Cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh như thế nào?

Last updated on Tháng Một 27th, 2024 at 12:22 sáng

Thực hiện việc thành lập chi nhánh công ty là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu khi doanh nghiệp quyết định mở rộng và phát triển quy mô kinh doanh. Vậy để thành lập chi nhánh của cần điều gì và hồ sơ thành lập chi nhánh chuẩn bị như thế nào? Trong bài viết này, Công ty TNHH Kế toán Minh Minh, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu liên quan đến quá trình mở rộng chi nhánh công ty.

hồ sơ thành lập chi nhánh

Chi nhánh công ty là gì?

Thành lập chi nhánh đồng nghĩa với việc tạo ra một hoặc nhiều đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Trong đó, chi nhánh đảm nhận một hoặc nhiều nhiệm vụ thuộc về doanh nghiệp mẹ, kể cả vai trò đại diện được uỷ quyền. Ngành nghề của chi nhánh cần phải phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp.

 • Chi nhánh sử dụng tên của doanh nghiệp mẹ, điều này kèm theo những điều chỉnh phù hợp với hoạt động cụ thể của chi nhánh đó.
 • Công ty có thể quyết định mở chi nhánh tại Việt Nam hoặc ở các quốc gia nước ngoài. Trong phạm vi Việt Nam, công ty có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh khác nhau tại các địa điểm được xác định dựa trên địa giới hành chính.
 • Quá trình thành lập chi nhánh phải tuân theo các quy định của Nhà nước liên quan đến điều kiện, hồ sơ và thủ tục cần thiết.

>> Tham khảo: DỊCH VỤ LÀM GIẤY ỦY QUYỀN UY TÍN TẠI ĐỒNG NAI

Các điều kiện quan trọng để thành lập chi nhánh công ty

Điều kiện về tư cách của chi nhánh

Trước khi chi nhánh được thành lập, điều kiện quan trọng là công ty phải đã hoàn tất quá trình thành lập của mình. Để bắt đầu quy trình thành lập chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là điều cần thiết. Do đó, không thể thực hiện đồng thời cả quy trình thành lập chi nhánh và công ty.

Điều kiện đối với tên chi nhánh

Các đơn vị chi nhánh được đặt tên bằng cách sử dụng chữ cái thuộc bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên của đơn vị chi nhánh công ty phải kết hợp tên của công ty cùng với từ “Chi nhánh”.

Điều kiện về địa điểm trụ sở chi nhánh

Để xác định địa điểm trụ sở của chi nhánh, địa chỉ cần được xác định rõ và chính xác trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tin này bao gồm địa chỉ cụ thể, số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Công ty có quyền thiết lập chi nhánh tại cả Việt Nam và nước ngoài. Trong nước, có khả năng thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại các địa phương cụ thể, được xác định theo địa giới hành chính.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh đối với chi nhánh

Điều kiện áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực kinh doanh được doanh nghiệp chính đăng ký. Do đó, chi nhánh chỉ được phép đăng ký các lĩnh vực kinh doanh mà công ty đã đăng ký trước đó.

hồ sơ thành lập chi nhánh

Điều kiện đối với người đứng đầu chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh có thể là cá nhân khác hoặc thành viên trong tổ chức, với đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người đứng đầu chi nhánh không đang bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đăng ký thuế.

Điều kiện về loại hình hoạt động của chi nhánh

Về phương thức hoạt động của chi nhánh, có hai hình thức hạch toán khác nhau: độc lập và phụ thuộc. Cả hai đều không có tư cách pháp nhân, đều xuất hóa đơn VAT độc lập và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong báo cáo thuế:

 1. Chi nhánh hạch toán độc lập:
  • Tự xác định thu nhập và chi phí để tính thuế.
  • Kê khai và nộp thuế thu nhập độc lập, không ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh của công ty và các chi nhánh khác.
  • Thực hiện báo cáo tài chính, hạch toán sổ sách đầy đủ, đồng thời, theo Luật kế toán, bộ phận kế toán của chi nhánh được coi là một đơn vị kế toán độc lập.
 2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
  • Chứng từ doanh thu, số liệu và chi phí được chuyển về công ty để hạch toán báo cáo tài chính cuối năm.
  • Số liệu của các chi nhánh được kết hợp để hạch toán, từ đó thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Sổ sách của chi nhánh được coi là một phần của sổ sách tổng của công ty, và bộ phận kế toán của các chi nhánh được coi là đơn vị kế toán chung của công ty.
hồ sơ thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đối với từng loại hình công ty

Đối với từng loại công ty khác nhau, quy trình lập hồ sơ thành lập chi nhánh sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào loại hình kinh doanh cụ thể. Ví dụ, hồ sơ thành lập chi nhánh của một công ty TNHH sẽ có sự khác biệt so với hồ sơ của một công ty cổ phần hoặc các loại hình khác. Dưới đây là các thành phần cần có trong hồ sơ để tiến hành quy trình mở chi nhánh cho từng loại công ty.

Hồ sơ chuẩn bị thủ tục mở chi nhánh công ty TNHH MTV

Để thực hiện quy trình mở chi nhánh Công ty TNHH một thành viên hoặc quy trình thành lập chi nhánh Công ty TNHH, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau đây:

 • Mẫu thông báo đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH (Tham khảo Phụ lục kèm theo của Thông tư số 20/2015/TT-BKH).
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty liên quan đến việc thành lập chi nhánh.
 • Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện các thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp của giấy tờ cá nhân (CCCD, CMND hoặc hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp pháp của giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ cần cho thủ tục mở chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

Để thực hiện quy trình mở chi nhánh của Công ty TNHH 2 thành viên, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

 • Mẫu thông báo đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến việc thành lập chi nhánh.
 • Tờ quyết định về bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Biên bản về quá trình lập chi nhánh được ghi chép bởi Hội đồng thành viên.
 • Bản sao hợp pháp của giấy tờ cá nhân (CCCD, CMND hoặc hộ chiếu) của người lập chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện các thủ tục cần thiết.
 • Bản sao hợp pháp giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Các tài liệu cần chuẩn bị cho việc thành lập chi nhánh của công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần.
 • Quyết định liên quan đến việc lập chi nhánh từ phía Hội đồng quản trị.
 • Biên bản ghi chép về quá trình lập chi nhánh do Hội đồng quản trị thực hiện.
 • Tờ quyết định về bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân được chỉ định để thực hiện các thủ tục.
 • Bản sao hợp pháp các giấy tờ cá nhân của Người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp pháp các giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.
hồ sơ thành lập chi nhánh

Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty ở đâu?

Để đăng ký thành lập chi nhánh công ty, quý khách cần nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi mà công ty dự định mở chi nhánh. Sau khi hoàn thiện hồ sơ và thanh toán lệ phí, chủ doanh nghiệp hoặc đối tác dịch vụ sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan này.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ và thông báo về tình trạng hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ thành lập chi nhánh không hợp lệ, cơ quan này sẽ gửi thông báo bằng văn bản, chi tiết lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty 

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi có trụ sở của chi nhánh. Một phương thức khác là nộp hồ sơ thành lập chi nhánh qua cổng thông tin điện tử để thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty.

Bước 2: Chờ nhận giấy chứng nhận thành lập chi nhánh

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ kiểm tra. Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan này sẽ gửi yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, chi nhánh sẽ nhận được giấy chứng nhận thành lập.

Bước 3: Các việc cần thực hiện sau khi thành lập chi nhánh

 • Chi nhánh mới thành lập cần công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia.
 • Đăng ký và công bố dấu mộc của chi nhánh.
 • Kê khai và đóng thuế theo quy định là bước quan trọng.
 • Bảng hiệu của chi nhánh cần được sản xuất và treo tại trụ sở.
 • Chi nhánh cũng cần mở tài khoản ngân hàng và đăng ký chữ ký số.
 • Việc phát hành hóa đơn thuế VAT cũng là một phần quan trọng.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Công ty TNHH Kế toán Minh Minh

Trên đây là những thông tin quan trọng mà Kế toán Minh Minh muốn chia sẻ về việc thành lập chi nhánh công ty. Nếu bạn đang có kế hoạch mở rộng và muốn thành lập chi nhánh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự hỗ trợ nhanh chóng.

Chúng tôi cam đoan mang đến dịch vụ uy tín và chất lượng, với mức giá hợp lý nhất trên thị trường. Công ty TNHH Kế toán Minh Minh đã chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp trong hơn 15 năm. Đội ngũ chuyên viên luật của chúng tôi sở hữu trình độ chuyên môn và trách nhiệm cao.

Chúng tôi cam kết đặt hiệu quả và chất lượng công việc lên hàng đầu. Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi. Hãy để chúng tôi là đối tác tin cậy của bạn trong hành trình phát triển kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0973.53.59.56 để nhận được các ưu đãi tốt nhất và nhanh chóng nhất!hồ sơ thành lập chi nhánh