Tổng nguồn vốn là gì? Cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp

Tổng nguồn vốn kinh doanh là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính doanh nghiệp. Đây là một chỉ số quyết định về sự mạnh mẽ và ổn định của một tổ chức kinh doanh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về tổng nguồn vốn là gì và cách xác định nó trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của tổng nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh.

>> Xem thêm: Tài sản thuần là gì? Những điều cần biết về tài sản thuần

Tổng nguồn vốn là gì?

Để xác định tổng nguồn vốn của một doanh nghiệp, chúng ta cần tham khảo Nghị định 80/2021/NĐ-CP, cụ thể là Điều 8. Trong Điều này, quy định về cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp như sau:

  • Tổng nguồn vốn kinh doanh là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp. Để xác định tổng nguồn vốn của một doanh nghiệp trong một năm, ta cần tìm hiểu trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán này thường xuất hiện trong Báo cáo tài chính mà doanh nghiệp đã nộp lên cơ quan quản lý thuế vào cuối năm liền kề.
  • Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp mới hoạt động kinh doanh dưới một năm, việc xác định tổng nguồn vốn sẽ được thực hiện thông qua bảng cân đối tài chính kế toán tại thời điểm cuối quý liền kề với thời điểm mà công ty đăng ký để được hưởng các khoản hỗ trợ cụ thể.
tổng nguồn vốn là gì

Mối quan hệ giữa tổng tài sản trong kế toán và tổng nguồn vốn là gì?

Để xác định tổng nguồn vốn và tổng tài sản trong hoạt động kinh doanh, chúng ta cần tập trung vào Bảng cân đối kế toán. Tài sản theo đúng nghĩa đen là những gì doanh nghiệp sở hữu, kiểm soát và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế trong tương lai. Nó có thể bao gồm mọi thứ, từ nhà máy, thiết bị, đến công nghệ và thậm chí cả các quyền sở hữu tài sản vô hình.

Mặt khác, nguồn vốn là những nguồn tài chính mà doanh nghiệp có sẵn hoặc có khả năng huy động để đầu tư vào hoạt động kinh doanh. Điều này có thể bao gồm tiền mặt, vay nợ từ ngân hàng hoặc cổ phiếu phát hành cho các cổ đông.

Mối quan hệ giữa tổng nguồn vốn và tổng tài sản là một mối quan hệ chặt chẽ và không thể tách rời. Nguồn vốn là nguồn gốc hình thành tài sản, và mỗi tài sản, cho dù là hữu hình hay vô hình, phục vụ cho mục tiêu cụ thể trong doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể xem xét mỗi thực thể từ hai khía cạnh:

  • Khía cạnh Tài sản: Tài sản này là gì và nó phục vụ cho mục đích gì? Ví dụ, một nhà máy có thể được coi là tài sản, và mục đích của nó là sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Khía cạnh Nguồn vốn: Tài sản này được tạo ra từ đâu? Chúng ta cần xem xét nguồn gốc của tiền hoặc tài sản đó. Có thể là từ vốn chủ sở hữu (cổ đông), vốn vay ngân hàng, hoặc các nguồn tài chính khác.

Vì vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp luôn bằng tổng nguồn vốn tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa nguồn vốn và tài sản, và nó là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính và hiểu rõ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 

Trong quá trình xác định tổng nguồn vốn của một doanh nghiệp, có một công thức cơ bản rất quan trọng để đo lường tài chính của họ. Công thức này cho biết rằng tổng nguồn vốn của doanh nghiệp bằng tổng số tiền mà chủ sở hữu đầu tư cộng thêm số tiền mà họ phải trả cho các khoản nợ.

Cụ thể, công thức tính tổng nguồn vốn là gì?

Nguồn vốn = Vốn của chủ sở hữu + Nợ cần phải trả

Điều này bao gồm tất cả tiền mà chủ sở hữu đã đầu tư và tất cả số tiền mà doanh nghiệp đang nợ điều này cho người khác.

Từ công thức trên, chúng ta cũng có thể dễ dàng suy ra một phương trình quan trọng:

Vốn của chủ sở hữu = Tài sản – Nợ cần phải trả

Điều này cho thấy rằng giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi loại bỏ các khoản nợ sẽ là số tiền mà chủ sở hữu đang sở hữu thực sự.

Dựa trên những phương trình này, chúng ta có thể đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về số tiền doanh nghiệp đang nắm giữ. Và nó có thể là một chỉ số quan trọng để đánh giá tính ổn định và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

tổng nguồn vốn là gì

Với bài viết trên đây, Kế toán Minh Minh mong muốn chia sẻ với độc giả những kiến thức quan trọng về khái niệm “tổng nguồn vốn là gì” và cung cấp thông tin về cách tính tổng nguồn vốn, cũng như mối quan hệ quan trọng giữa tổng nguồn vốn và tổng tài sản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan hoặc cần sự hỗ trợ về kế toán và các vấn đề pháp lý, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua hotline 0973.53.59.56. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giúp bạn giải quyết mọi khó khăn một cách kịp thời và chuyên nghiệp!