Tổng tài sản nói lên điều gì? Mối quan hệ giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn trong kế toán

Last updated on Tháng Tư 27th, 2024 at 07:19 chiều

Trong lĩnh vực kế toán tài chính, tài sản đề cập đến bất kỳ nguồn lực nào mà một tổ chức kinh doanh hoặc một thực thể kinh tế sở hữu hoặc kiểm soát. Đây có thể là mọi thứ, bất kể là tài sản vật chất hay vô hình, và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế tích cực. Tài sản biểu thị giá trị mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt (bất kể tiền mặt cũng được xem xét là một tài sản). Vậy tổng tài sản nói lên điều gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

tổng tài sản nói lên điều gì

Tổng tài sản nói lên điều gì?

Tổng tài sản (Total assets) là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kế toán tài chính, nói lên tất cả các nguồn tài sản thuộc sở hữu của một tổ chức hoặc cá nhân và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế trong tương lai. Tài sản này thường được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán của tổ chức.

Tài sản có thể được chia thành hai loại chính: tài sản lưu động (được dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc bán) và tài sản kém thanh khoản (khó chuyển đổi thành tiền mặt). Tài sản lưu động thường được xem xét trong khoảng thời gian một năm, trong khi tài sản kém thanh khoản thường phải giữ trong hơn một năm.

Tổng tài sản đại diện cho tổng giá trị của tất cả các tài sản và nguồn nợ của một tổ chức hoặc cá nhân. Chúng có giá trị quan trọng trong việc đưa ra quyết định tài chính cá nhân và xác định giá trị tài sản. Giá trị này cũng có vai trò quan trọng trong việc tính thuế hoặc lập kế hoạch đầu tư.

>> Xem thêm: TỔNG TÀI SẢN LÀ GÌ? NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI TÍNH TỔNG TÀI SẢN

Tổng tài sản là biểu hiện của giá trị của mọi thứ mà một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu sau khi xem xét tất cả các tài sản và nợ phải trả. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì mà một người hoặc tổ chức sở hữu, như là phương tiện giao thông hoặc cổ phiếu. Các tổ chức thường mua tài sản với hy vọng tăng giá trị của chúng trong tương lai. Họ cũng có thể mua tài sản để tạo thêm dòng tiền.

Trách nhiệm pháp lý biểu thị các cam kết hoặc nghĩa vụ mà cá nhân hoặc tổ chức có đối với người khác, có thể liên quan đến tài chính hoặc dịch vụ như thuê nhà, thuế hoặc nợ. Xem xét các nợ phải trả là phần quan trọng trong cách tính toán tổng tài sản một cách chính xác. Để tính tổng tài sản, ta trừ giá trị nợ phải trả từ giá trị tài sản.

tổng tài sản nói lên điều gì

Tổng tài sản cũng đóng vai trò quan trọng trong các hợp đồng nợ. Chúng thường được sử dụng để định giá giá trị ròng trong các giao dịch nợ, đặc biệt khi các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính tham gia. Các ví dụ phổ biến về các giao dịch nợ có giá trị ròng bao gồm tỷ lệ nợ, giá trị ròng so với tỷ lệ nợ, giá trị ròng tối thiểu và nhiều điều khác.

Trong khi đánh giá báo cáo tài chính của một tổ chức, có thể thấy rằng họ đã bán một số tài sản quan trọng trong năm tài chính trước để thanh toán các khoản nợ dài hạn. Tuy nhiên, dự báo cho năm tài chính tới có thể cho thấy một xu hướng tích cực.

Mối quan hệ giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn trong kế toán

Để xác định tổng nguồn vốn kinh doanh hoặc tổng nguồn vốn là gì, chúng ta chỉ cần nhìn vào mối quan hệ giữa tổng nguồn vốn và tổng tài sản, như thể hiện trong Bảng cân đối kế toán. Tài sản là tất cả các nguồn lực mà doanh nghiệp sở hữu, kiểm soát và có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Ngược lại, nguồn vốn là các nguồn tài chính mà doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Tổng nguồn vốn luôn kết hợp chặt chẽ với tổng tài sản, và chúng không thể tách rời. Nguồn vốn là nguồn gốc tạo ra tài sản, bất kể là tài sản vật chất hay tài sản vô hình như cơ sở sản xuất, trang thiết bị, công nghệ, và nhiều khía cạnh khác.

tổng tài sản nói lên điều gì

Chúng ta có thể nhìn vào hai khía cạnh:

  • Khía cạnh tài sản: Điều này đề cập đến sự hiện diện của tài sản và cách chúng phục vụ cho mục đích kinh doanh.
  • Khía cạnh nguồn vốn: Điều này liên quan đến nguồn gốc và cách doanh nghiệp có được chúng.

Vì vậy, tại mọi thời điểm, tổng tài sản của doanh nghiệp luôn bằng tổng nguồn vốn. Nói cách khác, tổng nguồn vốn luôn bằng tổng tài sản của doanh nghiệp.

Trên đây là các thông tin tại Dịch vụ kế toán Đồng Nai liên quan đến vấn đề “Tổng tài sản nói lên điều gì?” Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  • Trụ sở chính: Toà nhà MCC – 26/116A, KP3, Phường Tam Hoà, Thành Phố Biên Hoà,
  • Hotline: 0916.53.59.56 – 0973.53.59.56 (Mr Việt)
  • Email: tuvanminh@gmail.com