Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh có phức tạp không?

Last updated on Tháng Mười Một 16th, 2023 at 11:18 chiều

Trong quá trình kinh doanh, có những trường hợp đặc biệt khi bạn cần hủy giấy phép và chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc hủy bỏ này là một quy trình quan trọng, yêu cầu tuân theo các quy định để đảm bảo tính hợp pháp và tránh rủi ro pháp lý trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục hủy giấy phép kinh doanh cùng những điều quan trọng cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

Hủy giấy phép kinh doanh là gì?

thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

Hủy bỏ giấy phép kinh doanh là quá trình chấm dứt các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề pháp lý và liên quan đến thuế. Mục đích của quá trình này là để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định, từ đó giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của cả doanh nghiệp và các bên liên quan.

Quy trình hủy giấy phép kinh doanh mới nhất 2023

Bước 1: Chuẩn Bị Hồ Sơ

Thu thập và chuẩn bị tài liệu cần thiết, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh cần hủy và giấy ủy quyền (nếu có).

Bước 2: Đăng Ký Hủy

Đăng ký hủy giấy phép kinh doanh tại cơ quan quản lý địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền. Nộp đầy đủ hồ sơ và điền đúng các biểu mẫu theo quy định.

Bước 3: Xác Nhận Thông Tin

Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra và xác nhận thông tin đăng ký hủy. Trong trường hợp đáp ứng yêu cầu, giấy phép kinh doanh sẽ được hủy.

Bước 4: Thực Hiện Các Bước Liên Quan

Thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, bao gồm thanh toán các khoản nợ thuế, công bố thông báo hủy công khai, và hoàn trả giấy phép kinh doanh.

Bước 5: Kết Thúc Quy Trình

Sau khi hoàn thành các bước liên quan, quy trình hủy giấy phép kinh doanh được coi là kết thúc. Doanh nghiệp không còn hoạt động và không còn chịu trách nhiệm về thuế và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp ngày 04 tháng 01 năm 2021;

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về đăng ký Thuế;

Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

Hủy giấy phép kinh doanh là quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Có hai trường hợp chính mà doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy giấy phép kinh doanh, đó là:

1. Theo sự tự nguyện

Có nhiều lý do mà doanh nghiệp quyết định tự nguyện thực hiện thủ tục hủy giấy phép kinh doanh. Điều này có thể là do mục tiêu kinh doanh ban đầu không còn phù hợp hoặc do tình trạng thua lỗ kéo dài, lợi nhuận thấp, xung đột nội bộ và nhiều yếu tố khác. Nếu Điều lệ của công ty quy định về thời hạn hoạt động và sau khi hết thời hạn đó mà các thành viên không mong muốn gia hạn, công ty sẽ chấm dứt hoạt động và thực hiện thủ tục hủy giấy phép kinh doanh. Thời hạn hoạt động có thể được quy định thông qua sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập.

2. Theo sự bắt buộc

Nếu công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu để tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật, và trong thời hạn 6 tháng liên tục không đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng thành viên, cũng như không thực hiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp, công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy giấy phép kinh doanh, do không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động.

Cách thức hủy giấy phép kinh doanh

Để hủy giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành các bước liên quan đến giải thể. Đặc biệt, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan, nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại. Đồng thời, cần đảm bảo hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

>> Xem thêm: Vì sao nên sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở Đồng Nai?

Hồ sơ và thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

Hồ sơ hủy giấy phép kinh doanh

Để tiến hành thủ tục hủy giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu và hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo các bước sau đây:

 1. Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan
  • Đơn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu theo mẫu;
  • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương.
 2. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp
  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu;
  • Quyết định giải thể (đối với doanh nghiệp tư nhân, có thể là của chủ doanh nghiệp tư nhân; đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, có thể là của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên; đối với Công ty Cổ phần, có thể là của Đại hội đồng cổ đông);
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương;
  • Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.
 3. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ kinh doanh
  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc);
  • Công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (nếu có).

Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

1. Kết thúc hoạt động doanh nghiệp

Quy trình tại Tổng cục Hải quan

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác nhận miễn nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan, địa điểm doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong trường hợp nợ thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ theo quy định.

Quy trình tại Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp

Người nộp thuế phải hoàn thành các nghĩa vụ trước khi hủy mã số thuế:

 • Báo cáo việc sử dụng hóa đơn theo quy định pháp luật về hóa đơn.
 • Thanh toán nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
 • Nếu doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, cả các đơn vị này cũng phải hoàn thành thủ tục hủy mã số thuế trước khi hủy của doanh nghiệp chủ quản.

Quy trình tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 1: Trước khi đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giải thể, doanh nghiệp thông báo giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông báo phải đi kèm với:

 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển thông tin đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong vòng 2 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến trong vòng 2 ngày làm việc.

Bước 4: Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, thông báo giải thể trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chú ý: Doanh nghiệp sử dụng con dấu cấp công an phải trả lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu để nhận giấy chứng nhận thu hồi.

Thời hạn giải quyết: 180 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Kết thúc hoạt động đối với hộ kinh doanh

Hủy mã số thuế tại cơ quan thuế trực tiếp: Người nộp thuế cần thực hiện các bước sau trước khi hủy mã số thuế:

 • Nộp báo cáo việc sử dụng hóa đơn theo quy định.
 • Thanh toán nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Quy trình tại cơ quan đăng ký kinh doanh: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải thông báo và nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Dịch vụ hủy giấy phép kinh doanh

thủ tục hủy giấy phép kinh doanh

Trong quá trình làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh, nhiều doanh nghiệp thường gặp khó khăn vì không quen với thủ tục pháp luật. Để giải quyết vấn đề này, Kế toán Minh Minh mong muốn hỗ trợ bạn hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng và thuận tiện với chi phí tối ưu nhất.

Lý do bạn nên lựa chọn Dịch vụ hủy giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Kế toán Minh Minh:

 • Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý.
 • Đội ngũ chuyên viên và luật sư có kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn về các quy định mới nhất và thông tin liên quan đến Dịch vụ hủy giấy phép kinh doanh.
 • Dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả, với chi phí hợp lý và linh hoạt.
 • Không có phụ phí phát sinh.
 • Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Nếu bạn đang đối diện với các rắc rối hoặc đơn giản chỉ muốn tiến hành thủ tục một cách thuận tiện và nhanh chóng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua Hotline 0973.53.59.56 để nhận sự tư vấn và hỗ trợ.