Tài Sản Dài Hạn Giảm Nói Lên Điều Gì? Cách Đầu Tư Tài Sản Dài Hạn

Last updated on Tháng Sáu 22nd, 2024 at 09:44 chiều

Tài sản dài hạn thường chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng tài sản của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Để sử dụng hiệu quả tài sản dài hạn, doanh nghiệp cần phân biệt rõ ràng giữa tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn, nắm bắt bản chất của từng nhóm tài sản dài hạn giảm nói lên điều gì. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để nắm được tất cả các nội dung quan trọng này.

Căn cứ pháp lý

– Chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS)

– Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

1. Tài sản dài hạn là gì?

tài sản dài hạn giảm nói lên điều gì

Tài sản, theo định nghĩa tại chuẩn mực kế toán số 01 – chuẩn mực chung, là nguồn lực mà doanh nghiệp kiểm soát và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

Theo VAS 01, tài sản được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp có thể chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của tài sản đó có thể được xác định một cách đáng tin cậy. Chi phí không được ghi nhận là tài sản trên Bảng cân đối kế toán khi các chi phí phát sinh không đảm bảo sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp; những chi phí này sẽ được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại kỳ phát sinh.

Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo. Nói chung, tiêu chí phân loại tài sản trong doanh nghiệp có thể dựa vào đặc điểm chuyển dịch giá trị tài sản, thời gian sử dụng tài sản theo chu kỳ hoạt động bình thường của đơn vị kế toán và niên độ kế toán (theo Giáo trình Nguyên lý kế toán, Học viện Tài chính). Những tài sản được sử dụng hoặc khó chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo được phân loại là tài sản dài hạn.

Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tài sản dài hạn là chỉ tiêu phản ánh giá trị của các loại tài sản không được thể hiện trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Cụ thể, các loại tài sản dài hạn được bao gồm: các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và các tài sản dài hạn khác.

2. Vai trò của tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư cho hiện tại và tương lai, phản ánh quy mô cơ sở vật chất và tiềm lực kinh tế của mỗi doanh nghiệp trong cả hiện tại và tương lai.

Cơ cấu tài sản dài hạn, bao gồm tỷ trọng từng loại tài sản trên tổng giá trị tài sản dài hạn, và tổng giá trị tài sản, thể hiện sự cam kết đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Nó cũng cho thấy doanh nghiệp coi trọng mảng kinh doanh nào trong tương lai. Chẳng hạn, tài sản cố định hữu hình và bất động sản đầu tư thường là những thành phần quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, cũng như các doanh nghiệp cho thuê mặt bằng, cung cấp dịch vụ khách sạn và lưu trú.

tài sản dài hạn giảm nói lên điều gì

Ngoài ra, các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề thường giữ các khoản đầu tư tài chính dài hạn lớn để thu về lợi nhuận đáng kể mỗi năm.

Thông tin về tài sản dài hạn của công ty cũng là một yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng và các đối tác khác dễ dàng định giá, phân tích và đánh giá giá trị doanh nghiệp, tiềm lực kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp, từ đó cân nhắc cơ hội hợp tác.

3. Tài sản dài hạn giảm nói lên điều gì?

Khi giá trị tài sản dài hạn giảm, điều này có nghĩa là nguồn lực dài hạn của doanh nghiệp, những tài sản có khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai, đang bị giảm đi. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì và phát triển lợi ích kinh tế lâu dài của doanh nghiệp.

Tuy vậy, sự giảm giá trị tài sản dài hạn không nhất thiết phải là tín hiệu xấu. Doanh nghiệp có thể không đầu tư thêm vào tài sản dài hạn hoặc đang hoàn thành một dự án, dẫn đến việc giá trị tài sản dài hạn giảm do khấu hao tài sản cố định hoặc chuyển đổi tài sản dài hạn thành ngắn hạn trong báo cáo tài chính khi thời gian thu hồi còn lại dưới 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Khi giá trị tài sản dài hạn giảm trên báo cáo tài chính, cần phải xem xét chi tiết những bộ phận hoặc nhóm tài sản nào giảm, nguyên nhân của sự giảm này, và xem liệu sự giảm đó có tác động tiêu cực đến kế hoạch và quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong hiện tại hoặc tương lai hay không.

Để có được cái nhìn toàn diện và đưa ra quyết định vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp, kế toán cần cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Một số phân tích liên quan đến tài sản dài hạn có thể bao gồm: tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản, tỷ trọng của từng nhóm tài sản, hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn trong việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận, tỷ trọng các nhóm tài sản đang sử dụng hoặc đầu tư nhưng chưa sử dụng, tỷ trọng tài sản như nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,…

tài sản dài hạn giảm nói lên điều gì

Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú ý đến các hệ số đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn như tỷ lệ vòng quay tài sản cố định và tỷ lệ vòng quay tổng tài sản, kết hợp với các chỉ số tài chính khác để đưa ra kết luận hợp lý về kế hoạch mua sắm tài sản dài hạn, hỗ trợ cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

4. Cách đầu tư tài sản dài hạn hiệu quả nhất

Đầu tư vào tài sản dài hạn đòi hỏi một lượng vốn đáng kể, khiến cho việc quyết định đầu tư trở thành một bài toán phức tạp đối với các doanh nghiệp. Nếu đầu tư không đạt hiệu quả, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những khoản nợ lớn. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải xem xét đến rủi ro về biến động giá trị của tài sản trong quá trình sử dụng qua nhiều năm.

Do đó, cần phải có kế hoạch khai thác và tính toán khấu hao một cách cẩn thận. Các doanh nghiệp thường sử dụng một số chỉ số tài chính như tỷ lệ vòng quay tài sản cố định, tỷ lệ vòng quay tổng tài sản… để phân tích tình hình sử dụng tài sản dài hạn, nhằm đảm bảo rằng các kế hoạch đầu tư mang lại lợi ích tối đa cho tổ chức.

tài sản dài hạn giảm nói lên điều gì

4.1 Giai đoạn quyết định đầu tư

Khi đề xuất mua tài sản, nên dựa trên dự toán về hiệu quả đầu tư, thời gian thu hồi vốn và kế hoạch mua sắm đã được xây dựng từ đầu năm. Chỉ nên mua những tài sản đã được phê duyệt bởi ban giám đốc và các phòng ban liên quan để tránh sai sót.

Trong quá trình phê duyệt mua tài sản, cần có sự tham gia của kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính để kiểm tra và đối chiếu xem liệu có phù hợp với ngân sách hay không. Nếu chi phí vượt quá ngân sách, bộ phận liên quan phải cung cấp giải trình và nhận được sự phê duyệt từ ban giám đốc.

Về việc lựa chọn nhà cung cấp, cần tham khảo giá từ nhiều tổ chức hoặc nhà cung cấp khác nhau. Lưu ý rằng nhà cung cấp không được có mối quan hệ lợi ích với bộ phận thu mua và giá phải là hợp lý nhất trên thị trường. Đối với những tài sản có giá trị lớn, nên tổ chức đấu thầu công khai để chọn ra nhà cung cấp có chất lượng tốt nhất cả về sản phẩm lẫn giá cả.

4.2 Giai đoạn nhận hàng

Bộ phận kho và thu mua cần thực hiện việc kiểm tra quy cách, số lượng, và yêu cầu kỹ thuật để xác định hàng hóa có đúng như đã đặt hay không, đồng thời lưu trữ giấy tờ để kiểm tra và đối chiếu sau này.

Khi chuyển giao tài sản cho bộ phận sử dụng, kế toán cần ghi lại quá trình mua sắm tài sản, theo dõi tình hình sử dụng, rủi ro phát sinh, khấu hao, và số dư tài sản trên sổ chi tiết. Trách nhiệm quản lý tài sản cố định nên được giao cho trưởng bộ phận. Mỗi năm, kế toán của đơn vị phải thực hiện kiểm kê tài sản để phát hiện và sửa chữa những hỏng hóc, nâng cấp tài sản và sau đó tính và ghi lại khấu hao.

4.3 Giai đoạn thanh lý tài sản

Định kỳ kiểm tra việc sử dụng tài sản để quyết định có nên thanh lý hay không. Quá trình này nên được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần. Doanh nghiệp cần xác định rõ người chịu trách nhiệm phê duyệt, điều kiện thanh lý và giá trị thu hồi nhằm ngăn ngừa sai sót.

Tổng kết

Tài sản dài hạn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp.

Quản lý hiệu quả tài sản dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, đầu tư vào tài sản dài hạn đòi hỏi nguồn lực lớn và có thể gặp phải các rủi ro về thanh khoản.

Do đó, việc quản lý và sử dụng vốn hiệu quả trong đầu tư là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.