Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn và các quy định liên quan

Last updated on Tháng Mười Hai 19th, 2023 at 12:59 sáng

Người dân Việt Nam đều phải thực hiện trách nhiệm và hưởng quyền lợi trong việc nộp thuế. Đối với các nguồn thu nhập khác nhau, các quy định về thuế thu nhập cá nhân sẽ thay đổi tương ứng. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cùng nhau về các khoản thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn một cách chi tiết nhất.

thue-thu-nhap-dau-tu

>> Tham khảo: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC THUẾ TNCN VÀ THUẾ GTGT

Xác định thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Các nguồn thu nhập từ đầu tư vốn được quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Thông tư 111/2013/TT-BTC và được bổ sung theo Khoản 6, Điều 11 của Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

 • Lãi suất thu được từ việc cho vay cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân theo hợp đồng hoặc thỏa thuận vay, trừ trường hợp nhận lãi từ tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng quốc tế.
 • Cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư vào cổ phần.
 • Lợi nhuận từ việc góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh, HTX và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, bao gồm cả lợi tức từ việc đầu tư vào tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư khác.
 • Phần gia tăng giá trị thực của vốn góp khi công ty thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, giải thể, chia tách hoặc hợp nhất doanh nghiệp.
 • Thu nhập từ lợi nhuận của trái phiếu, cổ phiếu và các giấy tờ tài chính khác.
 • Thu nhập từ việc góp tài sản thật, danh tiếng, quyền sử dụng đất đai và giấy đăng ký bản quyền.
 • Cổ tức được thanh toán bằng cổ phiếu và lợi tức được ghi nhận làm tăng vốn.

Lưu ý: Ngoài việc đóng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, công ty đầu tư còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Các doanh nghiệp phải chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư vốn và có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn trước khi chuyển khoản cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt khi cá nhân phải tự khai thuế theo quy định tại Khoản 9, Điều 26 của Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Cụ thể, cá nhân có trách nhiệm tự khai thuế bằng cách chuẩn bị tờ khai TNCN theo mẫu 04/NNG – TNCN, được quy định trong Thông tư 92/2015/TT-BTC. Đối với doanh nghiệp, họ cần thực hiện việc khai báo “Khấu trừ thuế TNCN” thông qua mẫu 06/NNG – TNCN, tương tự như mẫu 04/NNG – TNCN.

thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Cách xác định và tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn phân chia rõ ràng giữa hai nhóm chính là người cư trú và người không cư trú.

1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân cư trú được tính bằng cách nhân thu nhập chịu thuế với mức thuế suất là 5%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

Trong đó:

 • Thu nhập chịu thuế: Số tiền thu nhập mà người lao động nhận được và phải chịu thuế.
 • Mức thuế suất thu nhập cá nhân: Áp dụng mức thuế suất là 5% theo bảng thuế toàn phần.
 • Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân: Thời điểm khi người nộp thuế nhận thu nhập cá nhân và phải nộp thuế.

2. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân không cư trú

Thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam x Thuế suất 5%

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn: Tương tự với đối tượng cá nhân cư trú.

>> Tham khảo: KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Theo từng giai đoạn thu nhập, quy định này áp dụng cho các nguồn thu nhập như đầu tư vốn, chuyển nhượng số vốn, chuyển nhượng tài sản, trúng thưởng, chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ danh tiếng và nhượng quyền thương mại.

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là không quá 10 ngày kể từ ngày nghĩa vụ đóng thuế phát sinh.

Người nộp thuế có cần thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế không?

Người đóng thuế phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, có quy định như sau:

 • Thuế suất áp dụng theo Biểu thuế toàn phần là 5%.
 • Thời điểm tính thuế là khi tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập cho người đóng thuế.

Bài viết trên là tất cả các thông tin chi tiết liên quan đến việc tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư vốn và các quy định áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn mà Kế toán Minh Minh muốn chia sẻ với quý độc giả. Nếu bạn thấy thông tin trên hữu ích thì hãy chia sẻ đến với nhiều người khác cũng đang quan tâm về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.