Thủ tục thành lập công ty bất động sản

Last updated on Tháng Ba 8th, 2024 at 11:38 chiều

Trong thời gian hiện nay, thị trường bất động sản đang diễn ra rất sôi động, dấu hiệu rõ ràng của sự phục hồi sau giai đoạn khó khăn. Điều này tạo ra một cơ hội lớn cho những doanh nhân và nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận. Để giúp họ tận dụng được cơ hội này, Kế toán Minh Minh cung cấp dịch vụ hỗ trợ quý khách hàng trong việc thành lập công ty bất động sản, giúp bạn nắm bắt được xu hướng hiện tại của thị trường bất động sản một cách kịp thời.

thành lập công ty bất động sản

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/ND-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Kinh doanh Bất động sản 2014;
 • Luật Đầu tư 2020.

Kinh doanh bất động sản liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện các hoạt động như xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc cung cấp dịch vụ môi giới, sàn giao dịch, tư vấn và quản lý bất động sản với mục tiêu tạo ra lợi nhuận.

Theo Quy định về Kinh doanh Bất động sản năm 2014, có thể phân loại thành hai loại hoạt động như sau:

 • Kinh doanh Bất động sản, bao gồm các hoạt động: xây dựng, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại hoặc thuê mua bất động sản.
 • Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản, bao gồm các hoạt động: cung cấp dịch vụ môi giới Bất động sản, hoạt động sàn giao dịch Bất động sản, dịch vụ tư vấn hoặc quản lý Bất động sản với mục tiêu tạo lợi nhuận.

Điều kiện thành lập công ty bất động sản

Các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải thiết lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (dưới tên gọi là “doanh nghiệp”).

Có một số trường hợp mà các điều kiện sau đây không áp dụng:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải là kết quả của việc đầu tư vào dự án bất động sản để kinh doanh. Cũng không áp dụng cho trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh, nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).
 • Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, hoặc công trình xây dựng do phá sản, giải thể hoặc chia tách.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, hoặc công trình xây dựng đang bảo lãnh hoặc thế chấp để thu hồi nợ.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, hoặc công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, hoặc tố cáo.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, hoặc công trình xây dựng thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của họ.
thành lập công ty bất động sản

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ bất động sản

Các yêu cầu về kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:

 1. Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:
  • Tổ chức và cá nhân có ý định kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thiết lập một doanh nghiệp.
  • Yêu cầu tối thiểu là phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Cá nhân muốn kinh doanh môi giới bất động sản độc lập cũng cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và tuân theo quy định về đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 2. Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản:
  • Tổ chức muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
  • Sàn giao dịch bất động sản cần ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên và địa chỉ giao dịch ổn định trong ít nhất 12 tháng. Bất kỳ thay đổi nào phải được thông báo cho Sở Xây dựng và thông tin phải được cung cấp cho khách hàng.
  • Diện tích tối thiểu của sàn giao dịch bất động sản là 50m2 và phải đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật.
 3. Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản:
  • Tổ chức và cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản cũng phải thành lập một doanh nghiệp.
 4. Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản:
  • Tổ chức và cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản cũng cần thiết lập một doanh nghiệp.
  • Đối với kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư và tòa nhà hỗn hợp dành cho mục đích ở, cần phải tuân theo quy định của pháp luật về nhà ở và đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Thủ tục thành lập công ty bất động sản

Bước 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để hoàn thành hồ sơ thành lập công ty, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau đây:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ doanh nghiệp.
 3. Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần).
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, bao gồm:
  • Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.
  • Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 5. Quyết định góp vốn và văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên công ty hoặc cổ đông công ty là tổ chức.
 6. Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt
 7. Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho công ty thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục nộp hồ sơ:

 • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
 • Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
 • Cơ quan tiếp nhận là Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố.
 • Thời gian xử lý dự kiến là trong vòng 03 ngày làm việc ngay khi họ nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thực hiện đóng dấu cho công ty

Trong vòng 01 ngày tính từ thời điểm công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ thực hiện việc đóng dấu pháp nhân.

Các doanh nghiệp có quyền lựa chọn mẫu con dấu phù hợp với hoạt động của họ, tuy nhiên, cần bắt buộc phải bao gồm các thông tin cơ bản như Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp.

Lưu ý đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Khi thành lập công ty bất động sản, không cần phải cung cấp bằng chứng tài chính liên quan đến vốn điều lệ hoặc chứng chỉ nghề. Tuy nhiên, nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện các hoạt động như xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc giao dịch bất động sản, thì bạn phải đăng ký mức vốn điều lệ tương ứng với dự án đầu tư của mình.

thành lập công ty bất động sản

Việc công ty cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty bất động sản, công ty cần thực hiện những bước sau đây:

 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử một cách hiệu quả.
 • Khởi tạo tài khoản ngân hàng đặc trưng cho doanh nghiệp, đảm bảo sự linh hoạt trong giao dịch tài chính.
 • Sắp xếp và lắp đặt biển công ty để làm cho sự tồn tại của công ty trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp.
 • Đăng ký để phát hành hóa đơn điện tử, giúp quản lý giao dịch tài chính dễ dàng hơn.
 • Đảm bảo việc góp vốn theo quy định của điều lệ được thực hiện đúng thời hạn và theo quy định của cơ quan chức năng.
 • Luôn tuân theo các điều kiện kinh doanh đã được quy định, bảo đảm tuân thủ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Những bước trên sẽ giúp công ty trong lĩnh vực bất động sản hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty bất động sản Công ty Kế toán Minh Minh

Chúng tôi chuyên về các dịch vụ thành lập công ty bất động sản.

 • Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình điều kiện thành lập công ty bất động sản.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty theo thông tin mà doanh nghiệp cung cấp, đảm bảo tuân thủ hoàn toàn với quy định của pháp luật.
 • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi thành lập công ty kinh doanh bất động sản.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến pháp luật, thuế, và kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.