Thủ tục thành lập chi nhánh công ty ( chi tiết nhất )

Last updated on Tháng Ba 9th, 2024 at 12:01 sáng


Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập chi nhánh là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Điều này không chỉ mở ra cơ hội mới mà còn là bước quan trọng trong hành trình phát triển. Nhưng để hiểu rõ hơn về quá trình này, hãy cùng Công ty TNHH Kế toán Minh Minh tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Chi nhánh công ty là gì?

Quá trình thành lập chi nhánh là quá trình tạo ra một hoặc nhiều đơn vị trực thuộc của công ty. Trong đó, chi nhánh không chỉ thực hiện một hoặc nhiều chức năng của công ty mẹ, mà còn đóng vai trò là đại diện theo uỷ quyền. Đặc điểm quan trọng là ngành và nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành và nghề kinh doanh của công ty mẹ.

Chi nhánh sử dụng tên của công ty mẹ, kèm theo những bổ sung phù hợp với đặc điểm và chức năng cụ thể của chi nhánh đó. Công ty có thể quyết định thành lập chi nhánh tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Tại Việt Nam, có thể lập một hoặc nhiều chi nhánh khác nhau tại một địa phương xác định theo địa giới hành chính.

thủ tục thành lập chi nhánh

Quá trình này phải tuân theo các quy định của Nhà nước về điều kiện, hồ sơ và thủ tục. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ và tuân thủ mọi quy định, giúp công ty mở rộng và đại diện hiệu quả thông qua việc thành lập chi nhánh.

>> Xem thêm: THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH VỚI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Lợi ích khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Thực hiện quy trình mở rộng chi nhánh, doanh nghiệp không chỉ mở lệnh rộng phạm vi hoạt động kinh doanh mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh. Sản phẩm và dịch vụ có thể được phân phối đến một thị trường rộng lớn hơn. Điều này giúp mang lại nhiều ưu thế quan trọng cho doanh nghiệp khi đăng ký thành lập chi nhánh, bao gồm:

 • Khả năng tự chủ trong triển khai hoạt động kinh doanh cho chi nhánh.
 • Quyền sở hữu dấu mộc và ký kết các hợp đồng kinh doanh cho chi nhánh.
 • Tư cách độc lập trong việc báo cáo và nộp thuế doanh nghiệp cho chi nhánh.
 • Thuận tiện hơn trong việc tiếp cận khách hàng và đối tác khi mở rộng chi nhánh ở các khu vực địa lý khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch và ký kết hợp đồng.
 • Chi nhánh không chỉ là một nhu cầu thiết yếu mà còn là cơ hội phát triển đối với doanh nghiệp.

Các điều kiện cần khi thành lập chi nhánh công ty

1. Tư cách của chi nhánh

Công ty phải đã được thành lập trước khi bắt đầu thủ tục thành lập chi nhánh. Điều này bao gồm việc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục này không thể thực hiện đồng thời với thủ tục thành lập công ty.

2. Tên chi nhánh

 • Tên chi nhánh sử dụng chữ cái tiếng Việt, F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên chi nhánh cần kết hợp tên công ty và cụm từ “Chi nhánh,” ví dụ: “Chi nhánh công ty TNHH Kế toán Minh Minh”

3. Địa điểm trụ sở chi nhánh

 • Địa chỉ trụ sở của chi nhánh phải rõ ràng và chính xác trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Công ty có thể lập chi nhánh tại Việt Nam và nước ngoài, có thể có nhiều chi nhánh tại cùng một địa phương theo địa giới hành chính.
thủ tục thành lập chi nhánh

4. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề mà công ty đã đăng ký.

5. Người đứng đầu chi nhánh

 • Người đứng đầu chi nhánh có thể là người khác hoặc thành viên của công ty, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đăng ký thuế.

6. Loại hình hoạt động

Có hai hình thức hạch toán là độc lập và phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân.

 • Độc lập: Chi nhánh tự xác định thu nhập và chi phí tính thuế, có báo cáo tài chính độc lập.
 • Phụ thuộc: Chứng từ và số liệu chuyển về công ty để hạch toán chung báo cáo tài chính cuối năm, chi nhánh là một phần sổ sách của công ty.

Các hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh công ty tương ứng với các loại hình công ty

Đối với từng loại hình công ty khác nhau, quy trình lập hồ sơ thành lập chi nhánh sẽ có sự biến đổi tương ứng. Ví dụ, quy trình lập hồ sơ cho việc mở chi nhánh của Công ty TNHH sẽ khác biệt so với quy trình của Công ty Cổ phần và các loại hình khác. Dưới đây là các thành phần cơ bản của hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành quy trình mở chi nhánh công ty.

Hồ sơ thủ tục mở chi nhánh Công ty TNHH 1 thành viên:

 • Mẫu văn bản thông báo đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH (Tham khảo Phụ lục kèm theo của Thông tư số 20/2015/TT-BKH).
 • Văn bản quyết định của chủ sở hữu công ty liên quan đến việc lập chi nhánh.
 • Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD, CMND, hoặc hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ thủ tục mở chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên:

 • Mẫu văn bản thông báo đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên.
 • Văn bản quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến việc lập chi nhánh.
 • Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Biên bản về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD, CMND, hoặc hộ chiếu) của người lập chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ lập chi nhánh Công ty Cổ phần:

 • Mẫu văn bản thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần.
 • Văn bản quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến lập chi nhánh.
 • Biên bản về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị.
 • Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.
thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty 

Bước 1: Đăng ký thành lập chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh hoặc người được ủy quyền sẽ thực hiện việc đăng ký thành lập chi nhánh bằng cách nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính của chi nhánh. Một phương pháp khác là sử dụng cổng thông tin điện tử để nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty.

Bước 2: Nhận giấy chứng nhận thành lập chi nhánh

Sau khi Phòng Đăng ký Kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, họ sẽ thực hiện kiểm tra. Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng đúng quy định, cơ quan này sẽ gửi yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung. Nếu hồ sơ hoàn chỉnh, chi nhánh sẽ được cấp giấy chứng nhận thành lập.

Bước 3: Thực hiện các công việc sau khi thành lập cho nhánh

Chi nhánh mới thành lập cần công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia. Đồng thời, thực hiện đăng ký và công bố dấu mộc, kê khai thuế, treo bảng hiệu tại trụ sở, mở tài khoản ngân hàng và đăng ký chữ ký số. Ngoài ra, cần phát hành hóa đơn thuế VAT cho chi nhánh.

Lệ phí thành lập chi nhánh công ty

Lệ phí thành lập chi nhánh công ty bao gồm cả lệ phí cần nộp cho cơ quan nhà nước và lệ phí dịch vụ của công ty. Cụ thể, các khoản lệ phí nhà nước liên quan đến việc thành lập chi nhánh như sau:

 • Lệ phí xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh.
 • Lệ phí công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh.
 • Lệ phí khắc dấu cho chi nhánh công ty.
 • Lệ phí mua chữ ký điện tử dành cho chi nhánh.
 • Lệ phí đăng ký hóa đơn điện tử và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn.
 • Lệ phí làm bảng hiệu cho chi nhánh công ty.

Chúng tôi tại Kế toán Minh Minh cam kết hỗ trợ khách hàng toàn bộ quy trình đăng ký dịch vụ thành lập chi nhánh với chi phí hợp lý và cạnh tranh nhất. Đừng ngần ngại liên hệ hotline 0916.53.59.56 của chúng tôi để biết thông tin chi tiết và báo giá!