Chi phí lãi vay có được xem là chi phí hợp lệ?

Chi phí lãi vay có được xem là chi phí hợp lệ?

Chi phí lãi vay của công ty đã góp đủ vốn điều lệ nhưng có đi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác trong năm 2015 như sau:

+Mua chứng khoán
+Mua cổ phần
+Để đầu tư vào Công ty (Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, đầu tư vào công ty khác).
+Mua công ty để sở hữu (Đầu tư vào công ty khác)

Vậy cho hỏi, khoản chi phí lãi vay có được chấp thuận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN trong năm 2015?

Trả lời: Theo như điểm 2.18 Điều 4 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn thuế TNDN cho nghị định 12/2015/NĐ-CP như sau:
– Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.=> Vậy là từ 2015 trở đi nếu công ty đã góp đủ vốn điều lệ mà có đi vay ngân hàng để đầu tư và đơn vị khác (như mua chứng khoán, mua cổ phần, mua công ty, góp vốn vào các đơn vị khác..) thì khoản chi phí lãi vay này được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Điều kiện để đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lệ.

Khi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng, làm trụ sở công ty mà từ 100 triệu/năm trở xuống thì cần chứng từ gì và trên 100 triệu/năm trở lên thì cần chứng từ gì để thuế chấp thuận là chi phí được trừ. Nếu hợp đồng có quy định là Cty đi thuê nộp thay thuế thì bộ chứng từ như thế nào có khác với trường hợp là hợp đồng thuê nhà không quy định Cty thuê nhà phải nộp thay thuế hay không?

Trả lời: Điểm 2.5 Điều 4 của TT96
2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

=> Vậy chỉ cần HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG TỪ TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ (PHIẾU CHI HOẶC UNC) nếu hợp đồng ko đề cập gì vấn đề về thuế hoặc nói là thuế do bên cho thuê chịu. Trong trường hợp này là thuê tài sản (thuê nhà, thuê xe…) có giá trị là trên 100 triệu trở lên/năm dương lịch=> Vậy là ko cần HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH MUA CỦA CƠ QUAN THUẾ NỮA CHO DÙ THUÊ TRÊN 100 TRIỆU /NĂM HAY TỪ 100 TRIỆU/NAM TRỞ XUỐNG
– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
=> Vậy là nếu mà nói là tiền thuê tài sản đã bao gồm thuế và doanh nghiệp nộp thay thì chứng từ để thuế chấp thuận là

Hợp đồng không cần công chứng
Phiếu chi hoặc UNC
Và chứng từ nộp tiền thuế về nộp thay

Ví dụ: Hợp đồng thuê tài sản là ký 12 triệu /tháng đã bao gồm VAT và Thuế TNCN thì trước khi trả tiền thuế bên Cty thuê sẽ khấu trừ là 12*10%=1,2 triệu để kê khai nộp thuế và phần còn lại là 12-1,2=10,8 triệu sẽ trả cho chủ nhà cho thuế. Và lúc này chi phí được thuế chấp nhận là 12 triệu

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.
=> Ý là trong trường hợp này thì giá thuê chưa bao gồm thuế tức là người cho thuê sẽ nhận phần Net và trách nhiệm nộp thuế thay là trách nhiệm của người đi thuê (vì trong hợp đồng có nói đến vấn đề là nộp thay) thì trong trường hợp này chứng từ để thuế chấp nhận là chi phí được trừ như sau:

+ Hợp đồng không cần công chứng
+ Phiếu chi hoặc UNC
+ Và chứng từ nộp tiền thuế về nộp thay, nhưng lưu ý khi tính thuế phải nộp số tiền thuê nhà chưa VAT và thuế TNCN thì gộp giá chưa thuế thành giá đã có thuế.

Ví dụ: hợp đồng thuê tài sản là với giá chưa thuế (chưa gồm VAT và chưa gồm thuế TNCN) là 10 triệu/tháng. Tức là bên thuê ko cần biết cứ 1 tháng thì bên đi thuế trả cho bên cho thuê là 10 triệu thì trong trường hợp này để tính thuế TNCN và GTGT thì phải Gross giá chưa có thuế lên thành giá đã có thuế là 10/0.9=11.11 triệu và từ đây tính thuế (TNCN và GTGT) là 10%*11.11=1.11 triệu. Và lúc này doanh nghiệp được tính vào chi phí là 11.11 triệu

Điều kiện để đưa khoản chi tài trợ vào CP hợp lệ.

Chứng từ của chi tài trợ làm nhà cho hộ nghèo thì chứng từ như thế nào để thuế chấp thuận

 • Tài trợ trực tiếp cho hộ nghèo?
  • Tài trợ hộ nghèo thông qua 1 cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ?

Trả lời: Theo như khoản a, b điểm 2.25 của Điều 4 TT96
a) Đối với chi tài trợ làm nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ:

– Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp
– Hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật

 • Tài trợ trực tiếp cho hộ nghèo?
  a) Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm:
  – Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC);
  – Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo);
  – Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Tài trợ hộ nghèo thông qua 1 cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ?

– Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm:
– Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ;
– Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật)
– Hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

(Trường hợp này không cần Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo);

Điều kiện để đưa khoản chi phí bảo hành sản phẩm vào chi phí hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức bán hàng có bảo hành sản phẩm cho khách hàng. Doanh thu bán hàng có bao gồm khoản chi phí bảo hành, thì việc bảo hành sản phẩm sau khi bán (thay vật tư, phụ tùng, đổi lại hàng) phải phù hợp với quy chế, hợp đồng mua bán liên quan đến tính chất, thời gian bảo hành. Khi doanh nghiệp xuất vật tư hoặc sản phẩm để bảo hành hoặc đổi lại sản phẩm cho khách hàng thì về nguyên tắc doanh nghiệp phải có đầy đủ các chứng từ sau:

– Phiếu bảo hành sản phẩm cho khách hàng (ghi rõ tên khách hàng, nơi bán hàng và phải còn trong thời hạn bảo hành);

– Giấy đề nghị bảo hành sản phẩm của khách hàng (ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của khách hàng đề nghị bảo hành sản phẩm, đảm bảo đúng các nội dung bảo hành nêu tại phiếu bảo hành);

– Phiếu xuất kho vật tư hoặc sản phẩm để bảo hành hoặc đổi lại sản phẩm cho khách hàng;

Khoản chi phí bảo hành thực tế đã phát sinh đảm bảo đầy đủ chứng từ, điều kiện nêu trên được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xác định định mức tiêu hao nguyên vật liệu để đưa vào CP hợp lệ.

Việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu có cần phải thông báo cho thuế không? Hay chỉ lập và lưu tại đơn vị.
Trả lời: Ko cần thông báo mà tự quản lý và xuất cho thuế khi thuế hỏi

Theo TT78: về chi phí ko được trừ
Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

+Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phấrn và lưu tại doanh nghiệp.
+Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Theo TT96: về chi phí ko được trừ
2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.

=> Giữa 2 thông tư là giống nhau ko có gì khác nhau cả, vẫn phải xây dưng định mức và lưu tại đơn vị để quản lý và xuất trình khi thuế hỏi. Vì có định mức mới kiểm soát được sự tiêu hao nguyên vật liệu

Điều kiện để đưa khoản tổn thất do thiên tai vào CP hợp lệ.

Giá trị tổn thất do thiên tai , hoặc hàng hóa bị hư hỏng thì CẦN HỒ SƠ GÌ ĐỂ THUẾ CHẤP THUẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ? Có cần những chứng từ như Văn bản gửi Chi cục thuế; Văn bản gửi Ủy ban nhân dân nữa hay không?

Trả lời: theo như điểm 4 của CV 2512/TCT-CS ngày 24/06/2015
a) Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:
– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

 1. b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:
  – Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).
Hồ sơ xác định giá trị tổn thất được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.
=> Như vậy đối với hàng hóa hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì không cần phải có Văn bản gửi Chi cục thuế; Văn bản gửi Ủy ban nhân dân nữa.

Điều kiện để đưa khoản chi cho nhân viên đi công tác vào CP hợp lệ.

Chứng từ đi công tác thì cần chứng từ gì? Có còn giới hạn khoản phụ cấp tiền ăn khi đi công tác
Trả lời
+ Theo như Điểm 2.8 Điều 6 của TT78 trước đây

2.1. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.=> Trước đây ko được vượt quá 2 lần mức công tác của cán bộ viên chức nhà nước

+ Theo như CV 2512/TCT-CS ngày 24/06/2015 hướng dẫn TT96 như sau:

4.7. Về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác
– Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

=> Vậy bây giờ đã bỏ mức khống chế tiền phụ cấp tiền ăn miễn sao là có quy chế nội bộ nói rõ vấn đề tiền ăn mỗi ngày đi công tác là bao nhiêu tiền mà thực chất có chi là ok

Bộ chứng từ để thuế chấp thuận là chi phí công tác như sau:

+ Chứng từ 1: Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.=> ĐÂY LÀ NÓI HÓA ĐƠN RỒI PHẢY CHỨNG TỪ. VÌ VẬY, VẬY KO NHẤT THIẾT LÀ PHẢI CÓ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH. Tùy từng trường hợp mà xử lý . TỨC LÀ CÓ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÍ LÀ TIỀN ĂN 1 NGÀY BAO NHIÊU TIỀN (KO CẦN HÓA ĐƠN), TIỀN KHÁCH SẠN VÀ TIỀN ĐI LẠI PHẢI CÓ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH. TÙY THEO QUY CHẾ CÔNG TÁC MÀ TIỀN ĂN CÓ THỂ LÀ TIỀN MẶT HAY LÀ THANH TOÁN THEO HÓA ĐƠN TIẾP KHÁCH TÙY THEO CHỨC VỤ QUY ĐỊNH TRONG QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY HOẶC QUY CHẾ NỘI BỘ

+ Chứng từ 2: Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.=> Có quyết định cư đi công tác là được rồi mà ko cần phải có xác nhận của nơi đến . Vì đâu phải lúc nào cũng xác nhận được nơi đến, nếu có xác nhận nơi đến thì hay quá.

+Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ (Quy chế công tác) quy định vấn đề chi phí tiền công tác

Điều kiện để đưa khoản khoán chi tiền công tác phí vào CP hợp lệ.

Trường hợp DN có khoán chi tiền công tác phí (tức là 1 ngày bao nhiêu tiền mà không phải phân loại ra là tiền ăn mới khoán chi còn tiền khách sạn và tiền đi lại phải có hóa đơn tài chính TỨC LÀ KHOÁN CHI 100% gồm tiền ăn, tiền ở và tiền đi lại) trong Quy chế tài chính hoặc Quy chế nội bộ của Cty thì thuế có chấp nhận ko
Trả lời
+ TT 96: Theo như Điểm 2.9 Điều 4 của TT96

Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

+ TT78: Theo như Điểm 2.8 Điều 6 của TT78
:Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.
=> 2 TT giống nhau, chỉ khác nhau là TT96 thì bỏ đi là theo quy định của Bộ tài chính mà theo thực tế quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp (ĐÃ THOÁNG HƠN)

=>VẬY BẠN KO MUỐN CÓ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH VỀ TIỀN (KHÁCH SẠN, TIỀN ĐI LẠI) MÀ KHOÁN THEO NGÀY 1 NGÀY BAO NHIÊU TIỀN LÀ ĐƯỢC, nhưng phải quy định rõ ràng trong Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ (Quy chế công tác phí) rất chi tiết và rõ ràng tại điểm này. NHƯNG TRONG THỰC TẾ ÍT AI LẠI LÀM KHOÁN CHI NHƯ THẾ NÀY CẢ . Mà thường làm là Chi phí khách sạn và chi phí đi lại bắt buộc là có hóa đơn tài chính mang về theo quy định vể quy chế công tác phí. Chỉ duy nhất là phụ cấp tiền ăn thì ko cần hóa đơn tài chính vì đã quy định trong quy chế công tác phí là 1 ngày bao nhiêu tiền rồi. VẬY NẾU THỰC HIỆN KHOÁN CHI ĐỂ KO CẦN CÓ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH THÌ LÀM KHOÁN CHI GIỐNG Y HỆT PHỤ CẤP TIỀN ĂN.

 

Điều kiện để đưa khoản chi cho nhân viên đi công tác nước ngoài

Cá nhân đi công tác nước ngoài hoặc trong nước có thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân của chi phí (bao gồm tất cả những khoản chi phí phát sinh khi đi công tác mà có quy định trong quy chế công tác phí hoặc quy chế nội bộ của công ty hoặc quy chế tài chính…. ) vượt 20 triệu đồng trở lên có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt không?Chứng từ bên nước ngoài khi đi công tác làm sao để thuế chấp nhận

Trả lời:
Theo như Điểm 2.9 Điều 4 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 như sau:
Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau (3 điều kiện):

=>Ý chỗ này, Là Cty KHÔNG CÓ LÀ KHOÁN CHI MÀ TÁCH BẠCH RA CHỈ CÓ TIỀN PHỤ CẤP TIỀN ĂN LÀ KHOÁN CHI, Còn tiền đi lại, khách sạn THÌ PHẢI CÓ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH.

Chứng từ 1: Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.=> ĐÂY LÀ NÓI HÓA ĐƠN RỒI PHẢY CHỨNG TỪ. VÌ VẬY, VẬY KO NHẤT THIẾT LÀ PHẢI CÓ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH. Tùy từng trường hợp mà xử lý
Chứng từ 2: Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.=> Có quyết định cư đi công tác là được rồi mà ko cần phải có xác nhận của nơi đến . Vì đâu phải lúc nào cũng xác nhận được nơi đến, nếu có xác nhận nơi đến thì hay quá.
Chứng từ 3: Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

=> KẾT LUẬN: VẬY CÁC KHOẢN CHI PHÍ CÔNG TÁC (Ví dụ như tiền ăn uống, tiền đi lại…) MÀ TỪ 20 TRIỆU TRỞ LÊN THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN THÌ VẪN ĐƯỢC XEM LÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NẾU QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY HOẶC QUY CHẾ NỘI BỘ (Ví dụ như quy chế công tác phí hoặc ban hành 1 quy chế với tên gọi là Quy chế nội bộ).

Trước đây: cũng đã khẳng định bằng CV là trả lời được và bây giờ đã đưa vào thông tư 96
Căn cứ công văn 3819/TCT-CS ngày 6/9/2014 của Tổng cục thuế trả lời cho Công ty TNHH Samsungelectronic Việt Nam
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi phí vượt mức 20 triệu đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được cử đi công tác được chấp nhận đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất;
Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử cán bộ đi công tác;

Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác quản lý, đảm bảo tính minh bạch, doanh nghiệp cần xây dựng, ban hành quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ quy định/hoặc cho phép: cán bộ được phép thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được Doanh nghiệp thanh toán lại cho cán bộ.

Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu dịch vụ.

Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế có khớp với thời điểm ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán? Khi đã xuất hóa đơn dịch vụ mà dịch vụ chưa hòa thành thì có ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 3 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015
+Sửa đổi quy định về thời điểm xác định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, cụ thể:

Thời điểm xác định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể), Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi).

+Trước đây TT78:

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

=>Như vậy nếu việc DN cung ứng dịch vụ có thu tiền trước nhưng chưa hoàn thành dịch vụ NHƯNG đã xuất hóa đơn tài chính thì cũng KHÔNG TÍNH VÀO DOANH THU khi tính thuế TNDN. Dẫn đến việc ghi nhận doanh thu theo kế toán và doanh thu theo thuế là giống nhau tại điểm này. Vây không có xảy ra chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán như trước đây.

Điều kiện để đưa khoản tiền điện, nước vào CP hợp lệ.

Khoản tiền điện, tiền nước khi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng mà hóa đơn tiền điện, tiền nước vẫn đứng tên chủ nhà thì CTY CẦN BỘ CHỨNG TỪ GÌ ĐỄ THUẾ CHẤP NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ, Có cần phải làm mẫu 02/TNDN nữa hay không?

Trả lời: Theo Điểm 2.15 Điều 4 của TT 96 về chi phí được trừ và ko được trừ khi xác định thuế TNCN

2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước

+Không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và
+Không Hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
+Không có Phiếu chi hoặc UNC

=> Vậy nếu có hóa đơn thanh toán tiền điện và Hợp đồng là ok mà KHÔNG CẦN PHẢI LÀM MẪU 02/TNDN (Trước đây TT78 phải có mẫu 02/TNDN và không được khấu trừ VAT vì hóa đơn mang tên cá nhân cho thuê)
b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có

+Chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ (Phiếu chi hoặc UNC kèm theo phiếu tính tiền điện tiêu thụ mà có chữ ký 2 bên về số điện tiêu thụ)
+Và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

=> Vậy nếu bên thuê mà thanh toán tiền điện nước thông qua bên cho thuê thì phải có

+Chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ (Phiếu chi hoặc UNC kèm theo phiếu tính tiền điện tiêu thụ mà có chữ ký 2 bên về số điện tiêu thụ)

+Và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. mà KHÔNG CẦN PHẢI LÀM MẪU 02/TNDN (Trước đây TT78 phải có mẫu 02/TNDN và không được khấu trừ VAT vì hóa đơn mang tên cá nhân cho thuê)

Điều kiện để đưa khoản chi trang phục cho NLĐ vào CP hợp lệ.

Mức chi trang phục cho người lao động nếu chi bằng tiền thì có bị không chế không và nếu chi bằng hiện vật có bị không chế không? Nếu chi cả bằng tiền và hiện vật thì sao? Và Cty cần phải chuẩn bị chứng từ gì để thuế chấp nhận đây là 1 khoản chi phí được thuế chấp nhận

Trả lời: Theo quy định điểm 2.7 Điều 4 của TT96
2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.
Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.
Kết luận:

Trang phục bằng tiền thi khống chế 5 triệu/người/năm?
Nếu trang phục bằng hiện vật là ko không chế (tức là phải có hóa đơn tài chính)
Nêu vừa hiện vật, vừa tiền=> Hiện vật không khống chế và tiền khống chế 5 triệu/năm
Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

CP tiếp khách, biếu tặng… có bị khống chế 15%?

 Những chi phí (tiếp khách, biếu tặng, khánh tiết …) có còn bị khống chế 15% hay không? Và cách thuế kiểm soát vấn đề này như thế nào

Trả lời:
Ko bị khống chế nữa

CP có tính phúc lợi cho NLĐ có được đưa vào CP hợp lệ?

Chi phí mang tính chất phúc lợi cho người lao động như (Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động.và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác thì được thuế CHẤP NHẬN NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời: Điểm 2.30 của Điều 4 TT96

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Những khoản CP tiền lương, phụ cấp được đưa vào CP hợp lý.

Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động đối với cơ sở kinh doanh khác (không phải là doanh nghiệp nhà nước) thực hiện như thế nào, có phải đăng ký quỹ tiền lương với Cơ quan thuế không?

Trả lời: Đối với cơ sở kinh doanh khác (không phải là doanh nghiệp Nhà nước), chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý căn cứ vào hợp đồng lao động. Nếu khoản thu nhập chi trả cho cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thì trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân đó doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại điểm 2.1.1 mục II Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính về thuế TNCN để kê khai nộp vào NSNN. Từ kỳ tính thuế 2007, doanh nghiệp không phải đăng ký quỹ tiền lương với Cơ quan thuế.

Điều kiện để đưa CP thuê mặt bằng vào CP hợp lý.

Doanh nghiệp thuê mặt bằng của cá nhân, phải đầu tư xây dựng tòa nhà làm văn phòng kinh doanh thì phải làm thủ tục như thế nào để được hạch toán vào chi phí hợp lý?

Trả lời: Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng của cá nhân để đầu tư xây dựng tòa nhà làm cao ốc văn phòng cho thuê trong nhiều năm, có hoặc không phải trả tiền thuê, với điều kiện doanh nghiệp phải thanh toán chi phí đầu tư xây dựng tòa nhà, sau thời gian thuê tòa nhà được bàn giao lại cho Chủ nhà không được bồi hoàn, vì vậy chi phí đầu tư xây dựng tòa nhà được xem như tiền thuê nhà trả trước 01 lần cho thời gian thuê thì:

– Các hóa đơn chứng từ chi phí đầu tư xây dựng tòa nhà, thuế và phí khi đăng ký quyền sở hữu nhà phải đứng tên Chủ nhà;

– Chủ nhà phải đăng ký hợp đồng thuê nhà với Chi Cục Thuế địa phương nơi có nhà cho thuê, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê nhà để được cấp hóa đơn xuất giao cho doanh nghiệp làm chứng từ đầu vào. Doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền thuê thu được (chi phí đầu tư xây dựng toà nhà);

– Căn cứ hóa đơn thu tiền thuê nhà trả trước nhiều năm do Bên cho thuê giao, doanh nghiệp phân bổ dần tiền thuê nhà vào chi phí sản xuất kinh doanh theo số năm sử dụng tài sản. Tiền thuê nhà hàng tháng được hạch toán chi phí hợp lý theo từng kỳ tính thuế tương ứng.

 Qui định về việc trích khấu hao TSCĐ để được đưa vào CP hợp lý.

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi, vì vậy doanh nghiệp muốn trích khấu hao nhanh được không?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 1 điều 5 chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ về thuế TNDN: Mức trích khấu hao TSCĐ được xác định căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích khấu hao TSCĐ. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao theo chế độ để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

Căn cứ Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều kiện để đưa CP hoa hồng môi giới vào CP hợp lý.

Khoản chi hoa hồng môi giới cho người giới thiệu khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định được hạch toán vào chi phí hợp lý theo mức khống chế quy định tại điểm 11 điều 5 chương II

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hàng hoá bị hư hỏng, tổn thất có được tính vào chi phí hợp lý?

Trả lời: Hàng hoá bị tổn thất do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị hàng hoá tổn thất sau khi trừ các khoản giá trị bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng); bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giá trị tổn thất còn lại được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

 Thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này được tính vào giá trị tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp.

Hàng hóa bị tổn thất phải tiêu hủy hoặc hủy bỏ thì doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng thanh hủy trong đó có Biên bản xác định rõ mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm; Biên bản phải ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị hàng hủy, giá trị thanh lý có thể thu hồi được (trừ mặt hàng có quy định định mức hư hỏng được cơ quan có thẩm quyền quy định thì được trừ theo định mức), Giám đốc doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước các cơ quan có thẩm quyền.

Chi phí đi công tác nước ngoài có được tính vào chi phí hợp lý?

Trả lời: Trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ, nhân viên đi công tác nước ngoài để phục vụ hoạt động SXKD nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của nước sở tại (nếu là chứng từ ghi tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt đính kèm), Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của khoản chi này thì được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Những loại CP đào tạo lao động được tính vào chi phí hợp lý.

Trả lời:

– Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) thì được tính vào chi phí hợp lý khoản chi phí cho đào tạo lao động theo chế độ quy định;

– Căn cứ Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 12/09/1996 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn về dạy nghề, đào tạo lại nghề, bồi dưỡng nghề cho người lao động có quy định theo các nội dung sau:

+ Bổ túc hoàn thiện kiến thức, kỹ năng lao động để người lao động có khả năng tốt hơn những công việc theo quy định của bậc thợ;

+ Bồi dưỡng mở rộng kiến thức, kỹ năng lao động liên quan đến nghề, giúp người lao động làm được những công việc liên quan đến nghề, nâng cao hiệu quả công việc của người lao động.

Cơ sở dạy nghề phải hoạt động theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1114/LĐTBXH-QĐ ngày 12/09/1996 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

CP trả cho người giúp việc có được trừ khi tính thuế TNCN? 

Gia đình tôi có thuê 1 người giúp việc, vậy chi phí trả cho người giúp việc này có được kê khai giảm trừ vào thu nhập bản thân tôi không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì chi phí thuê người giúp việc không được trừ khi xác định thuế TNCN phải nộp.

Những loại thu nhập chuyển nhượng được miễn thuế TNCN

 Tôi có 1 căn nhà duy nhất, tôi định bán căn nhà này để mua lại căn nhà khác nhỏ hơn, số tiền còn lại tôi làm vốn kinh doanh. Vậy tôi phải nộp thuế TNCN như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ khoản 2, mục III, phần A thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam là khoản thu nhập được miễn thuế.
Vì vậy, nếu bạn chỉ có 1 căn nhà duy nhất tại Việt Nam thì khi chuyển nhượng được miễn thuế TNCN.
Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu dịch vụ.

Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế có khớp với thời điểm ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán? Khi đã xuất hóa đơn dịch vụ mà dịch vụ chưa hòa thành thì có ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 3 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015
+Sửa đổi quy định về thời điểm xác định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, cụ thể:

Thời điểm xác định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể), Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi).

+Trước đây TT78:

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

=>Như vậy nếu việc DN cung ứng dịch vụ có thu tiền trước nhưng chưa hoàn thành dịch vụ NHƯNG đã xuất hóa đơn tài chính thì cũng KHÔNG TÍNH VÀO DOANH THU khi tính thuế TNDN. Dẫn đến việc ghi nhận doanh thu theo kế toán và doanh thu theo thuế là giống nhau tại điểm này. Vây không có xảy ra chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán như trước đây.

Tiền BH nhân thọ DN mua cho NLĐ có phải là TNCT?

Cá nhân đuợc cơ quan đóng bảo hiểm nhân thọ 5 triệu/năm thì số tiền này có phải đóng thuế TNCN không?
Trả lời:
Theo điều 3 Luật thuế TNCN thì số tiền bảo hiểm do cơ quan mua cho cá nhân là thu nhập chịu thuế TNCN

Cá nhân KD có phải đóng thuế TNCN.

Gia đình tôi kinh doanh ngành ăn uống, tôi đã đóng thuế môn bài, thuế hàng tháng, vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa không? Cách tính thuế như thế nào?

Trả lời:
Từ 01/01/2009 gia đình bạn phải đóng các loại thuế Môn bài; GTGT và thuế TNCN (chuyển từ thuế TNDN sang nộp thuế TNCN)
– Cách tính thuế TNCN:
Thu nhập tính thuế từ kinh doanh = Tổng thu nhập chịu thuế – các khoản đóng góp BHXH, BHYT- Giảm trừ gia cảnh và từ thiện.
Sau đó áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần để xác định số thuế TNCN phải nộp.