Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì?

Last updated on Tháng Một 23rd, 2024 at 08:21 sáng


Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì? Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá và cung cấp dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Pháp luật hiện hành quy định về những loại thu nhập nào được hưởng ưu đãi thuế và được miễn thuế trong lĩnh vực thu nhập doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì

>> Tham khảo: Tư vấn thành lập doanh nghiệp và những điều bạn cần biết

Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì?

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp mới thành lập trong năm đầu tiên không bị áp đặt thuế và chỉ khi có thu nhập phát sinh, doanh nghiệp mới này mới phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Trong trường hợp kinh doanh không đạt được lợi nhuận, dẫn đến thu nhập tính thuế của doanh nghiệp là âm, doanh nghiệp sẽ không phải nộp thuế TNDN.

doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì

Căn cứ vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 số 14/2008/QH12, có quy định doanh nghiệp mới thành lập vẫn phải nộp thuế TNDN khi có thu nhập chịu thuế từ các hoạt động kinh doanh và sản xuất.

Theo Điều 13 của Luật nói trên, có một số trường hợp được hưởng giảm thuế hoặc miễn thuế, bao gồm:

 • Doanh nghiệp mới được thành lập từ các dự án đầu tư tại các địa bàn có điều kiện khó khăn về mặt kinh tế – xã hội thuộc khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp mới được thành lập từ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản xuất phần mềm hoặc các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng của nhà nước.
 • Doanh nghiệp mới và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo (dạy nghề), y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
 • Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, xây dựng và vận tải và sử dụng một lượng lớn lao động nữ.
 • Doanh nghiệp sử dụng một số lượng đáng kể lao động thuộc dân tộc thiểu số.

Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Miễn thuế và giảm 50% trong 9 năm:
  • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm.
  • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa phương khó khăn, theo quy định tại Phụ lục Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.
 2. Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo:
  • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa, nhưng không tại địa bàn có điều kiện khó khăn hay đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Phụ lục Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.
 3. Miễn thuế trong 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo:
  • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm.
  • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (ngoại trừ Khu công nghiệp trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi).
doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì

Xác định kỳ kê khai thuế TNDN

Dựa trên quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, việc kê khai thuế TNDN phải tuân theo quy tắc sau: Thời điểm cuối cùng để kê khai thuế là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp áp dụng kỳ kế toán theo năm dương lịch từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, thì hạn chót nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là ngày 31/03/2025.

Trong trường hợp năm tài chính khác với năm dương lịch, doanh nghiệp sẽ thực hiện kỳ tính thuế theo năm tài chính.

doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì

Các đối tượng phải nộp thuế TNDN

Dựa theo quy định của Điều 2 trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, các tổ chức được xác định là đối tượng nộp thuế TNDN bao gồm:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài (doanh nghiệp được hình thành theo quy định của pháp luật nước ngoài), có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được hình thành theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập chịu thuế.

Công ty TNHH Kế toán Minh Minh đã giải đáp thắc mắc về việc doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp đang quan tâm. Nếu bạn mong muốn giảm rủi ro trong quá trình thành lập doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0973.53.59.56. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi khó khăn cho doanh nghiệp của bạn.