Kiểm toán độc lập là gì? Đặc trưng của kiểm toán độc lập

Last updated on Tháng Mười Hai 18th, 2023 at 06:58 sáng

Mọi doanh nghiệp đều không thể thiếu bộ phận kiểm toán và kế toán, vì vai trò của chúng là quan trọng đối với mọi công ty. Đa dạng hoạt động và các bộ phận trong mỗi doanh nghiệp đều đòi hỏi công việc kiểm toán và kế toán được phân chia thành nhiều phần khác nhau để đáp ứng yêu cầu của từng vị trí. Một trong những thách thức phổ biến là hiểu rõ về kiểm toán độc lập là gì và trai trò của kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp. Hãy cùng khám phá thêm về lĩnh vực này trong bài viết dưới đây của Kế toán Minh Minh!

kiểm toán độc lập là gì

>> Xem thêm: KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN LÀ GÌ? KIỂM TOÁN KHÁC GÌ KẾ TOÁN?

Kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là quá trình mà kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt ra để kiểm tra và đưa ra đánh giá độc lập về báo cáo tài chính cùng các nhiệm vụ kiểm toán khác theo các thỏa thuận kiểm toán.

Cụ thể:

 • Kiểm toán viên: Là cá nhân có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đã đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam.
 • Kiểm toán viên hành nghề: Là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.
 • Doanh nghiệp kiểm toán: Được hiểu là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật và các quy định khác liên quan của pháp luật.
 • Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam: Là một đơn vị thuộc sự quản lý của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, không có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm đầy đủ về mọi cam kết và nghĩa vụ tại Việt Nam.

>> Xem thêm: THỦ TỤC KIỂM TOÁN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN LOẠI CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN

1. Mô hình tổ chức của doanh nghiệp kiểm toán độc lập là gì?

Công ty kiểm toán là một tổ chức chuyên nghiệp có số lượng lớn các kiểm toán viên độc lập. Những doanh nghiệp này cung cấp đa dạng các dịch vụ trên phạm vi rộng lớn. Do đó, chúng được tổ chức theo mô hình phân tán và hoạt động dựa trên phương thức chức năng hoặc kết hợp.

Theo mô hình này, các công ty đòi hỏi sự phối hợp cao từ các quản lý, yêu cầu năng lực chuyên môn và toàn diện từ các kiểm toán viên và lãnh đạo công ty. Ngoài ra, cần có đầu tư lớn vào chuyên gia, kinh nghiệm và vốn,…

kiểm toán độc lập là gì

2. Khách thể kiểm toán

Để thực hiện các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và tài chính liên quan, các tổ chức kiểm toán độc lập có mối liên hệ với khách hàng dựa trên sự tự nguyện hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật.

– Đối tượng bắt buộc bao gồm các tổ chức phải sử dụng dịch vụ của các công ty kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật, theo Luật Kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cần thuê doanh nghiệp kiểm toán hàng năm bao gồm:

 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng.
 • Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.
 • Các công ty đại chứng, các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán.

– Đối tượng tự nguyện: Bao gồm các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán.

3. Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán độc lập

Theo quy định tại Điều 7 của Luật Kiểm toán độc lập 2011, báo cáo kiểm toán độc lập mang lại giá trị theo các điểm sau:

– Đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính: Báo cáo kiểm toán của Bảng Cân Đối Kế Toán (BCTC) đánh giá sự trung thực và tính hợp lý của báo cáo tài chính, đồng thời đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Kiểm tra tuân thủ pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản: Báo cáo kiểm toán kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị được kiểm toán.

– Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản: Báo cáo kiểm toán đánh giá hiệu quả của quản lý và sử dụng tài sản trong doanh nghiệp được kiểm toán.

– Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán: Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

 • Cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của họ đối với đơn vị được kiểm toán.
 • Hỗ trợ cơ quan nhà nước quản lý theo chức năng và nhiệm vụ của họ trong quá trình giám sát.
 • Giúp đơn vị được kiểm toán phát hiện và giải quyết kịp thời những sai sót xuất hiện trong quá trình hoạt động.

Đặc trưng của của kiểm toán độc lập là gì?

1. Hoạt động độc lập

Hoạt động kiểm toán độc lập đặt mình ở vị trí độc lập hoàn toàn. Thay vì phụ thuộc vào đối tượng kiểm toán là các doanh nghiệp thì nó được thực hiện bởi một bên thứ ba. Đơn vị kiểm toán độc lập được thiết lập và cấp phép độc lập, có nguồn lực tài chính riêng và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp với kỹ năng cao.

Các kiểm toán viên, cũng như các chi nhánh của công ty kiểm toán quốc tế, thường là những cá nhân hay tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán độc lập. Việc tuân thủ theo quy định của pháp luật là quan trọng để đảm bảo rằng kết quả của quá trình kiểm toán là khách quan và có độ chính xác cao.

2. Hoạt động phát sinh từ hợp đồng

Các tổ chức và doanh nghiệp cần thực hiện kiểm toán thường sẽ thuê các công ty kiểm toán chuyên nghiệp để đánh giá và kiểm tra thông tin trong báo cáo tài chính. Quá trình kiểm toán độc lập sẽ được tiến hành dựa trên một thỏa thuận chung giữa công ty kiểm toán và doanh nghiệp, thường được thể hiện thông qua hợp đồng kiểm toán hoặc hợp đồng dịch vụ.

3. Đối tượng là báo cáo tài chính

Đối tượng của quá trình kiểm toán là báo cáo tài chính. Quá trình này bao gồm việc kiểm toán viên thu thập và đánh giá thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, nhằm mục đích xác định mức độ chính xác và phù hợp của thông tin với các chuẩn mực kiểm toán.

Kiểm toán có thể hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, tuy nhiên, báo cáo tài chính là đối tượng chính của hoạt động kiểm toán độc lập. Do đó, việc kiểm toán này nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính.

kiểm toán độc lập là gì

4. Mục đích là thu lợi nhuận

Việc kiểm toán độc lập diễn ra theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán, biến nó thành một lĩnh vực chuyên nghiệp. Đội ngũ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xác minh số liệu trong báo cáo tài chính, đồng thời nhận được thù lao tương xứng. Điều này là để đạt được mục đích chính là thu nhập từ hoạt động kiểm toán độc lập.

kiểm toán độc lập là gì

Nền kinh tế thị trường cần được nắm bắt và có được cái nhìn cũng như những thông tin chính xác, minh bạch và khách quan nhất. Các chuyên viên kiểm toán độc lập đảm nhận nhiệm vụ này và đem lại nhiều lợi ích cho nhiều bên liên quan. Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác kiểm toán độc lập đáng tin cậy, hãy xem xét Công ty TNHH Kế toán Minh Minh – một đơn vị hàng đầu về tư vấn kiểm toán và kế toán ngày nay.