Thông tin đến bạn: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp/ Thành lập công ty là một bước khởi đầu cho một doanh nghiệp thì giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng cho một doanh nghiệp kết thúc một vòng đời của doanh nghiệp. Vậy quy trình và thủ tục để giải thể một doanh nghiệp sẽ gặp những bước nào. Cùng theo dõi bài viết sau nhé.

Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm

Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả, hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra, nhiều doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh bên cạnh lựa chọn giải pháp thủ tục tạm ngừng kinh doanh có thời hạn thì có thể lựa chọn rút lui hẳn khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Quy trình để giải thể doanh nghiệp sẽ như sau:
  • Khảo sát về tình trạng công ty một cách chính xác, đánh giá về tình hình sổ sách kế toán, khả năng quyết toán thuế, quyết toán hải quan, quyết toán bảo hiểm xã hội, khả năng thanh toán công nợ với khách hàng…
  • Sau khi khảo sát chúng tôi sẽ tư vấn phần công việc nào cần làm để có thể hoàn thành thủ tục giải thẻ doanh nghiệp nhanh chóng nhất.
    Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp không quá phức tạp nếu quý doanh nghiệp được sự tư vấn và giúp đỡ từ công ty dịch vụ chuyên nghiệp
    Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp không quá phức tạp nếu quý doanh nghiệp được sự tư vấn và giúp đỡ từ công ty dịch vụ chuyên nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty.

Soạn công văn yêu cầu quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Soạn quyết định giải thể công ty và trình chủ sở hữu (đại diện pháp luật) ký tên.Soạn và hoàn thành danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Cung cấp danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).

Thực hiện thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể công ty (phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Sau khi quyết toán thuế, cơ quan thuế ra quyết định nộp thuế, công ty nộp thuế phát sinh và yêu cầu cơ quan thuế ra quyết định đóng mã số thuế.

Hồ sơ bao gồm:

  • Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với công ty có 1 phần hoặc hoàn toàn vốn đầu tư từ nước ngoài)
  • Đăng báo ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết.

Đại diện doanh nghiệp soạn hồ sơ và làm thủ tục với cơ quan Công an về việc hủy con dấu, đại diện doanh nghiệp soạn hồ sơ và hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế tại cơ quan thuế.

Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước.
Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện.

Bước 2: Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty.

Chúng tôi sẽ linh động soạn hồ sơ theo loại hình kinh doanh mà quý công ty đang tiến hành giải thể cho phù hợp như: giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty tnhh, giải thể công ty hợp danh hay công ty tư nhân.

Yêu cầu bảo hiểm xã hội chốt danh sách đóng bảo hiểm xã hội, chốt công nợ bảo hiểm xã hội, ra quyết định chốt hết tiền bảo hiểm.

Bước 3: Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế.

Bước 4: Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Bước 5: Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.

Bước 6: Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty.

Bước 7: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

Bước 8: Nộp thông báo thu hồi dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

Bước 9: Đăng báo giải thể 3 kỳ.

Thời gian có thông báo giải thể từ sở Kế hoạch đầu tư sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục là 07 ngày làm việc.

Thông tin trên mà Tư Vấn Minh gửi tới các bạn, hi vọng đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Liên hệ ngay với Tư Vấn Minh ngay nếu doanh nghiệp các bạn đang có nhu cầu làm các thủ tục về giải thể doanh nghiệp hoặc các dịch vụ khác như: Tư Vấn thành lập doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán, Dịch Vụ kiểm toán v…v.

Tư Vấn Minh, chất lượng tạo lên niềm tin.