Điều kiện thành lập trường dạy nghề

Last updated on Tháng Tư 17th, 2023 at 02:48 chiều

Điều kiện thành lập trường dạy nghề được nhà nước quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng lao động. Cùng với đó là các thủ tục bắt buộc để một tổ chức hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực này.

1. Điều kiện thành lập trường dạy nghề

Điều kiện thành lập trường dạy nghề
Để thành lập trường dạy nghề cần có nhiều điều kiện

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học nhằm đào tạo trình độ nghề nghiệp cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Các cá nhân hoặc tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau đây để được thành lập trường dạy nghề:

Trường dạy nghề phù hợp với quy hoạch 

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề tại mỗi tỉnh, thành phố có sự khác nhau. Vì vậy, khi cần mở trường dạy nghề, cá nhân hoặc tổ chức phải tham khảo thông tin tại địa phương mình.

Quy mô đào tạo 

Với trường dạy nghề trình độ sơ cấp tối thiểu 150 học sinh/năm. 

Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề dân lập và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất là một trong những điều kiện thành lập trường dạy nghề. Địa điểm xây dựng trung tâm giáo dục nghề cần diện tích tối thiểu là 1.000 m2; trường trung cấp tại khu đô thị tối thiểu diện tích cần là 10.000 m2, khu vực ngoài đô thị diện tích tối thiểu cần 20.000 m2; diện tích để xây trường cao đẳng ở khu vực đô thị cần tối thiểu là 20.000 m2, diện tích khu vực ngoài đô thị cần 40.000m2.

Điều kiện về vốn

Điều kiện thành lập trường dạy nghề quan trọng là vốn đầu tư. Khi làm hồ sơ cần có văn bản chứng minh số vốn như quy định. Theo đó, trường dạy nghề phải được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp. Số vốn này là 5 tỷ đồng không bao gồm giá trị về đất đai.

Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động 

Ngoài điều kiện thành lập trường dạy nghề, để trường được phép hoạt động, cần có giấy phép của Sở giáo dục và đào tạo. Các điều kiện để xin giấy phép hoạt động gồm:

– Cơ sở vật chất và thiết bị của trường phù hợp với nghề và quy mô, trình độ đào tạo. Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành có đầy đủ đồ dùng cho học tập, giảng dạy, diện tích cho 1 học viên cần 4m2.

– Giáo trình đào tạo của từng ngành nghề phải được xây dựng đúng quy định và có sự thẩm định, xác nhận của cơ quan chức năng.

– Giáo viên dạy nghề có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo; bảo đảm 1 giáo viên phụ trách tối đa là 25 học sinh.

– Đối với trường dạy nghề công lập, tỷ lệ giảng viên, giáo viên cơ hữu ít nhất là 70%; đối với trường dạy nghề dân lập tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50%.

2. Trường dạy nghề có những loại hình nào?

Điều kiện thành lập trường dạy nghề 3
Các loại hình cơ bản của trường dạy nghề

Khoản 2 Điều 5 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định, trường dạy nghề gồm các loại hình sau:

– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp do nhà nước đầu tư, xây dựng và thuộc sở hữu của nhà nước.

– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc tổ chức đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất.

– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

3. Hồ sơ, thủ tục thành lập trường dạy nghề

Điều kiện thành lập trường dạy nghề 2
Hồ sơ và thủ tục để thành lập trường dạy nghề

Hồ sơ để thành lập trường dạy nghề

– Đơn đề nghị của cá nhân hoặc tổ chức về việc thành lập trường dạy nghề.

– Đề án thành lập trường dạy nghề: Nội dung của đề án phải xác định rõ sự cần thiết thành lập trường. Đồng thời ghi chi tiết về mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy hoạt động, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án. 

– Bản danh sách giáo viên dự kiến phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trường.

– Bản dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

– Quyết định giao đất để xây dựng trường của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, hoặc bản chứng thực quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất để xây dựng trường.

– Văn bản xác nhận về số dư tiền gửi của cá nhân hoặc tổ chức đề nghị thành lập trường của ngân hàng. Kem theo là cam kết chỉ sử dụng số tiền này để đầu tư xây dựng trường cũng như chi phí cho các hoạt động của trường sau khi thành lập.

Với trường dạy nghề có 2 thành viên góp vốn trở lên cần thêm hồ sơ:

– Biên bản họp các thành viên, đồng ý cử người đại diện đứng tên thành trường dạy nghề.

– Danh sách các thành viên góp vốn thành lập trường dạy nghề.

– Bản cam kết về hình thức góp vốn của các thành viên.

Thủ tục thành lập trường dạy nghề

Cá nhân hoặc tổ chức nộp bộ hồ sơ đầy đủ như trên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở LĐ–TB&XH). Người nhận hồ sơ sẽ đưa phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. 

Sau 25 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thụ lý, trình UBND thành phố. Quyết định đồng ý thành lập trường dạy nghề sẽ được ký và gửi cho cá nhân/tổ chức đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ, không được duyệt, Sở LĐ – TB&XH sẽ thông báo bằng văn bản, ghi rõ lý do.

Theo quy định, điều kiện thành lập trường dạy nghề cần rất nhiều, không phải dễ dàng đáp ứng. Vì vậy, quý khách cần biết chi tiết hồ sơ, thủ tục để thành lập trường, hãy liên hệ với Kế Toán Minh Minh. Chuyên gia tư vấn pháp luật của Kế Toán Minh Minh sẽ hỗ trợ quý khách có được giấy phép thành lập nhanh chóng nhất.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty du học