Thủ tục và quy trình xin giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2023

Last updated on Tháng Mười Hai 20th, 2023 at 11:24 sáng

Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời đảm bảo rằng quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuân thủ đúng theo quy định. Việc này hỗ trợ cơ quan quản lý để hiệu quả hóa quá trình xây dựng từ phía các chủ đầu tư. Vậy, thủ tục để xin được giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Công ty TNHH Kế toán Minh Minh tìm hiểu tron bài viết dưới đây nhé!

giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Căn cứ pháp lý:

– Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020;

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

>> Tham khảo: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG 2023

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Bước 1: Nộp đơn

Chủ đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong khoảng thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến hành kiểm tra, thẩm định và kiểm tra thực địa theo trách nhiệm. Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ lập giấy biên nhận; trong trường hợp hồ sơ còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không phản ánh đúng thực tế, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ bổ sung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo thông báo, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc. Trong trường hợp chủ đầu tư không thể đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo văn bản về lý do không cấp giấy phép trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 4: Trả kết quả

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp đơn đối với việc cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm giấy phép xây dựng có hiệu lực, giấy phép xây dựng điều chỉnh và giấy phép di dời, cùng với thời hạn 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ đề xuất.

Trong trường hợp cần xem xét chi tiết hơn, quá trình này sẽ không vượt quá 10 ngày. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư, chi tiết rõ lý do và đồng thời báo cáo cho cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp để tiến hành xem xét và đưa ra hướng dẫn thực hiện.

giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Đối với công trình không theo tuyến

Về việc xin cấp phép xây dựng cho công trình không theo tuyến, có các bước như sau:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu được quy định.
 2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp xây dựng tạm, cột phát sóng trong khu vực không phải là đất được quy định cho mục đích xây dựng và không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cần nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng từ ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật xây dựng, gồm:
  • Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
  • Bản vẽ các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200.
  • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan như giao thông, cấp nước, thoát nước mưa và nước bẩn, xử lý nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc, và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

Đối với dự án theo hình thức tuyến trong khu đô thị, quy trình đề xuất cấp phép xây dựng bao gồm các bước sau:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định.
 2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến.
 3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.
 4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ bao gồm:
  • Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500.
  • Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000.
  • Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.
  • Đối với công trình ngầm, bổ sung thêm bản vẽ các mặt cắt ngang, mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500.

Ngoài các tài liệu yêu cầu cho từng loại công trình, hồ sơ đề xuất cấp phép xây dựng cũng phải bổ sung thêm các tài liệu đặc biệt đối với các trường hợp sau:

 1. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.
 2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.
 3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
 4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Các trường hợp miễn giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật được quy định theo Điều 89, Khoản 2 của Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2020), bao gồm:

 • Công trình thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc là công trình xây dựng khẩn cấp.
 • Công trình được quyết định đầu tư xây dựng bởi Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, cơ quan kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy ban nhân dân sử dụng vốn đầu tư công.
 • Công trình xây dựng tạm thi công cho công trình chính, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại của công trình tạm.
 • Công trình quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với sửa chữa, cải tạo không tiếp giáp với đường trong đô thị.
 • Công trình quảng cáo theo quy định pháp luật không yêu cầu giấy phép xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
 • Công trình xây dựng được cơ quan nhà nước phê duyệt ngoài đô thị hoặc phù hợp với quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành.
 • Công trình đã thông báo kết quả thẩm định thiết kế và đáp ứng điều kiện cấp giấy phép xây dựng.
 • Nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đô thị dưới 07 tầng hoặc đã được cơ quan nhà nước phê duyệt chi tiết 1/500.
 • Công trình xây dựng cấp IV ở nông thôn dưới 07 tầng, không thuộc quy hoạch đô thị.
 • Chủ đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, nằm ngoại ô đô thị, đã thông báo kết quả thẩm định thiết kế.
 • Nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đô thị dưới 07 tầng đã được cơ quan nhà nước phê duyệt chi tiết 1/500, trừ những trường hợp đặc biệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo và hồ sơ thiết kế đến cơ quan quản lý xây dựng địa phương khi khởi công.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật trọn gói

Việc đăng ký giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật là một quy trình phức tạp đầy rủi ro với nhiều bước khác nhau, cùng với đó là một loạt các loại giấy tờ phải chuẩn bị. Tự thực hiện thủ tục này có thể dẫn đến những khó khăn không mong muốn, làm mất thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Thay vào đó, việc sử dụng dịch vụ xin giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn diện từ các công ty uy tín là một giải pháp hiệu quả. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Công ty TNHH Kế toán Minh Minh chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thực hiện thủ tục nhanh chóng và hỗ trợ khách hàng với mức chi phí hợp lý nhất. Nếu bạn đang cần xin giấy phép xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0973.53.59.56 để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ.