Cách hạch toán kế toán Công ty Bất động sản


Các công ty bất động sản có hoạt động kinh doanh đa dạng và đặc thù, dẫn đến sự đặc biệt trong nghiệp vụ hạch toán kế toán của chúng so với các loại hình công ty khác. Kế toán công ty bất động sản thường xuyên phải xử lý các luồng tiền lớn.

>> Xem thêm: THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN

1. Các hoạt động doanh trong công ty bất động sản

Các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản bao gồm:

 • Xây dựng, mua bán và chuyển nhượng bất động sản.
 • Cho thuê, cho thuê lại, và thuê mua bất động sản.
 • Cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản và thu nhập từ hoa hồng.
 • Phục vụ như là sàn giao dịch bất động sản.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc quản lý bất động sản với mục tiêu tạo ra lợi nhuận.
kế toán công ty bất động sản

2. Khó khăn đối với kế toán công ty bất động sản là gì?

 2.1 Kiểm soát và xử lý tiền đặt cọc của khách hàng

Hiện nay, việc quản lý tiền đặt cọc trong lĩnh vực bất động sản thường được thực hiện trên các hệ thống giấy tờ và phần mềm độc lập như Excel, dẫn đến sự thiếu liên kết và phổ biến các sai sót trong quá trình kiểm tra và so sánh. Đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao các dự án bất động sản, việc thu thập tiền đặt cọc từ các hợp đồng và dự án tạo ra áp lực đáng kể cho kế toán công ty bất động sản.

2.2 Tính toán doanh số của từng nhân viên 

Theo quy định của Điều 47 trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2006, việc thanh toán hoa hồng môi giới được thực hiện như sau:

Các tổ chức và cá nhân môi giới bất động sản được trả một khoản tiền hoa hồng theo hợp đồng môi giới mỗi khi họ ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê hoặc thuê mua bất động sản cho bên được môi giới.

Số tiền hoa hồng môi giới được xác định dựa trên thỏa thuận giữa các bên, có thể là một phần trăm của giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê hoặc thuê mua bất động sản, hoặc một phần trăm của chênh lệch giá giữa giá bán và giá mà người môi giới đưa ra, hoặc một số tiền cụ thể được thỏa thuận trong hợp đồng môi giới.

Việc ghi nhận doanh số của nhân viên trên các file tài liệu riêng lẻ gây khó khăn cho kế toán trong việc đảm bảo tính minh bạch của thông tin và thường dẫn đến các thiếu sót trong việc áp dụng các tiêu chí để tính chiết khấu cho từng nhân viên.

kế toán công ty bất động sản

3. Hướng dẫn hạch toán kế toán công ty bất động sản

3.1 Đối với môi giới bất động sản hưởng hoa hồng

– Hạch toán doanh thu chi tiết:

Nợ TK 131

      Có TK 51131

      Có Tk 3331

– Chi phí bao gồm:

 • Chi phí Tiền lương nhân viên

Nợ TK 154

      Có TK 334

 • Chi phí , tiền  đi lại,  các chi phí liên quan

Nợ TK 154

Nợ TK 133

      Có TK 111,331

 • Xác định giá vốn dịch vụ

Nợ TK 632

      Có TK 154.

3.2 Đối với hoạt động bất động sản xây dựng rồi bán

Chi phí giá vốn gồm: Chi phí xây dựng như NVL, nhân công,….

Kế toán cần tập hợp giá thành công trình sau đó nhập kho thành phẩm rồi bán – tính giá vốn khi xuất bán.

– Xác định doanh thu

Nợ TK 131

      Có TK 5112 (Vì đây là doanh thu từ xây dựng lên sản phẩm hình thành)

      Có Tk 3331

– Hình thành giá vốn bao gồm các chi phí:

 • Nguyên vật liệu xây dựng lên TSCĐ:

Nợ TK 154

      Có TK 152: Xi măng, cát , đá….

 • Nhân công để hình thành lên TSCĐ:

Nợ TK 154

      Có TK 334

 • Các chi phí khác liên quan khác:

Nợ TK 154

      Có TK 111

3.2 Đối với hoạt động mua và bán lại bất động sản

Đối với với hình thức này thì bất động sản có thể xem là hàng hóa, tuy nhiên lại có cách theo dõi riêng chi tiết vì thông thường khi nhà cung cấp xuất hóa đơn cho công ty bên bạn lại chia theo từng lần phát sinh.

– Khi mua BĐS

Nợ TK 1561

Nợ TK 133

      Có TK 331

– Khi bán BĐS

 • Doanh thu

Nợ TK 131

      Có TK 5111

      Có TK 3331

 • Giá vốn

Nợ TK 632

      Có TK 156

kế toán công ty bất động sản

Quá trình ghi nhận tài sản không động sản thực tế thường gặp phải nhiều thách thức và không đồng đều tại các tổ chức khác nhau. Trên đây là một số trường hợp phổ biến đối với kế toán công ty bất động sản, mong rằng thông tin này sẽ cung cấp giá trị hữu ích cho độc giả.