Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp: Tất cả những gì bạn cần biết

Last updated on Tháng Sáu 3rd, 2023 at 12:46 chiều

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm này, các doanh nghiệp cần phải nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải biết vai trò và đối tượng áp dụng để tránh các rủi ro về pháp lý.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp, vai trò của nó đối với doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Qua đó, giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về vấn đề này và thực hiện đúng quy trình để tránh các rủi ro liên quan đến pháp lý.

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế do Nhà nước quy định, thuộc loại thuế trực tiếp, áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp. TNDN được thu từ thu nhập của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất hoặc kinh doanh và sản xuất trên cơ sở hợp tác.

Theo quy định của pháp luật, TNDN được thu trên cơ sở kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh được tính toán trên cơ sở doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. TNDN được tính trên tổng thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tài sản đầu tư, bất động sản, chứng khoán và các khoản thu nhập khác.

>> Xem thêm: Cách tra cứu nợ thuế doanh nghiệp chính xác nhất.

Vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp

TNDN đóng vai trò rất quan trọng đối với ngân sách Nhà nước, đặc biệt là trong việc hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của đất nước. TNDN được sử dụng để cân đối ngân sách và hỗ trợ các hoạt động của chính phủ trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, xây dựng hạ tầng và nhiều lĩnh vực khác.

Ngoài ra, TNDN cũng có tác dụng kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ đối tác trong thương vụ kinh doanh, tăng tính minh bạch và công khai của doanh nghiệp.

Đối tượng thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất hoặc kinh doanh và sản xuất trên cơ sở hợp tác là đối tượng chịu thuế TNDN. Để đối tượng này có trách nhiệm nộp thuế, pháp luật đã quy định các điều kiện và trường hợp cụ thể như sau:

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất hoặc kinh doanh và sản xuất trên cơ sở hợp tác phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật để được xem như là đối tượng chịu thuế TNDN.
  • Đối tượng chịu thuế TNDN bao gồm các doanh nghiệp có mức thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, hoặc dịch vụ đạt mức quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ thuế quy định.
  • Những đối tượng khác cũng có thể chịu thuế TNDN như các tổ chức, cá nhân sử dụng tài sản để kinh doanh, sản xuất hoặc dịch vụ hoặc những cá nhân có thu nhập từ các hoạt động khác như đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, tài sản trên đất liền hay thu nhập từ việc làm thêm ngoài giờ.
khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp
Đối tượng thuế thu nhập doanh nghiệp

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt không chịu thuế TNDN như các doanh nghiệp có mục đích từ thiện, các đơn vị nhà nước, các tổ chức giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học…

Tính chất của thuế thu nhập doanh nghiệp

TNDN là một loại thuế trực tiếp được áp dụng trên thu nhập của doanh nghiệp và có tính chất chịu thuế chung. Điều này có nghĩa là thu nhập chịu thuế được tính trên tổng thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả thu nhập từ tài sản đầu tư và các khoản thu nhập khác.

TNDN được xác định bằng cách tính thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh trừ đi các khoản giảm trừ thuế theo quy định của pháp luật. Các khoản giảm trừ này bao gồm các chi phí phát sinh trong kỳ tính thuế như lương, tiền thuê nhà, chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo, v.v…

TNDN được thu định kỳ theo năm tài chính, thường là từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 hàng năm. Doanh nghiệp phải lập tờ khai thuế TNDN và nộp đến cơ quan thuế trước ngày quy định.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu

Các doanh nghiệp cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nơi mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc có trụ sở chính.

khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cơ quan thuế

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về quản lý thuế, thì các doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN tại Chi cục Thuế nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi có trụ sở chính hoặc nơi có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Để nộp thuế TNDN, doanh nghiệp cần lập và nộp tờ khai thuế qua các hình thức như nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, qua đại lý thuế, qua mạng internet hoặc qua bưu điện.

Việc nộp thuế TNDN đúng quy định và đầy đủ là rất quan trọng đối với sự hoạt động của doanh nghiệp và có tác động trực tiếp đến việc duy trì sự hoạt động ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến việc nộp thuế TNDN và thực hiện đúng quy trình để tránh các rủi ro về pháp lý.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cũng như tính chất của loại thuế này. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ sự quan trọng của TNDN đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế đất nước.