Hồi tố trong kế toán là gì?

Last updated on Tháng Mười 5th, 2023 at 11:09 chiều

Điều chỉnh hồi tố là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Nó dùng để điều chỉnh lại các số liệu trong báo cáo tài chính từ những kỳ trước đó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nhiều về điều chỉnh hồi tố, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ Hồi tố trong kế toán là gì. Để giúp bạn hiểu thêm về vấn đề này, Kế toán Minh Minh sẽ cung cấp thông tin trong bài viết dưới đây.

Hồi tố trong kế toán là gì

Hồi tố là gì?

Hồi tố là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực pháp lý và kế toán. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chúng ta không thấy sự đề cập cụ thể đến khái niệm “hồi tố.” Theo từ điển Tiếng Việt, “hồi tố” có nghĩa là sự trở về trạng thái trước đó. Nói đơn giản, hồi tố có thể hiểu là việc quay trở lại tình trạng ban đầu.

Hồi tố trong kế toán là gì?

Hồi tố trong lĩnh vực kế toán là quá trình điều chỉnh và cập nhật thông tin trong báo cáo tài chính để phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. Đây là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Cụ thể, hồi tố kế toán được áp dụng trong ba trường hợp sau:

 • Thay đổi chính sách kế toán: Điều này liên quan đến việc thay đổi cách doanh nghiệp áp dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán trong việc lập báo cáo tài chính.
 • Thay đổi ước tính kế toán: Trong trường hợp này, doanh nghiệp điều chỉnh giá trị các tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản dựa trên thông tin mới và các ước tính kế toán cụ thể.
 • Sai sót kế toán: Trong trường hợp phát hiện sai sót trong ghi chép, báo cáo tài chính hoặc các thông tin kế toán khác, doanh nghiệp phải thực hiện hồi tố để sửa chữa và điều chỉnh sai sót đó.

Hồi tố kế toán là một phần quan trọng của quy trình kế toán để đảm bảo rằng thông tin tài chính được báo cáo là đáng tin cậy và tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Hồi tố trong kế toán là gì

Các khái niệm hồi tố trong kế toán là gì?

Như đã đề cập trước đó, việc điều chỉnh hồi tố là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Nó thường được áp dụng trong các tình huống như sửa lỗi kế toán, thay đổi các quy định về kế toán và cập nhật các ước tính kế toán.

1. Thay đổi chính sách kế toán là gì?

Thay đổi chính sách kế toán là việc điều chỉnh các quy định và quy tắc về cách ghi nhận và báo cáo thông tin tài chính của một doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm:

 • Thay đổi trong cách tính giá trị hàng tồn kho
 • Cách ghi nhận các biến động tỷ giá hối đoái
 • Cách tính toán các khoản chi phí như chi phí vay

Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cách mà doanh nghiệp thể hiện sự hiệu quả tài chính của mình trong các báo cáo tài chính và có thể có tác động đến quyết định kinh doanh và đánh giá tài sản.

2. Thay đổi ước tính kế toán là gì?

Thay đổi ước tính kế toán là việc sửa đổi các dự đoán và ước tính trong quá trình kế toán doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm:

 • Sửa đổi dự đoán về khoản thu khó đòi từ khách hàng và đối tác.
 • Điều chỉnh ước tính về giá trị tồn kho cho các sản phẩm đã lỗi thời.
 • Thay đổi dự đoán về thời gian sử dụng của tài sản cố định và cách sử dụng chúng.
 • Cập nhật ước tính kế toán liên quan đến trách nhiệm bảo hành sản phẩm.

Việc thay đổi này giúp doanh nghiệp thích nghi với tình hình thị trường đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

3. Sai sót kế toán là gì?

Sai sót kế toán được xem như một khía cạnh quan trọng trong việc điều chỉnh hồi tố. Chúng bắt nguồn từ quá trình xác định, ghi chép và trình bày các thông tin trong báo cáo tài chính. Có một số nguyên nhân có thể gây ra sai sót kế toán:

 • Sai sót tính toán, bao gồm việc tính toán sai, bỏ sót thông tin hoặc áp dụng không đúng các quy định trong chính sách kế toán.
 • Sai sót do hiểu sai hoặc diễn giải sai về các sự kiện và gian lận tài chính.
 • Sai sót do tính toán không chính xác dẫn đến việc đưa ra nhận định sai lệch về các tài sản, nợ phải trả, khoản phải thu hoặc các khoản chi phí khác.

Những sai sót này có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính và yêu cầu sự chú ý đặc biệt trong việc kiểm tra và điều chỉnh chúng.

Hồi tố trong kế toán là gì

Trên đây là toàn bộ nội dung mà Kế toán Minh Minh đã chia sẻ về chủ đề Hồi tố trong kế toán là gì. Chúng ta đã nêu bật vai trò của hồi tố trong quá trình này và cách mức độ nghiêm trọng của sai sót kế toán. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy theo dõi các bài viết tiếp theo!

>> Xem thêm: Hồi tố báo cáo tài chính là gì?