Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:20 chiều

❓Câu hỏi: Xử phạt đối với sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Pháp luật quy định xử phạt đối với sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn như thế nào?

Ngày 11/07/2023

📝Trả lời:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

Theo đó, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP đã dành 1 chương (từ Điều 20 đến Điều 31) quy định về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Tùy từng tình tiết, hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn sẽ bị xử phạt theo hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn; hoặc xử phạt hành vi trốn thuế; hoặc phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định.

Và cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại một số điều của Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.