Dịch Vụ

Mục Lục

Tra Cứu Doanh Nghiệp

thông tin liên hệ
-

Mr. Việt
Giám Đốc - 0918 53 59 56

MS. An
Phó Giám Đốc - 0916 53 59 56

Chia sẻ lên:
Cách hạch toán hàng xuất dùng nội bộ

Cách hạch toán hàng xuất dùng nội bộ

Mô tả chi tiết

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa

1. Xuất dùng nội bộ theo QĐ 48/2006.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

- Nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hóa sử dụng nội bộ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 155, 156

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa, ghi:

Nợ các TK 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ)

Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

- Nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi sản xuất dùng sản phẩm, hàng hóa sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa, ghi:

+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hóa sử dụng nội bộ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 155, 156

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa, ghi:

Nợ các TK 154, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa) (Chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311)

Theo thông tư 138/2011/TT-BTC.

2. Xuất dùng nội bộ theo QĐ 15/2006.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

- Nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hóa sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa)

Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

- Nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hóa sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

>> Dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dịch Vụ Kế Toán
Dịch Vụ Kế Toán
Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp Đồng Nai
Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp Đồng Nai
Dịch Vụ Kế Toán Uy Tín Đồng Nai
Dịch Vụ Kế Toán Uy Tín Đồng Nai
Dịch vụ kế toán bao gồm những công việc gì?
Dịch vụ kế toán bao gồm những công việc...
Dịch vụ hoàn thuế trọn gói là gì?
Dịch vụ hoàn thuế trọn gói là gì?
Cách hạch toán hàng xuất dùng nội bộ
Cách hạch toán hàng xuất dùng nội bộ
Kế toán ở công ty mới thành lập cần làm những gì?
Kế toán ở công ty mới thành lập cần làm...
Thế nào là chiết khấu thương mại?
Thế nào là chiết khấu thương mại?
Chuẩn Mực Quốc Tế Về Kế Toán Công
Chuẩn Mực Quốc Tế Về Kế Toán Công
Có được viết tắt thông tin trên hóa đơn GTGT?
Có được viết tắt thông tin trên hóa đơn...
Phải Làm Thế Nào Khi Viết Sai Hóa Đơn GTGT?
Phải Làm Thế Nào Khi Viết Sai Hóa Đơn GT...
Lịch Sử Tiến Hóa Của Kế Toán Quản Trị
Lịch Sử Tiến Hóa Của Kế Toán Quản Trị
Học thủ thuật kế toán để trở thành một kế toán chuyên nghiệp
Học thủ thuật kế toán để trở thành một k...
HƯỚNG DẪN SẮP XẾP LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN MỘT CÁCH KHOA HỌC, HỢP LÝ.
HƯỚNG DẪN SẮP XẾP LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TO...
Lợi Ích Của Một Hệ Thống Kế Toán Vững Mạnh Trong Doanh Nghiệp
Lợi Ích Của Một Hệ Thống Kế Toán Vững Mạ...
Những Sai Xót Thường Gặp Khi Làm Kế Toán Công Nợ
Những Sai Xót Thường Gặp Khi Làm Kế Toán...
Hạch Toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Trong Xây Dựng
Hạch Toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực T...
Các Đặc Điểm Của Một Hệ Thống Kế Toán Quản Trị Tốt
Các Đặc Điểm Của Một Hệ Thống Kế Toán Qu...