Thu nhập miễn thuế là gì? Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN

Last updated on Tháng Tư 4th, 2024 at 10:33 chiều

Thuật ngữ thu nhập không chịu thuế đã trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấu hiểu rõ ý nghĩa thực sự của thu nhập miễn thuế là gì. Bài viết sau đây, Công ty TNHH Kế toán Minh Minh sẽ giải thích chi tiết về thu nhập không chịu thuế và các vấn đề liên quan.

>> Xem thêm: DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ GÌ?

1. Thu nhập miễn thuế là gì?

thu nhập miễn thuế là gì

Thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đề cập đến các nguồn thu nhập của doanh nghiệp được miễn thuế theo quy định pháp luật và được loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi tính toán số thuế cần nộp trong một kỳ.

2. Thu nhập miễn thuế gồm các khoản nào?

Các nguồn thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong năm 2024 bao gồm:

 • Thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, và sản xuất nông sản của các hợp tác xã.
 • Thu nhập từ hoạt động nông lâm ngư nghiệp của các hợp tác xã ở các khu vực kinh tế – xã hội khó khăn.
 • Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
 • Thu nhập từ các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ nông nghiệp.
 • Thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
 • Thu nhập từ doanh nghiệp có tỷ lệ lao động khuyết tật, cai nghiện, hoặc nhiễm HIV/AIDS đạt 30% trở lên.
 • Thu nhập từ hoạt động dạy nghề đối với nhóm dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em khó khăn.
 • Thu nhập từ việc góp vốn, liên kết với doanh nghiệp trong nước.
 • Khoản tài trợ cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu, từ thiện, và hoạt động xã hội.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải.
 • Thu nhập của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong các hoạt động tín dụng và xuất khẩu.
 • Thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội.
 • Thu nhập của các quỹ Nhà nước hoạt động phi lợi nhuận.
 • Thu nhập của các tổ chức quản lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
 • Phần thu nhập không chia của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội.
 • Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.
 • Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ ở các địa bàn đặc biệt khó khăn.
thu nhập miễn thuế là gì

3. Thời gian miễn giảm thuế TNDN

Các trường hợp được hưởng ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế được quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

3.1 Trường hợp được ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế TNDN

Có 3 trường hợp ưu đãi về thời gian miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP như sau:

 • Miễn thuế suất 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo cho các doanh nghiệp:
  • Thực hiện dự án đầu tư được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm.
  • Thực hiện dự án đầu tư mới trong xã hội hóa tại các vùng kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
 • Miễn thuế suất 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo cho các doanh nghiệp:
  • Thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại các vùng không thuộc danh sách địa bàn khó khăn theo quy định.
 • Miễn thuế suất 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 04 năm tiếp theo cho các doanh nghiệp:
  • Thực hiện dự án đầu tư mới với thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm.
  • Thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.

3.2 Xác định thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thời gian miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

Trong trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm có thu nhập từ dự án đầu tư mới, thời gian miễn hoặc giảm thuế sẽ bắt đầu từ năm thứ 4.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ cao hoặc doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, thời gian miễn hoặc giảm thuế sẽ được tính từ thời điểm công nhận là loại doanh nghiệp đó.

thu nhập miễn thuế là gì

Trong trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên, dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng được miễn hoặc giảm thuế, doanh nghiệp có thể chọn được miễn hoặc giảm thuế cho dự án đầu tư mới từ kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế về thời điểm bắt đầu miễn hoặc giảm thuế từ kỳ tính thuế kế tiếp.

Trên đây là các nguồn thu nhập miễn thuế TNDN. Việc nhận biết và xác định các nguồn thu nhập này giúp kế toán có thể tính toán chính xác các khoản thuế TNDN phải nộp. Nếu quý doanh nghiệp muốn tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Kế toán Minh Minh qua hotline 0973.53.59.56 để được hỗ trợ.