Vai trò và trách nhiệm của kế toán

Last updated on Tháng Mười 16th, 2023 at 03:06 chiều

Kế toán có vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển, kế toán cũng trở thành một công cụ quan trọng hỗ trợ Nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế. Hãy cùng Kế toán Minh Minh khám phá về trách nhiệm của kế toán trong bài viết dưới đây.

trách nhiệm của kế toán

Vai trò và trách nhiệm của kế toán trong doanh nghiệp

1. Vai trò

Kế toán chịu trách nhiệm quan trọng trong việc cải thiện quản lý doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tài chính. Nhiệm vụ của bộ phận kế toán là theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của tổ chức, thực hiện kiểm tra và phân tích thông tin kế toán một cách cẩn thận.

Nhờ vào việc này, họ có thể tạo ra báo cáo tổng kết cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty. Điều này giúp ban lãnh đạo nắm rõ hoạt động của doanh nghiệp và tạo ra cơ hội cho việc lên kế hoạch để đạt được hiệu suất làm việc tối ưu hơn.

2. Trách nhiệm

Theo Điều 4 của Luật Kế toán năm 2015, nhiệm vụ của bộ phận kế toán bao gồm:

 • Tiến hành thu thập và xử lý thông tin kế toán, số liệu kế toán theo các quy định về đối tượng và nội dung công việc kế toán, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về kế toán.
 • Thực hiện kiểm tra và giám sát các giao dịch tài chính, quản lý các khoản thu và chi, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; đảm bảo việc quản lý và sử dụng tài sản cũng như nguồn hình thành tài sản được thực hiện đúng quy định; phát hiện và ngăn ngừa các vi phạm liên quan đến tài chính và kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện phân tích thông tin và số liệu kế toán; đề xuất các giải pháp hữu ích để hỗ trợ quản lý và đưa ra quyết định về kinh tế và tài chính của tổ chức kế toán.
 • Cung cấp thông tin và số liệu kế toán theo các quy định của pháp luật.
trách nhiệm của kế toán

Dựa vào các quy định pháp luật, ta có thể khẳng định rằng nhiệm vụ hàng đầu của ngành kế toán là luôn phải đảm bảo sự ổn định trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán còn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng sau:

a) Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc hạch toán các giao dịch phát sinh là một phần quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính. Để thực hiện điều này, kế toán cần thực hiện các nghiệp vụ sau:

 • Hạch toán vốn bằng tiền, bao gồm việc ghi nhận và quản lý các khoản tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng và các khoản tiền đang trong quá trình chuyển đổi.
 • Ghi nhận và xử lý thông tin liên quan đến vốn bằng tài sản cố định, bao gồm việc hạch toán các giao dịch mua bán, sửa chữa hoặc nâng cấp tài sản cố định.
 • Quản lý kế toán các khoản công nợ, đảm bảo rằng các khoản nợ và phải trả được ghi nhận và quản lý đúng cách.
 • Hạch toán doanh thu từ các hoạt động kinh doanh, bao gồm việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Xử lý và ghi nhận kế toán chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang, đảm bảo rằng các chi phí này được theo dõi và quản lý một cách chính xác.

b) Thực hiện việc báo cáo chứng từ

Chứng từ có ý nghĩa là một hình thức tài liệu quan trọng, chứng thực cho các giao dịch mua bán và trao đổi trong quá trình hoạt động và sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng cũng là cơ sở cho các hoạt động quan trọng như hạch toán, thanh toán và ghi chép các sự kiện kinh tế phát sinh.

Báo cáo chứng từ bao gồm các thành phần chính như: thông tin về các loại hóa đơn và chứng từ liên quan đến giao dịch buôn bán, vận chuyển và nhập khẩu hàng hóa.

c) Thực hiện phân tích, đánh giá tình hình tài chính

Kế toán thực hiện việc đánh giá bản tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua việc tổng hợp thông tin và tham khảo tình hình thị trường. Để thực hiện nhiệm vụ này, kế toán tiến hành các bước sau:

 • Xem xét tổng quan về cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn;
 • Đánh giá tổng quan về nguồn vốn;
 • Xem xét tình hình tiền và tương đương tiền;
 • Theo dõi sự biến động của nguồn vốn và cách sử dụng chúng.

d) Tham mưu, đề xuất các giải pháp

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán, vai trò của bộ phận kế toán còn bao gồm việc tư vấn và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ những đề xuất này, doanh nghiệp có thể liên tục theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh của mình.

trách nhiệm của kế toán

>> Xem thêm: MỤC ĐÍCH CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Những hành vi kế toán bị nghiêm cấm

Theo quy định tại Điều 13 của Luật Kế toán năm 2015, hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán:

 • Thực hiện hành vi giả mạo, khai man, hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác thực hiện hành vi giả mạo, khai man hoặc xóa trái chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán.
 • Tình ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp hoặc xác nhận thông tin hoặc số liệu kế toán không chính xác.
 • Tài sản hoặc nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc liên quan đến đơn vị kế toán không được bỏ ngoài sổ kế toán.
 • Hủy hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi hết thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 của Luật này.
 • Ban hành hoặc công bố các chuẩn mực kế toán hoặc chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.
 • Tiến hành mua chuộc, đe dọa, đè nén hoặc ép buộc người thực hiện công việc kế toán không tuân theo quy định của Luật này.
 • Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán, kiêm vai trò làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ trường hợp doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.
 • Sử dụng hoặc thuê người làm kế toán hoặc kế toán trưởng không đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này.
 • Cho thuê, mượn, cho mượn chứng chỉ kế toán viên hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tạo ra hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính chứa số liệu không nhất quán trong cùng một kỳ kế toán.
 • Tiến hành kinh doanh dịch vụ kế toán mà chưa nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc mà không tuân theo các điều kiện quy định trong Luật này.
 • Sử dụng thuật ngữ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp sau quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc sau khi doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Thuê cá nhân hoặc tổ chức không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán để cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị của họ.
 • Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện hành vi thông đồng hoặc tạo mối liên kết với khách hàng để cung cấp hoặc xác nhận thông tin hoặc số liệu kế toán không chính xác.
 • Bất kỳ hành vi bị nghiêm cấm nào khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc ngăn chặn tham nhũng trong lĩnh vực kế toán.