Thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?

Last updated on Tháng Tư 4th, 2024 at 10:35 chiều

Theo Thông tư 23/2018/TT-BYT, được ban hành để chi tiết hóa quy trình, trách nhiệm và các biện pháp xử lý liên quan đến việc thu hồi và xử lý sau thu hồi các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân trong nước, cũng như tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, tham gia vào sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói và chứa đựng thực phẩm. Các cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào

>> Xem thêm: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT THỰC PHẨM CÔNG NGHIỆP

Thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào?

Các trường hợp mà thực phẩm cần phải được thu hồi bao gồm những điều sau đây:

a) Sản phẩm đã vượt quá thời hạn sử dụng nhưng vẫn được bán trên thị trường;

b) Thực phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định;

c) Sản phẩm là sản phẩm công nghệ mới chưa được phê duyệt để lưu hành;

d) Thực phẩm bị hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc kinh doanh;

đ) Thực phẩm chứa các chất cấm hoặc vượt quá mức giới hạn được quy định;

e) Sản phẩm nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu, quốc gia khác hoặc tổ chức quốc tế thông báo có chứa các chất gây ô nhiễm đối với sức khỏe và tính mạng của con người.

thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào

Theo quy định, các sản phẩm thực phẩm cần phải được thu hồi trong các trường hợp như đã nêu ở mục 1 Điều 55 trên.

Cơ quan nào có quyền thu hồi thực phẩm theo quy định

Cơ quan nào được ủy quyền để đưa ra quyết định thu hồi bắt buộc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn? Theo quy định trong Điều 15, Khoản 2 của Thông tư 43/2018/TT-BCT, cơ quan có thẩm quyền thu hồi bắt buộc bao gồm:

  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.
  • Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.
thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào

Thủ tục thu hồi đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn theo quy định

Theo Điều 17 của Thông tư 43/2018/TT-BCT, quy trình thu hồi bắt buộc được xác định như sau:

  • Trong vòng tối đa 24 giờ kể từ thời điểm xác định sản phẩm phải được thu hồi bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu hồi theo quy định tại khoản 2 của Điều 18 của Thông tư này, và phải phát hành quyết định thu hồi theo Mẫu số 06b được đính kèm.
  • Ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi, chủ sản phẩm phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 của Điều 19 của Thông tư.
  • Trong vòng 03 ngày sau khi hoàn thành quá trình thu hồi, chủ sản phẩm phải báo cáo kết quả thu hồi sản phẩm cho cơ quan ban hành quyết định thu hồi, theo mẫu quy định tại Mẫu số 06a và đề xuất các biện pháp xử lý sau khi thu hồi.
  • Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính khi ban hành quyết định thu hồi sản phẩm, đồng thời phải giám sát quá trình thu hồi và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm, cũng như các cơ quan liên quan để phối hợp.

>> Xem thêm: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẤY PHÉP ATVSTP TẠI ĐỒNG NAI UY TÍN