Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần đại chúng

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần đại chúng  – Công ty cổ phần đại chúng có mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh khá lớn, có tác động đến thị trường chứng khoán. Vì vậy, việc thành lập công ty phức tạp với nhiều hồ sơ, thủ tục. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để quý khách có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi muốn sở hữu công ty cổ phần đại chúng.

1. Công ty cổ phần đại chúng là gì?

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần đại chúng
Công ty cổ phần đại chúng có từ 100 cổ đông, được phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần đại chúng có từ 100 cổ đông trở lên, và được phép niêm yết phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định. Loại hình doanh nghiệp này có số lượng cổ đông lớn, tác động nhiều đến thị trường vốn, nên UBCK nhà nước có các quy định chặt chẽ hơn đối với công ty cổ phần thường. Đó là quy định kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước định kỳ, báo cáo UBCK các giao dịch bất thường trong niên độ tài chính. Đồng thời, công ty cổ phần đại chúng phải thông báo công khai các giao dịch bất thường hoặc các thay đổi nhân sự chủ chốt bất thường. 

Căn cứ vào điều 114 luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về các loại cổ phần 

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân từ ngày được cơ quan chức năng cấp phép thành lập.

Ưu điểm của loại hình này là khả năng thanh khoản tốt hơn các giao dịch vốn khác. 

2. Các loại cổ phần

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần đại chúng 4
Tìm hiểu về các loại cổ phần

+ Cổ phần phổ thông: cổ phần này ít chịu tác động của các quy định về chuyển nhượng mua bán nhất. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông.

+ Cổ phần ưu đãi:  Cổ tức cổ phần này gọi là cổ tức ưu đãi, cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi được chi phối bỡi điều lệ hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy việc xây dựng một điều lệ cần phải am hiểu các quy định về cổ phần tại Luật doanh nghiệp và các chế tài khác. 

Điều này nhằm tránh vi phạm các quy chế tài chính của nhà nước. Bởi khi phát hành cổ phần ưu đãi, nếu bị vi phạm các quy định, sẽ phải chỉnh sửa lại điều lệ. Có nghĩa là công ty cần tổ chức hội nghị cổ đông. Như vậy sẽ rất phức tạp. Hơn nữa việc sửa đổi điều lệ có thông qua được hay không cũng không có sự chắc chắn.

Vì vậy, công ty cổ phần đại chúng phải xây dựng bản điều lệ doanh nghiệp đầy đủ, đúng quy định ngay từ đầu. Sau đó, mọi hoạt động liên quan sẽ thực hiện theo điều lệ. Đó là lý do các chuyên gia không khuyến khích các doanh nghiệp tự xây dựng điều lệ. Bởi khi chưa có kinh nghiệm sẽ dẫn đến những rắc rối pháp lý công ty có thể gặp sau này.

 Cổ phần ưu đãi có các quyền lợi sau:

– Nhận cổ tức ưu đãi

– Được sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

– Được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần này dung vào việc biểu quyết các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Cổ phần ưu đãi khác theo quy định của điều lệ doanh nghiệp, hoặc các quy định khác của luật cổ phần hóa.

+ Mỗi cổ phần cùng một loại tao ra cho cá nhân hoặc tổ chức sở hữu quyền và lợi ít và nghĩa vụ bằng nhau cho mỗi cổ phần.

3. Các quy định về vốn điều lệ của công ty cổ phần

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần đại chúng 2
Các quy định về vốn điều lệ của công ty cổ phần đại chúng

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán ra cho các tổ chức, cá nhân sở hữu vốn. Vốn điều lệ khi thành lập công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đăng ký mua được ghi trong điều lệ công ty cổ phần.

Trong trường hợp cổ phần được quyền chào bán mà chưa bán được thì công ty có thể điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho phần chưa chào bán được này theo luật định.Công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phần, trái phiếu, và các loại chứng khoán được nhà nước quy định.

Công ty cổ phần có thể giảm vốn trong các trường hợp sau đây:

+ Công ty có thể giảm vốn điều lệ theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, nếu công ty hoạt động từ 2 năm trở lên mà đảm bảo nghĩa vụ về sở hữu vốn. lúc này công ty có thể có thể giảm vốn theo quyết định của đại hội đồng cổ đông. 

+ Công ty có thể mua lại số cổ phần mà các cá nhân hoặc tổ chức muốn thoái vốn theo điều 132 và điều 133 của luật doanh nghiệp 2020 hoặc công ty hoàn trả vốn cho cổ đông, giảm vốn theo luật định.

+ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại điều 113 của luật doanh nghiệp.

4. Quyền của cổ đông là gì?

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần đại chúng 8
Cổ đông và quyền của cổ đông tại công ty cổ phần đại chúng

– Cổ đông là người nắm giữ cổ phiếu hoặc đại diện của tổ chức nắm giữ cổ phiếu của công ty cổ phần.

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhương số cổ phần của mình theo quy định của điều lệ và quy định tại khoản 3 điều 120 luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 127 luật này.

– Cổ đông chịu trách nhiệm các khoản nợ phát sinh, tài sản công ty dựa trên số cổ phần mình nắm giữ.

– Cổ đông có quyền được bỏ phiếu thông qua các nghị quyết của công ty hằng năm hoặc đại hội cổ đông bất thường hoặc quyền phủ quyết theo số lượng cổ phần mà mình nắm giữ.

– Cổ đông có quyền nhận được các thông tin tài chính từ ban giám đốc thông qua các đại hội cổ đông.

– Cổ đông được quyền sở hữu cổ phần, quyền mua bán cổ phần của mình theo điều lệ của công ty, quyền được nhận cổ tức của doanh nghiệp mình nắm giữ cổ phần.

– Nghị quyết của hội đồng cổ đông: Nghị quyết bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng, các thành phần chủ chốt khác của doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm hội đồng quản trị.

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần đại chúng 6
Dịch vụ thành lập công ty cổ phần đại chúng chuyên nghiệp, uy tín

Việc thành lập công ty cổ phần đại chúng khá phức tạp. Với những người không am hiểu các quy định của pháp luật, không có kinh nghiệm sẽ rất khó khăn. Vì vậy, hầu hết cá nhân/tổ chức đều sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của đơn vị chuyên nghiệp để giảm chi phí, nhanh chóng hoàn thành thủ tục.

Công ty TNHH tư vấn Minh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, dịch vụ kế toán. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia cố vấn giỏi, nhân viên có nghiệp vụ và kinh nghiệm. Vì vậy, mọi hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần đại chúng sẽ được chúng tôi hoàn thành đúng, nhanh chóng. Từ đó, quý khách sẽ được cấp giấy phép thành lập dễ dàng hơn, tiết kiệm công sức cũng như chi phí.

Chúng tôi có các gói dịch vụ tư vấn, hoàn thành thủ tục theo yêu cầu. Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn Minh để biết thêm chi tiết. Ngoài việc hoàn thành thủ tục xin giấy phép, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Như vậy, quý doanh nghiệp sẽ không lo lắng về các thủ tục ban đầu, việc xây dựng hệ thống quản lý, kế toán.

Công ty cổ phần đại chúng là lựa chọn của nhiều cá nhân/tổ chức để hội nhập nền kinh tế phát triển như hiện nay. Công ty TNHH tư vấn Minh luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ về các hồ sơ, thủ tục để quý khách nhanh chóng có giấy phép thành lập.