Dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì?

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi ngày đều có hàng nghìn doanh nghiệp thành lập. Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít doanh nghiệp giải thể. Để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động doanh nghiệp theo đúng quy định cũng rất phức tạp. Nên nhiều đơn vị nhận làm dịch vụ này. Vậy cụ thể dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì và hồ sơ, thủ tục ra sao?

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp đó. Đồng nghĩa với chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Khi giải thể, doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ cùng các nghĩa vụ về tài sản khác.

dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì 1

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì – băn khoăn của nhiều doanh nghiệp

Nhiều người vẫn nhầm lẫn giải thể và phá sản doanh nghiệp. Thực tế giải thể và phá sản đều là khái niệm chỉ việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều khác nhau là trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật về nguyên nhân, hệ quả pháp lý và thủ tục để chấm dứt hoạt động.

Còn phá sản là tình trạng doanh nghiệp do thua lỗ dẫn đến việc hoàn toàn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Trong trường hợp này, người lao động và chủ nợ có đơn gửi đến tòa án yêu cầu doanh nghiệp phá sản theo luật định. Tòa sẽ ra quyết định bắt buộc doanh nghiệp thanh lý tài sản để trả nợ cho người lao động và các chủ nợ.

Lý do giải thể doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có thể tự giải thể hoặc bị bắt buộc giải thể:

Giải thể tự nguyện

– Doanh nghiệp đã hoạt động đủ thời gian được ghi rõ trong điều lệ công ty khi thành lập. Chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên sáng lập thống nhất không gia hạn thêm thời gian hoạt động. Trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật.

dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì 2

Các lý do giải thể doanh nghiệp

– Người quyết định giải thể phụ thuộc vào từng loại hình của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp.

+ Công ty hợp danh: Tất cả thành viên quyết định.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn: Hồi đồng thành viên, chủ sở hữu công ty quyết định.

+ Công ty cổ phần: Đại hội cổ đông quyết định.

Giải thể bắt buộc theo quy định của pháp luật

Trong những trường hợp sau, doanh nghiệp buộc phải giải thể theo quy định của pháp luật:

– Doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật và bị thu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng nghĩa với việc không còn được công nhận tư cách pháp lý nữa.

– Doanh nghiệp không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tiếp và không tuyển thêm thành viên hoặc không chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự sau:

– Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh với người lao động; người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì 3

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến: Sở kế hoạch và đầu tư; cục/chi cục thuế và người lao động trong doanh nghiệp.

Đồng thời nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể bản phương án thanh toán các khoản nợ cho chủ nợ, những người có quyền lợi liên quan. Bản phương án giải quyết nợ này phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số tiền nợ, thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của người lao động, người liên quan hoặc chủ nợ.

Sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo là nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Thứ tự thanh toán các khoản nợ là: Lương của người lao động, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, các quyền lợi khác của người lao động; nợ thuế; các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết, phần còn lại của chủ doanh nghiệp tư nhân, hoặc chia cho các thành viên, cổ đông theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ được người đại diện theo pháp luật gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu:

– Sau 180 ngày kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản;

– Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể.

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp để làm biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu, chuyển sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế, hoàn thiện giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp rất nhiều bước, gồm nhiều hồ sơ. Nên hầu hết các doanh nghiệp đều tìm hiểu dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì và chọn một đơn vị chuyên làm dịch vụ này để không mất thời gian, tiết kiệm chi phí.

Đơn vị chuyên làm dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Do các nhu cầu về thành lập cũng như giải thể doanh nghiệp là rất nhiều, nên không thiếu đơn vị nhận làm các dịch vụ này. Trong đó, Kế toán Minh Minh đã được hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn.

giải thể doanh nghiệp là gì

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì – Kế toán Minh Minh sẽ giải đáp chi tiết

Bởi Kế toán Minh Minh đã hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhiều năm. Chúng tôi có đội ngũ cố vấn luật, kinh tế cao cấp và nhân viên có chuyên môn. Vì vậy, mọi hồ sơ, thủ tục liên quan đến giải thể doanh nghiệp được chúng tôi làm nhanh chóng, không sai sót và tối ưu nhất.

Quý doanh nghiệp sẽ không cần còn băn khoăn dịch vụ giải thể doanh nghiệp là gì, bởi Kế toán Minh Minh sẽ tư vấn tận tình. Chúng tôi luôn có giải pháp mang đến lợi ích cho khách hàng của mình.

Xem thêm:

KẾ TOÁN MINH MINH

Trụ sở chính: B7B, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hotlines: 0916.53.59.56 – 0973.53.59.56 (Mr Việt)

Website: https://dichvugiayphepkinhdoanh.com.vn/

Email: tuvanminh@gmail.com