Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của công ty

Last updated on Tháng Ba 5th, 2024 at 11:31 chiều

Địa điểm kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu của doanh nghiệp, là nơi mà các hoạt động kinh doanh cụ thể được triển khai cho cả chi nhánh và trụ sở chính. Trước ngày 10/10/2018, doanh nghiệp chỉ được phép thiết lập địa điểm kinh doanh tại địa phương của trụ sở chính hoặc chi nhánh. Nhưng hiện nay, có thể đặt địa điểm kinh doanh ở nơi khác ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Điều này đã mở rộng phạm vi pháp lý của doanh nghiệp đối với địa điểm kinh doanh.

Thực tế, mục đích chính của việc thành lập địa điểm kinh doanh là để mở rộng hoạt động kinh doanh ra khỏi trụ sở chính. Việc cho phép đặt địa điểm kinh doanh ở ngoại tỉnh/thành phố của trụ sở chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh linh hoạt theo nhu cầu của mình.

thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và soạn hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh.

 • Tên địa điểm kinh doanh: Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên địa điểm kinh doanh cần bao gồm tên doanh nghiệp, đồng thời đi kèm với cụm từ “Địa điểm kinh doanh.”
 • Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Theo quy định, địa chỉ của địa điểm kinh doanh không được đăng ký tại chung cư và nhà tập thể. Trong quá trình thành lập, doanh nghiệp không yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp.
 • Ngành nghề kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh tương ứng.
thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Bước 2: Hoàn tất và Gửi hồ sơ

Hồ sơ để đăng ký một địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác bao gồm:

 1. Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh: Thông báo này cần chứa các thông tin sau:
  • Mã số doanh nghiệp.
  • Tên và địa chỉ của trụ sở chính hoặc tên và địa chỉ của chi nhánh doanh nghiệp.
  • Tên và địa chỉ của địa điểm kinh doanh.
  • Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.
  • Thông tin về người đứng đầu địa điểm kinh doanh.
  • Họ, tên và chữ ký của người đại diện pháp lý của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh (đối với địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh).
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh.
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
 2. Quy trình nộp hồ sơ: Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trong khoảng 10 ngày làm việc từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh tại tỉnh nơi địa điểm hoạt động.

 • Thời gian xử lý: Trong khoảng 03 – 05 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.
 • Kết quả thủ tục: Bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Tiến hành các bước sau để thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

 • Gắn biển hiệu tại trụ sở của cơ sở kinh doanh;
 • Điền đơn kê khai và nộp thuế môn bài;
 • Lập và đặt in hóa đơn (trong trường hợp có yêu cầu khai thuế giá trị gia tăng riêng);
thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Các lưu ý khi thực hiện thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

 • Về thủ tục nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh: Doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc tỉnh thành phố mà doanh nghiệp lựa chọn đặt địa điểm kinh doanh, không phải tại địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Về thanh toán lệ phí môn bài: Địa điểm kinh doanh sẽ tiến hành đăng ký Tờ khai thuế môn bài bằng mẫu 01, điền thông tin theo Mã số thuế của công ty mẹ, và nộp trực tiếp tại Chi cục thuế thuộc tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Về quản lý thuế: Các địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác so với trụ sở chính sẽ phải tuân theo quy định của Chi cục thuế thuộc tỉnh, không phải theo cơ quan thuế tại địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Dịch vụ hỗ trợ thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Kế Toán Minh Minh

 • Tư vấn về các điều kiện và thủ tục liên quan đến việc thành lập địa điểm kinh doanh cho khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thành lập địa điểm kinh doanh
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập địa điểm kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tư vấn về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của địa điểm kinh doanh
 • Hỗ trợ tư vấn về các vấn đề thuế và các giấy phép có liên quan trong quá trình hoạt động của địa điểm kinh doanh