Thuê kế toán ngoài làm hợp đồng gì?

Việc thuê kế toán ngoài đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với nhiều chủ doanh nghiệp, việc quản lý và xử lý các vấn đề kế toán có thể trở nên phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu. Chính vì vậy, thuê kế toán ngoài làm hợp đồng đã trở thành một giải pháp thông minh và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Thuê kế toán ngoài làm hợp đồng gì? Và lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp.

thuê kế toán ngoài làm hợp đồng gì

Sự cần thiết khi thuê kế toán ngoài

Việc thuê kế toán ngoài không chỉ là một lựa chọn, mà còn là sự cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Với sự phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh và các quy định pháp lý ngày càng phức tạp, việc tuân thủ quy trình kế toán đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm.

Thuê kế toán ngoài mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

 • Giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên nội bộ, từ đó tập trung vào các hoạt động chiến lược và phát triển kinh doanh.
 • Cung cấp sự đảm bảo về tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.
 • Mang lại một góc nhìn khách quan và độc lập đối với hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Tại sao phải thuê dịch vụ kế toán ngoài?

Thuê kế toán ngoài làm hợp đồng gì?

Dưới đây là phiên bản mới nhất của mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán thuế. Nếu bạn thắc mắc Thuê kế toán ngoài làm hợp đồng gì, đây sẽ là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số:/…………….

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự.

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai đơn vị.

Hôm nay, ngày……. tháng…….năm…….., chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY……………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………Email:…………………………..

Đại diện …………………………………………Chức vụ:……………………………..

BÊN B: CÔNG TY……………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………Email:………………………

Đại diện …………………………………………Chức vụ:……………………………

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao bên B làm dịch vụ và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho bên A bao gồm các công việc:

1. Kê khai hàng tháng

 • Hướng dẫn và đồng thời lập các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.
 • Hướng dẫn chi tiết về việc viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định, giúp đơn vị kế toán nắm rõ quy trình và đảm bảo tính chính xác.
 • Tự tin lập và gởi các báo cáo thuế hàng tháng, quý theo qui định của cơ quan thuế, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quyền lợi của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ đơn vị lập và hoàn thành phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với các quy định.
 • Thực hiện việc phân loại, sắp xếp và đóng gói chứng từ theo tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý và tìm kiếm thông tin kế toán.
 • Hỗ trợ đơn vị hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành, giúp bảo đảm sự rõ ràng và có cơ sở để kiểm tra, kiểm toán.
 • Đảm nhiệm trách nhiệm nộp các loại thuế nếu có, đảm bảo tuân thủ quy định về kỳ hạn và số lượng tiền nộp.
 • Đại diện đơn vị cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, đảm bảo sự thông tin chính xác và đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến quy định về thuế và lao động khi đơn vị có yêu cầu, đảm bảo sự hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật.

2. Quyết toán năm

 • Lập và gởi báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế cho các cơ quan chức năng.
 • Thực hiện việc lập và gởi các báo cáo thống kê liên quan.
 • Đăng ký các hồ sơ và thủ tục cần thiết cho năm mới.
 • Lưu ý, công việc nêu ở điểm 1 không bao gồm việc đăng ký Bảo hiểm xã hội & Bảo hiểm y tế, hoàn thuế và giải thể doanh nghiệp (nếu có), cũng như bất kỳ công việc phát sinh nào ngoài Thành phố.

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Phí dịch vụ
Phí trọn gói hàng tháng cho khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hoặc VAT là: ………. đồng mỗi tháng (trường hợp không có phát sinh hoá đơn GTGT).

* Từ 1 đến 5 hoá đơn:

Phí quyết toán cuối năm được tính dựa trên mức đặt hàng tháng, và hiện tại là ………… đ/tháng.

Nếu cần thực hiện việc làm lại sổ sách, phí hỗ trợ sẽ được tính là 60% của phí dịch vụ hàng tháng.

Lưu ý rằng các khoản phí trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng và sẽ được xem xét lại vào tháng 01 của năm mới hoặc khi có sự thay đổi trong công việc kinh doanh của bên A so với thời điểm ký hợp đồng.

2. Phương thức thanh toán

 • Bên B sẽ thanh toán phí dịch vụ hàng tháng sau khi nhận chứng từ và hóa đơn từ Bên A. Trong trường hợp phí tháng đầu tiên, thanh toán sẽ được tiến hành ngay sau khi ký hợp đồng.
 • Phí làm quyết toán cuối năm sẽ được tính cùng với phí tháng 12 và thanh toán vào thời điểm đó.
 • Nếu có yêu cầu làm lại sổ sách, phí hỗ trợ sẽ được thanh toán ngay khi Bên B nhận được hồ sơ chứng từ.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Các hoạt động công việc được thực hiện tại văn phòng của bên B, gồm việc chuẩn bị hồ sơ, hóa đơn và chứng từ, được thông báo hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 10 tháng sau cho bên A.

Trước khi hết hạn nộp báo cáo, bên B sẽ giao báo cáo cho bên A để kiểm tra và ký tên, sau đó nhận lại và nộp đến nơi qui định trước 03 ngày.

Chậm nhất đến ngày 10 của tháng tiếp theo, bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ và chứng từ theo thoả thuận tại Điều 1, trả lại cho bên A lưu giữ và bảo quản.

Trong quá trình làm việc, nếu có thông báo từ cơ quan thuế, bên A sẽ chuyển ngay cho bên B để bên B có thể gửi người đi xử lý. Trừ trường hợp đặc biệt, mọi tư vấn và trao đổi công việc giữa bên B và bên A sẽ được tiến hành qua điện thoại.

Hợp đồng này có thời hạn cho đến khi cả hai bên đồng ý chấm dứt.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

1. Trách nhiệm bên A

Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A cam kết cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hồ sơ và tài liệu như Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn và các giấy tờ liên quan khác (bản sao có công chứng nếu cần thiết).

Trước ngày 10 hàng tháng, bên A phải cung cấp cho bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế và thông tin khác nếu có (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).

Bên A cần thông báo cho bên B trước 01 tháng nếu có bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động kinh doanh của mình, chẳng hạn như thay đổi giấy phép hoạt động hay mặt hàng kinh doanh chính.

Bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các hồ sơ, chứng từ do mình cung cấp cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

Bên A cũng chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký đầy đủ các báo cáo, hồ sơ, chứng từ và tài liệu mà bên B in ra và gửi cho bên A.

Bên A cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.

Bên A chỉ giao hồ sơ và chứng từ cho những người được giấy giới thiệu từ bên B. Trong quá trình giao nhận, cần thực hiện liệt kê hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của bên B.

Trong thời hạn hợp đồng hoặc sau khi hợp đồng chấm dứt, nếu bên A yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc yêu cầu bên B giải trình kiểm tra, bên A phải chịu chi phí giải trình cho bên B.

Bên A cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

2. Trách nhiệm bên B

Dựa trên tài liệu, hồ sơ, chứng từ và thông tin được cung cấp bởi bên A, bên B cam kết thực hiện đầy đủ và chính xác các nội dung quy định trong điều 1 của hợp đồng này, bắt đầu từ ngày ký kết hợp đồng cho đến khi hợp đồng chấm dứt.

Bên B sẽ kiểm tra, phát hiện và thông báo cho bên A về bất kỳ sai sót nào trong các loại hồ sơ và chứng từ, để bên A kịp thời bổ sung và sửa chữa. Bên B sẽ thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên A về các thay đổi liên quan đến kê khai và quyết toán thuế.

Hàng tháng, bên B sẽ thông báo cho bên A về các khoản thuế mà bên A phải nộp, cùng với việc gởi báo cáo thuế cho bên A.

Bên B chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên A trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, cũng như sau khi hợp đồng kết thúc. Bên B sẽ bảo quản hóa đơn và chứng từ mà bên A cung cấp cho đến khi chúng được trả lại bên A.

Bên B sẽ giải trình với các cơ quan liên quan về công việc mà bên B thực hiện, và sẽ bồi thường cho bên A những sai sót gây thiệt hại do thao tác nghiệp vụ của bên B.

Khi hợp đồng chấm dứt, bên B phải bàn giao đầy đủ cho người có trách nhiệm của bên A.

Bên B không can thiệp vào hoạt động kinh doanh hay nội bộ của bên A, và không chịu trách nhiệm về các nội dung và tính pháp lý đã được ghi trong hoá đơn và chứng từ của bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm cho những sai sót do bên B gây ra và sẽ là người trực tiếp giải trình với các cơ quan liên quan.

Bên B có quyền ngưng hợp đồng ngay lập tức hoặc không bàn giao sổ sách và chứng từ nếu bên A không thanh toán phí đúng hạn theo điều 2, trừ khi có lý do chính đáng được ghi bằng văn bản và gửi cho bên B.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết tuân thủ mọi điều khoản được ghi trong hợp đồng và sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Nếu gặp khó khăn, hai bên sẽ hợp tác để tìm ra giải pháp. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ chấp nhận quyết định của Tòa án có thẩm quyền.

Trước khi chấm dứt hợp đồng, nếu một trong hai bên muốn chấm dứt một cách đơn phương, họ phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất 01 tháng. Sau đó, tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định.

Hợp đồng sẽ được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên AĐại diện bên B