Phân biệt đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Last updated on Tháng Ba 4th, 2024 at 12:22 sáng

Vai trò của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài đang trở nên ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia cụ thể. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài có hai loại chính là đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FPI). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp là gì? Hãy cùng Công ty TNHH Kế toán Minh Minh tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Hình thức đầu tư trực tiếp

1. Đầu tư trực tiếp là gì?

Đầu tư trực tiếp là phương thức mà các nhà đầu tư đầu tư vốn và chủ động tham gia quản lý, điều hành, cũng như sử dụng nguồn vốn mình đầu tư trong các hoạt động kinh doanh. Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 tại Việt Nam, đầu tư trực tiếp có thể thực hiện qua các hình thức sau đây:

 • Thành lập các tổ chức kinh tế;
 • Triển khai các dự án đầu tư;
 • Thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng Build-Operate-Transfer (BOT);
 • Mua cổ phần hoặc tham gia vốn góp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia quản lý hoạt động kinh doanh.
đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là việc một doanh nghiệp hoặc cá nhân đầu tư vào lợi ích kinh doanh ở một quốc gia khác. Thông thường, FDI xảy ra khi một nhà đầu tư thiết lập hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hoặc mua tài sản kinh doanh tại một công ty nước ngoài. Điều này tương đồng với việc mua cổ phần của các công ty có trụ sở nước ngoài, khác biệt với các đầu tư danh mục, nơi nhà đầu tư chỉ mua cổ phần của công ty nước ngoài.

Cách thức thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài:

FDI thường được thực hiện trong các nền kinh tế mở, nơi cung cấp lực lượng lao động chất lượng và có tiềm năng tăng trưởng. Điều này đối lập với các nền kinh tế được kiểm soát chặt chẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ liên quan đến việc đầu tư vốn, mà còn có thể bao gồm quản lý và công nghệ. Đặc điểm quan trọng của FDI là nó thiết lập sự kiểm soát hoặc ít nhất là ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của doanh nghiệp nước ngoài.

Cục Phân tích Kinh tế (BEA) theo dõi chi tiêu của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài vào doanh nghiệp Mỹ. Năm 2018, tổng vốn FDI vào doanh nghiệp Mỹ là 253,6 tỷ USD, trong đó ngành hóa chất đóng vai trò hàng đầu với 109 tỷ USD.

>> Xem chi tiết tại: Các hình thức đầu tư FDI vào Việt Nam

Các loại đầu tư trực tiếp nước ngoài:

 • Đầu tư theo chiều ngang: Nhà đầu tư thiết lập cùng loại hình hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và trong nước, ví dụ như một công ty điện thoại di động có trụ sở tại Hoa Kỳ mở cửa hàng ở Trung Quốc.
 • Đầu tư theo chiều dọc: Nhà đầu tư liên kết các hoạt động kinh doanh khác nhau nhưng liên quan từ hoạt động kinh doanh chính ở nước ngoài, ví dụ như một công ty sản xuất quan tâm đến một công ty nước ngoài cung cấp bộ phận hoặc nguyên liệu.
 • Đầu tư không liên quan: Đầu tư vào một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của nhà đầu tư ở nước sở tại, thường thông qua hình thức liên doanh với một công ty nước ngoài có kinh nghiệm trong ngành.

Hình thức đầu tư gián tiếp

1. Đầu tư gián tiếp là gì?

Đầu tư gián tiếp là phương thức mà các nhà đầu tư đầu tư một khoản vốn mà không giữ quyền kiểm soát, quản lý và sử dụng nó. Thay vào đó, họ ủy quyền các chủ thể thứ ba để hỗ trợ trong việc quản lý và thực hiện dự án đầu tư. Theo Luật đầu tư năm 2020, các hình thức đầu tư gián tiếp bao gồm đầu tư góp vốn, mua cổ phần và phần góp vốn. Đáng chú ý, trường hợp mua cổ phần hoặc phần góp vốn mà không có quyền kiểm soát trong hoạt động kinh doanh không được tính trong các hình thức đầu tư gián tiếp.

đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

2. Các hình thức đầu tư gián tiếp

Các phương thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam được quy định như sau:

 • Tham gia góp vốn, mua cổ phần trong các công ty Việt Nam chưa niêm yết và không đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong quá trình đầu tư theo hình thức này, nhà đầu tư không có quyền trực tiếp quản lý doanh nghiệp.
 • Đầu tư bằng cách góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam đã niêm yết trên thị trường chứng khoán và thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM).
 • Quyền mua bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Giao dịch các loại giấy tờ có giá trị tương đương với tiền Việt Nam đồng, đảm bảo được phát hành hợp pháp trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn và chuyển nhượng vốn trong các quỹ đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đầu tư thông qua các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư thông qua hình thức ủy thác bằng Việt Nam đồng.
 • Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Phân biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Các điểm khác biệt cụ thể giữa đầu tư trực tiếp và gián tiếp bao gồm:

 1. Quyền kiểm soát:
  • Đầu tư trực tiếp mang lại quyền kiểm soát, quản lý và sử dụng nguồn vốn trực tiếp bởi nhà đầu tư.
  • Đầu tư gián tiếp không mang lại quyền kiểm soát trực tiếp, mà quyền này thuộc về bên thứ ba.
 2. Phương tiện đầu tư:
  • Đầu tư trực tiếp thường liên quan đến đóng góp vốn hoặc phần vốn theo tỷ lệ pháp định hoặc vốn điều lệ.
  • Đầu tư gián tiếp có thể thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán hoặc thông qua các chế độ tài chính trung gian với bên thứ ba.
 3. Cách thực hiện hoạt động đầu tư:
  • Đầu tư trực tiếp liên quan đến việc góp vốn vào dự án và thường kết hợp với việc thành lập tổ chức kinh tế mới hoặc dựa trên tổ chức kinh tế đã có.
  • Đầu tư gián tiếp không yêu cầu việc thành lập tổ chức kinh tế mới và thường chỉ đòi hỏi hoạt động đăng ký vốn góp.
 4. Mức rủi ro:
  • Mức rủi ro của đầu tư trực tiếp cao hơn do liên quan đến tỷ lệ vốn góp lớn.
đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Như đã thấy, vốn đầu tư trực tiếp (FDI) có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, trong khi vốn đầu tư gián tiếp (FPI) thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính thông qua việc tối ưu hóa hoạt động, mở rộng quy mô và tăng cường tính minh bạch. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn mới. Để biết thông tin chi tiết hơn, độc giả có thể liên hệ với Công ty TNHH Kế toán Minh qua Hotline 0916.53.59.56 để nhận tư vấn trực tiếp.