Chi nhánh công ty là gì? Thủ tục mở chi nhánh công ty TNHH mới nhất

Last updated on Tháng Mười 12th, 2023 at 12:02 sáng

Thành lập chi nhánh công ty luôn là một ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Vậy, quy trình mở chi nhánh công ty TNHH bao gồm những yếu tố nào và thủ tục cần tuân theo như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Kế toán Minh Minh sẽ chia sẻ các thông tin quan trọng về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua việc thành lập chi nhánh công ty.

Chi nhánh công ty là gì?

Thành lập một chi nhánh là việc tạo ra một hoặc nhiều cơ sở mới, thuộc sở hữu và quản lý của công ty chính. Các chi nhánh này có thể thực hiện nhiều chức năng của công ty mẹ, đặc biệt là việc đại diện và hoạt động dưới sự ủy quyền của công ty mẹ. Chúng phải hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính của công ty mẹ.

Chi nhánh sử dụng tên của công ty mẹ cộng với các chỉnh sửa hoặc bổ sung thích hợp để phản ánh danh tính của chi nhánh đó. Công ty có thể thành lập chi nhánh tại cả Việt Nam và nước ngoài. Tại Việt Nam, có thể mở chi nhánh công ty một hoặc nhiều chi nhánh khác nhau tại cùng một khu vực được xác định theo địa giới hành chính.

Các điều kiện quan trọng để được mở chi nhánh công ty

Để mở chi nhánh công ty, có một số điều kiện quan trọng cần tuân theo:

Điều kiện liên quan đến tư cách chi nhánh

Trước khi thành lập chi nhánh, công ty phải đã được thành lập trước đó. Điều này đòi hỏi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thể thực hiện cả hai thủ tục cùng một lúc.

Điều kiện liên quan đến tên chi nhánh

 • Tên chi nhánh phải tuân theo quy tắc sử dụng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số, và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh cần phải bao gồm tên công ty cùng với cụm từ “Chi nhánh”.

Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh

 • Địa chỉ trụ sở của chi nhánh phải được xác định rõ ràng và chính xác tại Việt Nam, bao gồm số điện thoại, số fax, và địa chỉ email (nếu có).
 • Công ty có thể thành lập chi nhánh tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Tại Việt Nam, có thể lập nhiều chi nhánh khác nhau tại các địa phương cụ thể.
mở chi nhánh công ty

Điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề mà công ty đã đăng ký.
 • Chi nhánh chỉ được đăng ký kinh doanh trong những lĩnh vực mà công ty đã đăng ký trước đó.

Điều kiện liên quan đến người đứng đầu chi nhánh

 • Người đứng đầu chi nhánh có thể là một cá nhân khác hoặc thành viên của công ty, nhưng họ phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Người này không được bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đăng ký thuế.
mở chi nhánh công ty

Điều kiện về loại hình hoạt động của chi nhánh

Về mặt loại hình hoạt động, chi nhánh công ty có thể được xem xét dưới hai hình thức hạch toán khác biệt: độc lập hoặc phụ thuộc. Cả hai cách này đều không có tư cách pháp nhân riêng và chúng hoạt động độc lập với công ty mẹ, thậm chí có khả năng xuất hóa đơn VAT độc lập và tham gia vào các hoạt động kinh doanh.

 1. Chi nhánh hạch toán độc lập của công ty:
  • Chi nhánh này hoạt động độc lập và tự quyết định về việc xác định thu nhập và chi phí cho mục đích tính thuế.
  • Kê khai và nộp thuế thu nhập của chi nhánh không liên quan đến hiệu quả kinh doanh của công ty mẹ hoặc các chi nhánh khác.
  • Thực hiện báo cáo tài chính riêng, hạch toán sổ sách đầy đủ và tuân theo các quy định liên quan.
  • Bộ phận kế toán của chi nhánh đó hoạt động như một đơn vị kế toán độc lập theo Luật kế toán.
 2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của công ty:
  • Tất cả các chứng từ doanh thu, dữ liệu và chi phí được chuyển về công ty mẹ để hạch toán và báo cáo tài chính cuối năm.
  • Số liệu từ các chi nhánh kết hợp cùng với công ty mẹ để thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Dữ liệu trong sổ sách của chi nhánh trở thành một phần của sổ sách của công ty mẹ.
  • Bộ phận kế toán của các chi nhánh hoạt động như một phần của đơn vị kế toán chung của công ty.

Hồ sơ mở chi nhánh công ty tương ứng với các loại hình công ty

Với từng loại công ty khác nhau, yêu cầu hồ sơ thành lập chi nhánh cũng khác nhau. Dưới đây là các tài liệu cần chuẩn bị cho việc thành lập chi nhánh của các loại công ty:

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH 1 thành viên

 • Mẫu văn bản thông báo đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH (Tham khảo Phụ lục kèm theo của Thông tư số 20/2015/TT-BKH).
 • Văn bản quyết định của chủ sở hữu công ty liên quan đến việc lập chi nhánh.
 • Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD, CMND, hoặc hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên

 • Mẫu văn bản thông báo đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên.
 • Văn bản quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến việc lập chi nhánh.
 • Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Biên bản về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD, CMND, hoặc hộ chiếu) của người lập chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

 • Mẫu văn bản thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần.
 • Văn bản quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến lập chi nhánh.
 • Biên bản về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị.
 • Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

Thủ tục cần thực hiện khi mở chi nhánh công ty 

Các bước cần thực hiện khi thành lập một chi nhánh công ty:

Bước 1: Hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành gửi hồ sơ đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư, nơi mà trụ sở của chi nhánh đặt tại. Một lựa chọn khác là thực hiện đăng ký chi nhánh công ty trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử.

Bước 2: Đợi giấy chứng nhận thành lập chi nhánh

Sau khi gửi hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xem xét. Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng các quy định, cơ quan này sẽ gửi yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung. Nếu hồ sơ được hoàn thiện, chi nhánh sẽ được cấp giấy chứng nhận thành lập.

Bước 3: Các nhiệm vụ cần thực hiện sau khi thành lập chi nhánh

Chi nhánh mới thành lập cần công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia. Thực hiện việc đăng ký và công bố dấu mộc của chi nhánh. Tiến hành việc kê khai và đóng các loại thuế theo quy định. Làm bảng hiệu của chi nhánh và đặt nó tại vị trí trụ sở của chi nhánh. Tạo tài khoản ngân hàng cho chi nhánh và đăng ký chữ ký số. Hơn nữa, cần thực hiện việc phát hành hóa đơn thuế VAT cho chi nhánh.

mở chi nhánh công ty

>> Xem thêm: Mức vốn tối thiểu thành lập công ty TNHH là bao nhiêu?

Công bố thông tin về việc mở chi nhánh công ty

Sau khi hoàn tất quy trình thành lập chi nhánh, công ty sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký cho chi nhánh mới của mình. Tiếp theo, công ty cần cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh cho cơ quan thuế. Sau đó cần nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh của quý vị đặt tại một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra, chi nhánh sẽ phải tuân thủ trách nhiệm nộp báo cáo thuế định kỳ theo quý và năm đến cơ quan thuế.

 1. Thuế Môn Bài:
  • Trường hợp 1 – Chi nhánh hạch toán độc lập: Chi nhánh sẽ tự thực hiện việc kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.
  • Trường hợp 2 – Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
   • Nếu chi nhánh công ty nằm trong cùng tỉnh với trụ sở chính, chi nhánh phải đến cơ quan thuế tại trụ sở chính để nộp tờ khai thuế môn bài.
   • Nếu chi nhánh công ty nằm ở tỉnh khác so với trụ sở chính, chi nhánh sẽ nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại cơ quan thuế của chi nhánh.
 2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT):Đối với việc kê khai thuế GTGT, cả cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc độc lập, đều thực hiện tự kê khai thuế GTGT.
 3. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp cho Chi Nhánh:
  • Chi nhánh hạch toán độc lập: Việc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh được thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở, mà không thông qua công ty mẹ.
  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh không phải tự kê khai và nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Trụ sở chính của công ty mẹ sẽ tiến hành nộp hồ sơ khai thuế cho toàn bộ phần thu nhập của chi nhánh.

Dịch vụ mở chi nhánh công ty – Kế toán Minh Minh

Trên đây là những chia sẻ của Kế toán Minh về việc mở chi nhánh công ty. Nếu bạn đang xem xét việc mở chi nhánh công ty, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để nhận sự hỗ trợ nhanh chóng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ uy tín và chất lượng, với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Công ty Kế toán Minh đã hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt hơn 10 năm qua. Đặc biệt, đội ngũ chuyên viên luật của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu và đặt sự trách nhiệm lên hàng đầu.

Chúng tôi cam kết luôn đặt hiệu quả và chất lượng công việc lên hàng đầu. Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Kế toán Minh Minh cho quá trình mở chi nhánh công ty.