Tổng tài sản là gì? Cách tính tổng tài sản

Last updated on Tháng Mười 10th, 2023 at 04:11 chiều

Tổng tài sản là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Nó thể hiện giá trị tổng cộng của tài sản mà một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân sở hữu. Tính toán tài sản tổng cộng không chỉ đơn giản là việc cộng dồn các số liệu, mà còn phản ánh sự phát triển và quy mô của thực thể đó. Hãy cùng Kế toán Minh Minh khám phá cách tính tổng tài sản và tầm quan trọng của nó trong bài viết dưới đây!

cách tính tổng tài sản

Tổng tài sản là gì?

Tài sản tổng cộng là tổng hợp của tất cả các tài nguyên mà một công ty đang điều hành và giữ trong tay. Bằng cách tận dụng những tài sản này, doanh nghiệp có khả năng đạt được những lợi ích tài chính riêng biệt trong thời gian tới.

Tài sản tổng cộng sẽ bao gồm tất cả các tài sản hiện nay Doanh nghiệp đang nắm giữ. Trên Báo cáo tài chính, đặc biệt trên Bảng cân đối kế toán, Tài sản tổng cộng sẽ gồm: Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn.

>> Tham khảo thêm: Cách phân biệt tài sản và nguồn vốn doanh nghiệp

Cách tính tổng tài sản

Qua định nghĩa về Tổng Tài sản, chúng ta có thể dễ dàng xác định cách tính tổng tài sản như sau:

Tổng Tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn

Trong đó:

Tài sản ngắn hạn bao gồm các tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Đây có thể là:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền như tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
 • Các khoản phải thu từ khách hàng.
 • Hàng tồn kho.
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Tài sản dài hạn sẽ ngược lại, đây là các tài sản không thể chuyển đổi thành tiền trong vòng 12 tháng tại thời điểm báo cáo. Các loại tài sản này thường bao gồm:

 • Các khoản phải thu dài hạn.
 • Tài sản cố định.
 • Bất động sản đầu tư.
 • Tài sản dở dang dài hạn.
 • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.
 • Các tài sản dài hạn khác.

Ứng dụng:

 • Đánh giá tình hình tài chính: Công thức này cho biết giá trị tài sản mà một thực thể sở hữu tại một thời điểm cụ thể, giúp đánh giá tình hình tài chính của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân.
 • Theo dõi sự thay đổi: Bằng cách so sánh tổng tài sản qua các giai đoạn thời gian khác nhau, người quản lý có thể theo dõi sự biến đổi trong giá trị tài sản và đánh giá tốc độ phát triển.
 • Xác định khả năng thanh toán: Tổng tài sản cùng với cấu trúc tài sản ngắn hạn và dài hạn giúp xác định khả năng thanh toán nợ và các khoản phải trả trong tương lai.
 • Lập kế hoạch tài chính: Việc biết tổng tài sản giúp người quản lý xác định tài nguyên và khả năng tài chính để đề xuất và thực hiện kế hoạch đầu tư, mở rộng hoặc phát triển.
 • Xác định giá trị doanh nghiệp: Tổng tài sản là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị của doanh nghiệp hoặc tổ chức trong các giao dịch mua bán, hợp nhất hoặc phân tách.
 • Phản ánh sự tăng trưởng và quy mô: Tổng tài sản thể hiện quy mô và tăng trưởng của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân, giúp đánh giá sự phát triển và ảnh hưởng của các quyết định kinh doanh.
cách tính tổng tài sản

Ưu nhược điểm của công thức tính tổng tài sản

Ưu điểm

 • Đơn giản và dễ hiểu: Công thức này vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Chỉ cần cộng tổng giá trị của các tài sản lại với nhau.
 • Phản ảnh giá trị toàn bộ tài sản: Tổng tài sản là con số biểu thị tổng giá trị của tất cả các tài sản mà một đơn vị sở hữu. Điều này mang lại cái nhìn tổng quan về quy mô và giá trị của tài sản, giúp đánh giá khả năng tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân.
 • Dễ theo dõi và so sánh: Công thức này cho phép so sánh giá trị tài sản qua các thời kỳ khác nhau, giúp theo dõi sự biến đổi và phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân.
 • Cơ sở cho quản lý tài chính: Tổng tài sản đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính, giúp xác định khả năng thanh toán, lập kế hoạch tài chính và hướng dẫn phát triển tài chính.
 • Hỗ trợ quyết định đầu tư và hợp nhất: Tổng tài sản có thể được sử dụng để xác định giá trị của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong quá trình ra quyết định đầu tư, hợp nhất hoặc chia tách.
 • Dễ dàng tích hợp thông tin: Công thức này cho phép tích hợp thông tin từ nhiều loại tài sản khác nhau, từ tài sản ngắn hạn đến tài sản dài hạn.
 • Thông tin cơ bản cho báo cáo tài chính: Tổng tài sản là một thành phần quan trọng trong báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cơ bản về giá trị tài sản của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Nhược điểm

Một số hạn chế đáng lưu ý khi sử dụng công thức tính tổng tài sản:

 • Không hiển thị hiệu suất: Công thức chỉ thể hiện giá trị tài sản sở hữu mà không thể đánh giá được hiệu suất sử dụng hay sinh lợi từ những tài sản đó.
 • Không theo dõi biến động giá trị: Nó chỉ tập trung vào giá trị tài sản tại một thời điểm cụ thể, thiếu khả năng phản ánh sự biến động giá trị qua thời gian.
 • Không thể so sánh tổ chức: Công thức không thể so sánh trực tiếp giữa các tổ chức khác nhau, bởi nó không xem xét các yếu tố quan trọng như cơ cấu tài sản, hiệu suất hoạt động, nợ nần, và nhiều yếu tố khác.
 • Không thể đo giá trị vô hình: Giá trị của các tài sản vô hình như thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ thường không được công thức này phản ánh.
 • Phụ thuộc vào chất lượng thông tin: Kết quả tính toán bằng công thức có thể bị ảnh hưởng bởi sự không chính xác hoặc thiếu đầy đủ của thông tin đầu vào.
 • Không chi tiết về tình trạng tài chính: Công thức này không cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc và thành phần của tài sản, giới hạn khả năng hiểu rõ tình trạng tài chính của tổ chức.

Tổng tài sản là một chỉ số quan trọng, thể hiện giá trị tổng cộng của tài sản mà một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu. Dựa vào cách tính tổng tài sản, chúng ta có cái nhìn tổng quan về quy mô và sức mạnh tài chính của một thực thể. Hãy gọi đến Kế toán Minh Minh qua số Hotline nếu bạn cần tư vấn từ một chuyên gia trong lĩnh vực này.