Điều kiện và thủ tục lấy lại thuế thu nhập cá nhân online 2024

Last updated on Tháng Ba 25th, 2024 at 11:54 chiều

Từ cuối Quý I đến đầu Quý II hàng năm là thời điểm cao điểm cho việc thanh toán và lấy lại thuế Thu nhập cá nhân. Trong một số trường hợp, số tiền thuế đã nộp có thể cao hơn số tiền cần nộp trong năm, điều này có nghĩa là người lao động có thể được hoàn lại một phần số tiền thuế đã nộp. Để biết thêm về thời gian và quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tuyến, bạn có thể đọc bài viết dưới đây của Công ty TNHH Kế toán Minh Minh.

lấy lại thuế thu nhập cá nhân

>> Xem thêm: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC THUẾ TNCN VÀ THUẾ GTGT

Hoàn thuế hay lấy lại thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hiện tại, vẫn chưa có một định nghĩa chính thức cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, có thể hiểu TNCN là một loại thuế trực tiếp, được tính dựa trên thu nhập của cá nhân sau khi đã trừ đi các khoản thu nhập không chịu thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế TNCN.

Theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn, ta có thể định nghĩa hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân được hoàn trả một phần tiền thuế sau khi đã nộp thuế TNCN, trong những trường hợp được quy định và yêu cầu hoàn trả được gửi đến cơ quan Thuế.

Lưu ý: Để được hoàn thuế, cá nhân phát hiện đã đóng số tiền thuế TNCN cao hơn số tiền phải nộp, cần phải có yêu cầu hoàn trả đối với cơ quan thuế.

2. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Dựa trên quy định của Điều 8, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2007, có ba trường hợp mà cá nhân được hoàn lại thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Khi số tiền thuế cá nhân đã nộp vượt quá số tiền thực tế phải nộp.
 • Khi cá nhân nộp thừa thuế trong kỳ trước và số thuế này không được hoàn lại mà sẽ được trừ vào kỳ thuế tiếp theo.
 • Khi cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng thu nhập của họ chưa đạt đến mức phải nộp thuế.
lấy lại thuế thu nhập cá nhân

Cũng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể có các trường hợp khác được xem xét.

Về việc xác định đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, theo Điều 2 của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2007, bao gồm:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân được xem là cư trú khi họ đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

 • Có thời gian lưu trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục tính từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm việc đăng ký thường trú hoặc có hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam với thời hạn từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

3. Điều kiện lấy lại thuế thu nhập cá nhân

Dựa theo quy định của Điều 28 trong Thông tư 111/2013/TT của Bộ Tài chính, để được hoàn thuế TNCN, điều kiện cần đầu tiên là:

“Quy định rằng việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.”

lấy lại thuế thu nhập cá nhân

Ngoài ra, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện khác như sau:

 • Các cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ ba, thay vì tự quyết toán, cần thông qua tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền để thực hiện việc hoàn thuế, bao gồm trả, thu thập hoặc bù trừ số thuế đã nộp thừa hoặc thiếu của cá nhân. Nếu có số thuế nộp thừa, có thể bù trừ vào kỳ nộp thuế sau hoặc trả lại cho cá nhân nếu yêu cầu.
 • Các cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Tóm lại, hoàn thuế chỉ được thực hiện khi có yêu cầu hoàn trả từ cá nhân, không phải cơ quan thuế tự động hoàn trả cho người nộp thuế.

4. Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Quản lý Thuế năm 2019, thời gian nhận hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

 • Tối đa 6 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.
 • Tối đa 40 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Cá nhân phải hoàn thành thủ tục và nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

5. Cách tính toán hoàn thuế thu nhập cá nhân

Công thức tính tiền thuế TNCN được hoàn:

Số tiền thuế TNCN nộp thừa = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số thuế TNCN đã nộp QTT

Trong đó:

 • Cá nhân nộp thừa thuế khi kết quả là một số dương và ngược lại.
 • Khoản tiền thuế TNCN đã nộp được xác định dựa trên mức giá nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Số thuế TNCN phải nộp = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) : 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng.
lấy lại thuế thu nhập cá nhân

6. Hồ sơ và thủ tục lấy lại thuế thu nhập cá nhân

Quy định tại Điều 53 của Thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài chính, cùng các điều chỉnh và bổ sung sau này, đã đưa ra các thay đổi về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế phù hợp với từng đối tượng.

Đối với Trường hợp 1, khi cá nhân ủy quyền cho bên thứ ba quyết toán thuế, các bước cần thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị hoàn trả thuế Nhà nước (theo mẫu số 01/ĐNHT kèm theo Thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài Chính).
 • Bản sao các giấy tờ, biên lai đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ bên được ủy quyền (phải ký cam kết về tính xác thực của bản sao này).
 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế của cá nhân với bên thứ ba (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN).

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế.

Bước 3: Chờ Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Thời hạn thông báo về việc xem xét và hoàn thuế là 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (theo quy định tại điểm a khoản 3 của Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trong Trường hợp 2, khi cá nhân tự quyết toán thuế, họ chỉ cần điền số thuế yêu cầu hoàn trả vào một trong hai mục sau trên tờ khai quyết toán thuế online (mẫu số 02/QTT-TNCN):

 • Mục [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản Ngân sách Nhà nước”.
 • Mục [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các kỳ sau”.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có khả năng được hoàn thuế nhưng nộp tờ khai quyết toán thuế quá thời hạn, không bị phạt hành chính.

Trong Trường hợp 3, khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có số thuế nộp thừa và muốn hoàn thuế, họ chỉ cần ghi số thuế yêu cầu hoàn trả vào một trong hai mục sau trên tờ khai quyết toán thuế (mẫu số 13/KK-TNCN):

 • Mục [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản Ngân sách Nhà nước”.
 • Mục [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau”.

>> Xem thêm: DỊCH VỤ HOÀN THUẾ LÀ GÌ?

Trên đây là các thông tin mới nhất về quy trình lấy lại thuế thu nhập cá nhân năm 2024. Hy vọng rằng các thông tin này sẽ hữu ích cho bạn đọc. Tất cả hướng dẫn và thủ tục liên quan đến việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đều có sẵn ở đây. Chúc mọi người thành công khi thực hiện!