Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:29 chiều

❓Câu hỏi: Xử lý sai sót của HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC sau khi doanh nghiệp đã sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Công ty chúng tôi hoạt động SXKD trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, xuất bán sản phẩm trên các nền tảng TMĐT với đối tượng khách hàng là khách lẻ không lấy hóa đơn. Ngày 24/03/2022, doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, nhưng vì lý do khách quan kể từ ngày 24/03/2022 đến 18/04/2022 công ty vẫn xuất hóa đơn với thông tin người bán theo địa chỉ đăng ký cũ đăng ký trên hệ thống HĐĐT. Kể từ khi thành lập Doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2021/TT-BTC, cho đến ngày 14/04/2022 Doanh nghiệp được Cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đến ngày 18/04/2022 công ty phát hiện sai sót về địa chỉ người bán trên hóa đơn gửi cho khách hàng. Doanh nghiệp xin hỏi quý Cơ quan Thuế giải đáp thắc mắc về cách xử lý HĐĐT viết sai địa chỉ người bán theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC trong kỳ kê khai Thuế Quý 1/2022, Quý 2/2022 và cách xử lý đối với HĐĐTcó sai sót về địa chỉ người bán có mã của Cơ quan Thuế theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC trong kỳ kê khai Thuế Quý 2/2022?

Ngày 08/03/2023

📝Trả lời:

Theo như doanh nghiệp trình bày: Ngày 24/03/2022, doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, nhưng vì lý do khách quan kể từ ngày 24/03/2022 đến 18/04/2022 công ty vẫn xuất hóa đơn với thông tin người bán theo địa chỉ đăng ký cũ đăng ký trên hệ thống HĐĐT.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC:

Nếu chỉ có sai sót về địa chỉ người bán, không có sai sót về mã số thuế người bán, không có sai sót về các thông tin khác như:

– Tiền thuế,

– Thuế suất,

– Số tiền thanh toán,…

thì người bán không phải lập lại hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC:

Nếu chỉ có sai sót về địa chỉ người bán, không có sai sót về mã số thuế người bán, không có sai sót các thông tin khác như:

– Tiền thuế,

– Thuế suất,

– Số tiền thanh toán,…

thì người bán gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế, người bán không phải lập lại hóa đơn.