Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Last updated on Tháng Mười Hai 19th, 2023 at 01:53 sáng

Dự án đầu tư đóng vai trò quan trọng như một nền tảng cho cơ quan chính phủ thực hiện các biện pháp quản lý và cấp phép đầu tư. Đây là cơ sở để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Lập kế hoạch cho dự án đầu tư không chỉ là bước cuối cùng trong chuẩn bị đầu tư mà còn là quá trình đòi hỏi chủ đầu tư thực hiện nhiều công việc để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong bài viết dưới đây nhé!

trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Định nghĩa và khái niệm về dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của Khoản 15 Điều 3 của Luật xây dựng năm 2014. Theo đó:

Đây là một kết hợp các đề xuất liên quan nhằm sử dụng vốn để thực hiện các công việc xây dựng mới, sửa chữa hoặc cải tạo các công trình xây dựng. Mục tiêu của dự án là phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian và với chi phí xác định. Trong quá trình chuẩn bị dự án, các báo cáo như Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được lập.

Cụ thể, hoạt động xây dựng bao gồm một loạt các công việc theo quy định tại Khoản 21 Điều 3 của Luật xây dựng năm 2014, đó là:

 • Lập quy hoạch xây dựng.
 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Khảo sát xây dựng.
 • Thiết kế xây dựng.
 • Thi công xây dựng.
 • Giám sát xây dựng.
 • Quản lý dự án.
 • Lựa chọn nhà thầu.
 • Nghiệm thu công trình xây dựng và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì.
 • Các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Theo quy định tại Điều 5 của Luật Xây dựng năm 2014, quy trình đầu tư xây dựng được phân chia thành 3 giai đoạn, trừ khi xây dựng nhà ở đơn lẻ. Các giai đoạn bao gồm:

 • Giai đoạn chuẩn bị dự án.
 • Giai đoạn thực hiện dự án.
 • Giai đoạn hoàn thành xây dựng và đưa công trình của dự án vào vận hành sử dụng.
trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, các quy định chi tiết được xác định như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng

Bước đầu tiên trong trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng là giai đoạn chuẩn bị dự án, bao gồm những công việc chính sau đây:

 • Khảo sát xây dựng: Thực hiện khảo sát địa chất, môi trường và các yếu tố liên quan khác để đánh giá tính khả thi của dự án.
 • Lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về đầu tư xây dựng, trong đó đánh giá mặt kinh tế, kỹ thuật và môi trường của dự án. Báo cáo này sau đó sẽ được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng: Thực hiện việc lập và thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng để hỗ trợ việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Quy hoạch này cung cấp thông tin chi tiết về thiết kế, vị trí, quy mô và các yếu tố khác của dự án.
 • Lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: Thực hiện việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để đạt được sự phê duyệt hoặc quyết định về việc đầu tư xây dựng. Trong đây sẽ bao gồm các công việc cần thiết khác liên quan đến việc chuẩn bị cho dự án.

Các hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị dự án, đảm bảo tính pháp lý và sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình đầu tư xây dựng.

>> Xem thêm: GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LÀ GÌ? THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Giai đoạn 2: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn thứ hai của dự án tập trung vào quá trình triển khai công việc xây dựng. Cụ thể, giai đoạn này bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị mặt bằng xây dựng và rà phá bom mìn (nếu cần): Tổ chức công việc chuẩn bị mặt bằng để bắt đầu xây dựng, đồng thời tiến hành rà phá bom mìn nếu khu vực xây dựng đều có nguy cơ từ bom mìn.
 • Khảo sát xây dựng: Thực hiện khảo sát chi tiết về địa chất, địa hình và các yếu tố khác để đảm bảo rằng quá trình xây dựng diễn ra mượt mà và hiệu quả.
 • Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng: Chuẩn bị thiết kế chi tiết và dự toán tài chính cho dự án. Thiết kế và dự toán sau đó sẽ được thẩm định và phê duyệt.
 • Cấp giấy phép xây dựng (nếu cần): Nếu yêu cầu, đệ đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.
 • Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng: Thực hiện quy trình chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng với nhà thầu được chọn.
 • Thi công xây dựng và giám sát: Thực hiện quá trình thi công và giám sát để đảm bảo tuân thủ kế hoạch và tiêu chuẩn xây dựng.
 • Tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành: Tiến hành tạm ứng và thanh toán cho nhà thầu dựa trên công việc đã hoàn thành.
 • Vận hành và chạy thử: Kiểm tra và thử nghiệm hoạt động của công trình để đảm bảo sự vận hành ổn định.
 • Nghiệm thu: Thực hiện quá trình nghiệm thu sau khi hoàn thành để xác nhận rằng công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn.
 • Bàn giao công trình và các công việc cuối cùng: Hoàn tất quá trình bàn giao công trình cho bên sử dụng và thực hiện các công việc cuối cùng liên quan để đảm bảo hoàn thành dự án.
trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn 3: Kết thúc xây dựng

Giai đoạn hoàn tất xây dựng bao gồm các công việc sau:

 • Đối thoại hợp đồng xây dựng: Thực hiện quy trình cuối cùng của tài chính cho hợp đồng xây dựng, bao gồm việc kiểm tra, xác định và thanh toán các khoản phí, chi phí và các khoản nợ còn lại theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Quyết toán dự án hoàn thành: Tiến hành quy trình quyết toán dự án sau khi xây dựng xong, bao gồm việc xác định và tổng hợp chi phí thực tế, doanh thu và kết quả kinh tế của dự án.
 • Xác nhận hoàn thành công trình: Thực hiện kiểm tra và xác nhận rằng công trình đã hoàn thành đúng theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và điều khoản trong hợp đồng xây dựng.
 • Bảo hành công trình xây dựng: Đảm bảo thực hiện các điều khoản bảo hành theo quy định, bao gồm việc tiếp nhận và xử lý các vấn đề, sự cố hoặc lỗi kỹ thuật sau khi công trình hoàn thành.
 • Bàn giao hồ sơ và công việc liên quan: Thực hiện quá trình bàn giao các hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến công trình đã hoàn thành cho bên sử dụng. Đồng thời, thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo hoàn tất giai đoạn kết thúc xây dựng theo yêu cầu và quy định pháp luật.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp

Quy trình triển khai trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định của Nghị định 15/2021/NĐ-CP được mô tả như sau:

Tại điều 5, khoản 2 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, quy định về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp được áp dụng theo hướng dẫn tại Điều 58 của cùng nghị định. Chi tiết quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp, theo điểm a, khoản 1 của Điều 130 Luật Xây dựng 2014 (đã được sửa đổi năm 2020), được cụ thể hóa theo các bước sau đây:

Bước 1:

Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp thuộc phạm vi quản lý của cơ quan trung ương hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền ban hành. Quyết định này được thể hiện thông qua lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bao gồm các thông tin sau:

 • Mục tiêu xây dựng.
 • Vị trí cụ thể của công trình.
 • Người được ủy nhiệm quản lý và thực hiện xây dựng.
 • Thời gian dự kiến để hoàn thành công trình.
 • Dự định về chi phí.
 • Nguồn lực cần thiết và các yêu cầu khác liên quan.

Bước 2:

Người được ủy nhiệm quản lý và triển khai xây dựng công trình có thẩm quyền tự do quyết định toàn bộ các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng. Điều này bao gồm:

 • Phân công tổ chức và cá nhân thực hiện các công việc như khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và các nhiệm vụ khác hỗ trợ việc xây dựng công trình khẩn cấp.
 • Quyết định về thứ tự thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng.
 • Quyết định về việc giám sát quá trình thi công xây dựng và thực hiện nghiệm thu công trình để đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Bước 3:

Sau khi hoàn thành công tác thi công xây dựng công trình khẩn cấp, người được phân công quản lý và thực hiện dự án chịu trách nhiệm tổ chức việc lập và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình, bao gồm các điều sau:

 • Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.
 • Các tài liệu khảo sát xây dựng (nếu có).
 • Thiết kế mẫu hoặc bản vẽ thi công (nếu có).
 • Nhật ký thi công xây dựng công trình và hình ảnh ghi lại quá trình thi công (nếu có).
 • Biên bản nghiệm thu, kết quả thí nghiệm, quan trắc, đo đạc (nếu có).
 • Hồ sơ quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (nếu có).
 • Bản vẽ hoàn công.
 • Phụ lục liệt kê công việc cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa công trình xây dựng vào sử dụng.
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Các cơ sở, tài liệu để xác định khối lượng công việc hoàn thành và các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp được quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng tuân theo các quy định pháp luật liên quan. Đối với dự án đối tác công tư (PPP), quy trình cấu phần xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức này.

Đối với các dự án khác, việc quyết định trình tự thực hiện dự án được xác định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật, có thể áp dụng cả việc kết hợp đồng thời đối với các hạng mục công việc theo quy định của pháp luật. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo luật đất đai, tùy thuộc vào tính chất và điều kiện cụ thể của dự án.

trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Công ty TNHH Kế toán Minh Minh mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn quan trọng. Nếu quý khách đang đối mặt với vấn đề pháp lý hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn theo số hotline 0973.53.59.56 để nhận sự hỗ trợ và giải đáp nhanh chóng.