Phản hồi

Last updated on Tháng Tám 7th, 2023 at 03:21 chiều

Câu hỏi: Hướng dẫn kê khai hóa đơn điện tử điều chỉnh và thay thế theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC phát hành khác kì với hóa đơn sai đối với người mua và người bán?

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điện tử điều chỉnh và thay thế theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC phát hành khác kì với hóa đơn sai đối với người mua và người bán? Trường hợp xuất khẩu xuất hóa đơn điện tử 1 của tháng 4 sai doanh thu, ngày 3/5 điều chỉnh bằng hóa đơn 2 tăng doanh thu thì hóa đơn điều chỉnh 2 có được kê vào tờ khai chính thức của tháng 4 không hay phải kê khai hóa đơn số 1 vào tờ chính thức của tháng 4 và kê số 2 vào tờ bổ sung của tháng 4. Công văn 4943/TCT-KK năm 2015 còn hiệu lực không?

Ngày 09/03/2023

📝Trả lời:

Do câu hỏi chưa rõ nên Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau: Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.