗi hoạt động kinh doanh mới đều đi kèm với quy trình kế toán tương ứng và các nhân viên kế toán phải làm chủ và thực hiện chúng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

2. Sự quan trọng của sơ đồ quy trình kế toán tại doanh nghiệp

Vì sơ đồ quy trình kế toán liên quan chặt chẽ đến mọi hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp, việc thiết lập một quy trình kế toán là cần thiết để đảm bảo các hoạt động kinh tế được thực hiện theo một cách thống nhất.

Hơn nữa, quy trình kế toán tạo ra mối liên kết giữa các phòng ban, từ đó hỗ trợ cho hoạt động của bộ phận kế toán. Ví dụ, thông tin kế toán có thể phát sinh từ nhiều bộ phận khác nhau như nhân sự, bán hàng, v.v.

Đặc biệt, quy trình kế toán sẽ phân chia rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân, giúp họ hiểu rõ nhiệm vụ cần hoàn thành cũng như quyền lợi mà họ được hưởng. Điều này đem lại nhiều lợi ích cho việc xử lý các nghiệp vụ hàng ngày.

3. Các giai đoạn trong sơ đồ quy trình kế toán 

sơ đồ quy trình kế toán

Bước 1: Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kế toán sẽ tổng hợp tất cả các giao dịch liên quan đến mua bán, hoạt động kinh tế và các công việc hàng ngày của doanh nghiệp từ các bộ phận khác nhau và tạo ra các tài liệu chứng từ cần thiết.

Bước 2: Lập chứng từ gốc

Chứng từ gốc hoặc chứng từ kế toán đều đóng vai trò quan trọng trong phòng kế toán. Chứng từ gốc là cơ sở pháp lý và là bằng chứng để ghi nhận các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp theo cách thức thích hợp.

Bước 3: Xử lý kiểm tra chứng từ gốc

Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kế toán, bộ phận kế toán thường tiến hành kiểm tra chứng từ gốc trước khi gửi cho kế toán trưởng. Việc này giúp phát hiện và xử lý các sai sót một cách hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa quy trình kế toán.

Bước 4: Căn cứ vào các thông tin để ghi sổ sách

Dựa trên việc kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ, bộ phận kế toán thực hiện nhập liệu để tạo ra các sổ sách kế toán. Hiện nay, trong các doanh nghiệp, quá trình lập và lưu trữ các loại sổ sách như sổ cái, sổ chi tiết, sổ nhật ký chung,… là một công việc phức tạp và đầy thách thức.

Bước 5: Sắp xếp và phân loại chứng từ kế toán, sổ sách kế toán

Để đảm bảo phục vụ cho các mục đích cụ thể trong tương lai, các chứng từ và sổ sách kế toán cần được lưu giữ một cách cẩn thận. Do đó, việc tổ chức và phân loại chúng một cách có hệ thống là cần thiết để thuận tiện cho việc sử dụng sau này của kế toán doanh nghiệp.

Bước 6: Thực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ

Khi kết thúc kỳ kế toán, phòng kế toán cần thực hiện việc ghi chép cuối kỳ để đóng băng sổ sách kế toán. Hành động này nhằm hoàn thiện việc tổng hợp thông tin kế toán sau mỗi tháng, nhằm xác định số dư của tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ.

Bước 7: Khóa sổ

Sau khi hoàn tất việc xử lý các giao dịch và kiểm tra tài liệu, kế toán sẽ tổng hợp thông tin và xác định số dư trước khi khóa sổ. Công việc này đảm bảo tính không thể chỉnh sửa của dữ liệu kế toán, đảm bảo rằng hệ thống sổ sách đáp ứng đủ điều kiện để tạo ra báo cáo tài chính.

Bước 8: Lập bảng cân đối phát sinh

Dựa trên thông tin từ sổ cái và sổ chi tiết tài khoản, bảng cân đối phát sinh được tạo ra bởi kế toán doanh nghiệp. Đây là công cụ để đánh giá sự chính xác của thông tin trong sổ cái và cung cấp cái nhìn tổng quan về các giao dịch liên quan đến từng tài khoản.

Bước 9: Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Việc chuẩn bị báo cáo tài chính và quyết toán thuế là những công việc phức tạp trong sơ đồ quy trình kế toán của các doanh nghiệp. Đòi hỏi không chỉ kỹ năng về nghiệp vụ mà còn cần khả năng xử lý tình huống và phát hiện lỗi sai. Cần lập 4 mẫu biểu chính bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán,
  • Báo cáo kết quả kinh doanh,
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
  • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ngoài báo cáo tài chính, còn phải lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân, sau đó nộp lại cho cơ quan thuế chủ quản. Việc nộp trễ có thể bị phạt hành chính, do đó, kế toán cần tuân thủ đúng thời hạn để tránh vi phạm.

sơ đồ quy trình kế toán

>> Xem thêm: DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Trên đây là các thông tin mà Công ty TNHH Kế toán Minh Minh cung cấp về sơ đồ quy trình kế toán và các công cụ hỗ trợ giúp kế toán doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả và thuận lợi hơn. Mong rằng điều này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và các kế toán viên hoàn thành công việc của mình một cách thành công, đồng thời đảm bảo sự hòa hợp giữa các bộ phận.