Quy định và điều kiện thành lập công ty cổ phần là gì?

Last updated on Tháng Sáu 3rd, 2023 at 11:25 sáng

Thành lập công ty cổ phần là một quá trình phức tạp và cần tuân thủ nhiều quy định và điều kiện từ phía pháp luật. Việc thực hiện đúng quy trình và thủ tục sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt được sự phát triển bền vững và hoạt động hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy định và điều kiện thành lập công ty cổ phần. Hi vọng có thể giúp cho những ai đang có kế hoạch kinh doanh bằng hình thức này có thể tiếp cận thông tin và thực hiện đúng quy trình một cách dễ dàng.

>> Xem thêm: MUỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CẦN NHỮNG GÌ?

Công ty cổ phần là gì?

điều kiện thành lập công ty cổ phần
Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần (CTCP) là một loại hình doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau.
 • Cổ đông có thể thuộc về các tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không có giới hạn số lượng tối đa.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Họ có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
 • Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có tư cách pháp nhân từ ngày cấp.
 • Hơn nữa, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.
 • Thực hiện theo các quy định và điều kiện thành lập công ty cổ phần.

Đặc điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một doanh nghiệp được sở hữu chung bởi các cổ đông. Quy trình thành lập công ty cổ phần đã được pháp luật quy định để giới hạn trách nhiệm pháp lý của cổ đông đối với mệnh giá cổ phiếu của họ. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

điều kiện thành lập công ty cổ phần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp sở hữu chung của các cổ đông

Cổ đông của công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm tài chính đối với công ty đến mức giá trị vốn mà họ đã đóng góp.

Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

điều kiện thành lập công ty cổ phần
Ưu, nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần là gì?

Ưu điểm

 • Hình thức này cho phép doanh nghiệp huy động vốn lớn từ các cổ đông thông qua phát hành cổ phần, giúp tăng khả năng đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, không bị rủi ro về tài sản cá nhân.
 • Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần, giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.
 • CTCP có tư cách pháp nhân độc lập, có thể ký kết hợp đồng và thực hiện các hoạt động kinh doanh độc lập.

Nhược điểm

 • Thủ tục thành lập và hoạt động của CTCP khá phức tạp, đòi hỏi các thủ tục pháp lý phải được hoàn thành đầy đủ và chính xác.
 • Các quy định về quản lý và giám sát hoạt động của CTCP khá nghiêm ngặt, yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ để tránh các vi phạm pháp luật.
 • Cổ đông trong CTCP thường phải chấp nhận việc phải chia sẻ quyền kiểm soát và quyền quản lý doanh nghiệp với các cổ đông khác.
 • Khi phát hành cổ phần, công ty phải đưa ra thông tin về tình hình kinh doanh, tài chính, kế hoạch và chiến lược kinh doanh, có thể làm cho công ty trở nên mất cạnh tranh vì thông tin đã được tiết lộ.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần là gì?

 • Cổ đông sáng lập: Theo quy định, để thành lập công ty cổ phần, cần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập. Các cổ đông này có thể là cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân. Không có giới hạn về số lượng cổ đông tối đa cho một công ty cổ phần.
 • Tên công ty: Công ty khi đặt tên phải tuân thủ quy định của pháp luật về cấu trúc tên gọi, bao gồm “CÔNG TY CỔ PHẦN + TÊN RIÊNG” hoặc “CÔNG TY CP + TÊN RIÊNG”.
 • Trụ sở công ty: Một trọng những điều kiện thành lập Công ty cổ phần là cần phải có một địa chỉ đặt trụ sở hợp pháp thông qua việc thuê hoặc mượn. Tại địa chỉ này, công ty phải đảm bảo việc treo biển hiệu của công ty và triển khai hoạt động kinh doanh chính tại trụ sở này.
 • Vốn điều lệ: Đây là số tiền tối thiểu mà các cổ đông phải đóng góp để thành lập công ty. Số tiền này sẽ được chia thành các cổ phần bằng nhau và được giao cho các cổ đông.

Lời kết

Việc nắm rõ các điều kiện thành lập công ty cổ phần là rất quan trọng. Điều này cũng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn và tránh các rủi ro trong quá trình kinh doanh.