Tổng hợp các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành

Last updated on Tháng Tư 11th, 2024 at 11:54 chiều

Theo quy định hiện hành của pháp luật, trong một số trường hợp cụ thể, không cần thiết phải đề xuất xin cấp phép xây dựng. Dưới đây là các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng tại thời điểm hiện tại.

Căn cứ pháp lý: Luật Xây dựng 2020.

Giấy phép xây dựng là gì?

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 3 của Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng được coi là một văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư/chủ sở hữu (có thể là cá nhân hoặc tổ chức), cho phép thực hiện các hoạt động xây dựng mới, sửa chữa hoặc di dời công trình.

các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng

>> Xem thêm: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG NHỎ

Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng

Dựa theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014, chỉ có mười loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Đó là:

 1. Công trình tạm để phục vụ việc thi công công trình chính.
 2. Công trình tự thẩm định, phê duyệt và thi công bởi chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng.
 3. Công trình tạm sẽ bị dỡ bỏ khi công trình chính đi vào hoạt động, trừ trường hợp nó phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
 4. Công trình xây dựng khẩn cấp hoặc bí mật của nhà nước.
 5. Công trình trong các dự án sử dụng vốn đầu tư công được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 6. Công trình trải dài trên hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc xây dựng theo tuyến ngoài đô thị có quy hoạch đã được phê duyệt.
 7. Công trình quảng cáo hoặc hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
 8. Công trình cải tạo hoặc sửa chữa không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
 9. Công trình đã thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng.
 10. Nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng, nằm trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng

Ngoài các loại công trình trên, tất cả các công trình khác đều cần phải xin giấy phép xây dựng từ chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nếu có nhu cầu xây dựng.

Chú ý:

Đối với các dự án thuộc trường hợp 3, 4, 7, 8, 9, 10 (trừ nhà ở riêng lẻ ở trường hợp 9 và 10), chủ sở hữu/chủ đầu tư được miễn giấy phép xây dựng, nhưng cần phải thông báo về thời điểm bắt đầu công trình và nộp hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để tuân thủ quy định về quản lý xây dựng; Các dự án sửa chữa, cải tạo chỉ được miễn giấy phép xây dựng khi đảm bảo các điều kiện sau:

 • Các công việc sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi chức năng sử dụng và không ảnh hưởng đến tính an toàn cấu trúc của dự án;
 • Phần sửa chữa, cải tạo phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy – nổ và bảo vệ môi trường.
các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng

Một số quy định về cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định của Điều 89 Luật Xây dựng 2014, để thực hiện thi công công trình xây dựng, chủ đầu tư/chủ sở hữu phải đề xuất xin cấp giấy phép xây dựng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng như đã nêu trong luật. Ngoài ra:

 • Các công trình được xem xét cấp giấy phép xây dựng theo từng giai đoạn sau khi đã có thiết kế cơ sở và thiết kế triển khai, được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng 2014.
 • Đối với các dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, cơ quan có thẩm quyền có thể cấp giấy phép xây dựng cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án đó trong trường hợp các công trình cần thi công đồng thời, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về điều kiện, thời hạn cấp phép xây dựng và các yêu cầu đồng bộ khác của dự án.
các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng

Trên đây là các dự án đang được thực hiện mà không yêu cầu giấy phép xây dựng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Kế toán Minh Minh qua số điện thoại 0973.53.59.56 để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp chi tiết.